Dilemma inför valet

Av , , 4 kommentarer 7

Jag står inför ett dilemma av det mindre och enklare slaget, när jag nu den 9:e september skall lämna min röst. Vem/vad sjutton skall jag egentligen rösta på? Det vet jag sedan många år tillbaka, men…

Olika företrädare för de olika partierna har fått en alldeles för stor betydelse för sina partier, tycker jag. Är det dem man skall rösta på eller är det deras partiers politik, som skall vara avgörande för hur man röstar? Såklart är det partiernas politik som gäller.

Mitt dilemma är att många av dessa partiföreträdare genom sitt sätt att uppträda och sitt sätt att framhålla sina partiers hjärtefrågor utövar en stark dragningskraft även på mig, den åldrade gråsossen. Andra i deras partier pratar och framhåller saker på ett sätt som tvärtom stöter bort mig. Och ändå företräder de samma parti!

Många av de främsta företrädarna för sina partier är i mina ögon mycket sympatiska och öppna för en annan syn på vissa frågor än vad som jag fått för att partiet står för. En del av dem har en motsatt inverkan på mig och de har jag t.o.m. svårt att ens lyssna på.

Nu har jag svårt att få fram det jag vill säga märker jag själv. Jag tror att många röstar på den ledande personen i ett parti och inte på partiets politik. Särskilt svårt är det dessutom nu att riktigt förstå, VAD det är som är partiets politik, när alla partier tycks apa efter varandra och i varje sakfråga bara bjuder över varandra. Det gäller också partier som ligger farligt nära att bli utan plats i riksdagen.

Som sagt, ett mindre dilemma är det för mig, som dock inte tvekar när det gäller att välja parti.

 

 

 

”Avloppstvisten” i Brån

Av , , 4 kommentarer 8

Gräv

Den tvist och det missnöje som råder i Brån, Vännäs kommun, när det gäller kommunens hantering av tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet, kan möjligen intressera fler än oss direkt berörda. Jag testar den frågan med detta blogginlägg.

Sedan kommunen beslutat anlägga ett kommunalt VA-nät Brån och även i det närmaste låtit gräva ner erforderliga rör i byn, återstår nu uppgiften för oss fastighetsägare att gräva ner en brunn med pump, låta montera en styrenhet/”elektronikskåp” samt ansluta våra fastigheter till nätet.

Här börjar problemet för vår del. Brunn, pump och elektronikskåp är kommunens egendom och tillhandahålls av kommunen utan kostnad för oss. Nu är vi dock flera, som inte vill gräva ner annans brunn eller installera annans elektroniska utrusning på våra fastigheter, förrän vi fått ett formellt avtal från kommunen/ägaren som tydligt beskriver ansvarsfördelningen mellan oss och kommunen. Vem skall t.ex. laga eller byta ut den kommunägda utrustningen den dag då någon del av den skulle sluta fungera och inte längre kan repareras?

Tankar om behovet av ett avtal har väckts från några av oss. Kommunen har till sist skickat ut en otydlig, inte underskriven handling, som till vissa delar behandlar ansvarsfördelningen. Kommunen benämner handlingen i fråga för avtal trots att den saknar underskrift, vare sig från oss eller från kommunen själv. Ytterligare viktiga delar i handlingen saknas också, som t.ex. hur många år kommunens utfästelser gäller.

Den aktuella handlingen sägs till stora delar vara den samma som storebror Umeå kommun använt, ”utan att fastighetsägare där klagat på den”. Det är dock en upplysning av ringa värde för oss, som mera noggrant läst handlingen och upptäckt dess brister.

Våra fastigheter skall enligt anvisningar från kommunen vara inkopplade på det kommunala nätet före kommande årsskifte. Det kommer vi nog att klara av, men förutsättningen för det är förstås att kommunen bemödar sig om att erbjuda oss ett avtalsförslag angående ansvarsfördelningen. Möjligen kommer kommunen att behöva juridisk hjälp för att skriva ett hållbart avtalsförslag.