Kitty-corner

Av , , Bli först att kommentera 2

kitty-corner-340x226

För några år sedan lärde mig Peggy vad ”kitty-corner” betyder. I dag kom ordet upp vid frukostbordet och mitt språkintresse fick mig att fråga om hon kände till ordets ursprung.

Följande är ett resultat av en snabb kolla via Google. Mitt språkintresse är lätt att förklara. Jag vill nämligen inte bara förstå ord utan också – om möjligt – förstå dess ursprung. Läs detta och inse samtidigt att bilden med katten inte betyder att ordet har något alls att göra med katter.

”The word “kitty-corner” has many different variations: catty-corner, caddy-corner, cat-a-corner, or kit-a-corner. They all mean the same thing: something that is directionally diagonal from a certain point.

Interestingly, despite all of the “cats” and “kits,” the word has nothing to do with domesticated felines. Rather, it stems from the word cater-corner. Cater is an English dialect word meaning “to set or move diagonally.” It is derived from the French quatre, which means “four” or “four-cornered.” The word quatre was first introduced to the English as the word for the number four on dice, and was promptly anglicized to cater. Early versions of cater-corner were “caterways” and “caterwise,” which meant the same thing.”

Uteblivna kommentarer

Av , , 7 kommentarer 5

Då och då gör jag jag ganska provokativa inlägg här. De får mestadels många läsare, men bara ett fåtal likes och i stort sett inga kommentarer alls.

Jag kan inte låta bli att spekulera i vad detta beror på. Nu skall jag öppet och ärligt redovisa vilka de två främsta huvudskälen till detta möjligen kan vara. Men eftersom kommentarer torde utebli, kommer jag aldrig att få veta vilken av teorierna som är mest trolig.

Min ”hybristeori” är följande: Mina inlägg är så väl genomtänkta och de eventuella fakta de bygger på går inte att ifrågasätta. Den eller de som borde kommentera avstår, eftersom de inte kan hitta några svaga punkter i det jag skrivit. De är också rädda för att hamna i debatt med mig, en person som inte ger sig i första taget och som dessutom både har en förmåga att uttrycka sig i skrift och som pensionär god tillgång till tid.

Min andra teori är följande: Dessvärre inser jag den vara den mest sannolika. Folk har inte tid nog. Många kollar bloggen bara sporadiskt. Inlägg från en gammal pensionär i Brån, som helt saknar maktposition i samhället, finns ingen anledning att ägna tid åt.

Svårast för mig är det dock att inse och framförallt acceptera tanken att mina inlägg trots allt uppfattas så dumma och felaktiga i sak, att många av hänsyn till mig som den bräcklige pensionär jag är, av det skälet bara läser men inte kommenterar det skrivna.

Jobbskatteavdragets fel?

Av , , 2 kommentarer 10

Från olika håll och under en längre tid har den orättvisa beskattningen av pensionärer tagits upp. Politiska partier har lovat åtgärda orättvisan. Något parti har t.o.m. lovat göra det omgående. Visserligen är det ett parti, som än inte vet om det i fortsättningen kommer vara representerat i riksdagen, men ändå…

Personligen har jag inte grunnat särskilt mycket över den påstådda orättvisan, eftersom jag valt att endast tänka på allt gott som min skatt bidrar till i vårt samhälle. Jag har då hyfsat bra lyckats bortse från alla tveksamma saker min skatt också är med att betala.

Först i går stod det klart för mig att orättvisan i skatteuttag mellan oss pensionärer och folk som arbetar och får lön, skulle vara betydligt mindre eller t.o.m. obefintlig, om inte det från borgerligt håll införda jobbskatteavdraget hade funnits.

Eftersom så väldigt många läste mitt blogginlägg i går om just detta och inte en enda protesterade, drar jag slutsatsen att vi faktiskt har jobbskatteavdraget att tacka för den orättvisa pensionärsbeskattningen.

Om det nu är så, varför har då inte ett enda politiskt parti i stället för att lova ta bort orättvisan i beskattningen av pensionärer lovat att ta bort jobbskatteavdraget? Eller alternativt döpt om det så att motsvarande avdrag också kunde göras för pensionsinkomster?

Svaret ligger generande nära. Hellre än att minska skatten för pensionärer har man valt att se till att andra, låg- eller högavlönade, får en större nettolön.

Den så omskrivna ”Jobblinjen” fick/får politiker att helt bortse från vad den i det här sammanhanget innebär för alla dem som jobbat färdigt i sina liv och nu måste leva på sina pensioner.

 

 

”Pensionärsskatten”

Av , , 2 kommentarer 8

Det pratas mycket om den orättvisa pensionärsskatten, men vad menas egentligen med det? Har vi pensionärer verkligen en särskild skatt?

Det stämmer inte, men eftersom regeringen har infört jobbskatteavdrag för de som arbetar så är skatten på pensioner högre än skatten på arbetsinkomster. Skatten på pensioner har däremot inte höjts.

Även pensionärer som arbetar får del av jobbskatteavdraget, det är till och med högre från det år då man fyller 66 år. Det är så det ser ut just nu, men detta kan förändras om våra politiker fattar nya beslut.

En del menar att man skall uppfatta detta med en särskild pensionärsskatt på detta sätt. Fel eller rätt?

C i Vännäs ”röstfiskar”

Av , , Bli först att kommentera 7

hemtjanst-0-jpg

Häromdagen fick vi veta att Vännäs hemtjänst bara låg på tionde plats i länet efter att tidigare ha ansett vara Sveriges bästa. Ulf Eriksson ger i Facebook en förklaring till vad det beror på.

