När blir en fråga ”politisk”?

Av , , Bli först att kommentera 8

En politisk fråga är helt uppenbar, när striden om dess lösning står mellan höger och vänster på den politiska skalan. Men även om den inte gör det, d.v.s. enighet torde finnas såväl mellan moderater och vänsterpartister som hos alla partier i det s.k. politiska landskapet, borde den kunna anses vara en politisk fråga, alltså en fråga som politikerna måste lägga sig i.

Jag syftar med detta på det sätt som den kommunala förvaltningen i Vännäs har hanterat ett beslut som i total enighet har fattats i Vännäs kommuns kommunfullmäktige.

Det beslut som jag åsyftar är alltså antagandet av en VA-taxa, utarbetad av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och sedan förelagd kommunfullmäktige för antagande. Den antagna taxan visade sig sedan inte ens kunna förstås av den aktuella förvaltningen.

Bevis för det påstående är att förvaltningen ännu inte efter mer än 18 månader har kunnat ta betalt för det arbete som kommunen lagt ner på VA-systemet i Brån. Ett annat bevis för detta är att förvaltningen efter påtryckningar från bybor insåg att man själv inte hade lyckats med att tolka sin ”egen” taxa och prutade drygt 4 000 på den utskickade fakturorna.

Till råga på detta påstår sig förvaltningen ha omformulerat taxan, dock utan inblandning av kommunfullmäktige, där ju alla taxor måste fastställas!

Om politikerna i Vännäs inte inser att detta också är en typ av politisk fråga utan stillatigande låter det ske, intar de en oacceptabel roll i sin uppgift att styra vår kommun.

Tjänstemannastyre i Vännäs?

Av , , Bli först att kommentera 4

Av bekvämlighetsskäl väljer jag på nytt publicera ett blogginlägg, som jag skrev den 29 maj 2019. Det handlar om beslut om att anta VA-taxa för 2020.

Inlägget har samma aktualitet då som i dag. Det ger även ett svar på mångas fundering om kommunens besked om att taxan för 2018 är förtydligad. Det är den alltså inte. Men det som var otydligt/felaktigt formulerat i den, blev däremot  ändrat i 2020 års taxa.

Mitt återanvända blogginlägg visar klart, att åtminstone en av beslutsfattarna mycket dåligt förstod, vad den taxa hen hade varit med om att anta egentligen betydde.

 

http://blogg.vk.se/kgs/2019/05/29/exempel-pa-tjanstemannastyre/