Någonting har hänt med Sveriges bästa hemtjänst. Plats 10 av länets 15 kommuner. En nedrustning av välfärden i Vännäs pågår och socialdemokraterna sitter på läktaren. Vännäs behöver ett nytt ledarskap”.

Felet i hans förklaring ligger i att han förklarar raset från ”Sveriges bästa” till bara tionde plats i länet med att skylla det på passivt läktarskådande från Socialdemokraternas sida.

Vännäs hemtjänst har aldrig officiellt kunnat påstå sig vara bäst i Sverige.TV-serien med professorn i spetsen visade på flera mycket bra saker i kommunens hemtjänst. Dessa saker valdes sedan ut under inspelningen av programserien så att programmakarna kunde att ge serien det namn den fick, ”Sveriges bästa hemtjänst”.

Det är nästan en förolämpning av Socialstyrelsen att jämföra deras undersökning med den som programmakarna gjorde för att få den att passa med deras namn på serien.

Vännäs tionde plats i länet borde jämföras med kommunens placering i den förra undersökningen av liknande slag. En sådan torde väl finnas. Därefter är det mera möjligt att spekulera i vad tiondeplatsen kan bero på.

Förmodligen har den att göra med att den fått för snäva budgetramar under senare år av kommunfullmäktige, där även Ulf Eriksson ingår som beslutsfattare.

Om det skulle vara så, att C de senaste åren reserverat sig vid budgetbesluten i den del de avsett budgetramen till vård- och omsorgsnämnden, måste man se Centerpartiets roll på ett annat sätt.

Genom Ulfs Facebook-inlägg torde C i Vännäs vinna röster till valet i höst, precis som avsikten förmodligen var, men bara om C kan visa att man under senare år verkligen har kämpat för mera pengar till vård- och omsorgsnämnden. Centerns försök att under den allra senaste tiden föra över ett antal miljoner till vård- och omsorgsnämnden skulle ju inte alls ha påverkat resultatet i Socialstyrelsens undersökning.

Sveriges bästa hemtjänst

Av , , Bli först att kommentera 7

Smått stolt har jag levat i föreställningen att Vännäs har Sveriges bästa hemtjänst, även om jag hela tiden tänkt att det måste vara svårt, eller åtminstone väldigt komplicerat att avgöra sådant.

På väg från tidningslådan till huset fångas min blick av en rubrik och en kort ingress till en artikel på sidan 8 i dagens VK. Nu har Sveriges kommuner och landsting i en undersökning funnit att LÄNETS bästa hemtjänst finns i Vindeln! Det går inte riktigt ihop.

Av undersökningen framgår att Vännäs bara ligger på tionde plats i länet med sin hemtjänst.

Någonting måste ha varit galet i valet av namn på TV-serien, ”Sveriges bästa hemtjänst”. Men måste bara ha valt ett positivt och lockande namn på serien, även om mycket kom i programmen som verkligen gav ett intryck av att Vännäs hemtjänst ÄR bäst i Sverige. Låt oss tro det även i fortsättningen, även om undersökningen gjord av Sveriges kommuner och landsting ju inte vidare helt kan förkastas.

Grattis i alla fall kan jag gärna kosta på mig att säga till Vindelns hemtjänst.

Omvärldsstrategen och Jan Hägglund

Av , , Bli först att kommentera 14

Vad i all sin dar har nu Jan Hägglund och Umeå kommuns mest omskrivna omvärldsstrateg med varandra att göra? Ingenting som personer men däremot är de belysande exempel på hur man i Umeåandans namn så totalt negligerar saker som skrivs i VK:s blogg.

Några, ja kanske rent av många, minns säkert mina många och energiska försök att få förklarat hur det kom sig att någon efter att fått sparken som kommunalråd i Vännäs kommun kunde få ett relativt välbetalt jobb som omvärldsstrateg i Umeå kommun. Att vederbörande var gift med oppositionsrådet i kommunen, gav förstås anledning till en och annan otillåten misstanke.

Mina funderingar i frågan ”besvarades” med en till nästa hundra procents tystnad. Om jag inte minns fel, ställdes dock en enkel fråga i kommunfullmäktige av en kvinna i dåvarande Folkpartiet. Kommunalrådets svar till henne slog alla rekord, när det gällde avsaknaden av begripligt innehåll.

Nu har Jan Hägglund, obekväm för det politiska etablissemanget, i ett antal blogginlägg ställt en mängd provocerande frågor utifrån omständigheter som måste kunna betecknas som ovedersägliga fakta. Han har fått många läsare av sina inlägg, många kommentarer och förstås hamnat högt på listan över de mest lästa inläggen. Precis så var det också, när jag skrev om omvärldsstrategen.

Men varför är Umeå kommuns politiker så tysta? Tystnaden från övriga media är även den öronbedövande, om jag får använda ett slitet ord som jag ändå gillar.

Naturligtvis måste det vara så att tystnaden helt enkelt måste tolkas som ett bevis för hur sann i första hand Jan Hägglunds faktaredovisning är men också hans övertygande tolkning av de fakta han tar upp. Ju tystare desto större anledning finns det att ta Hägglunds skriverier på fullaste allvar.

Skammens rodnad drabbar såväl de redan röda som de blå liksom alla andra partier som har en del i det som hänt. Det får dem att ligga lågt och hoppas att allt snart skall vara glömt. Precis som nog de flesta gjort, när det gäller omvärldsstrategen.

Notarius publicus igen

Av , , Bli först att kommentera 8

Fidelity

Peggy fortsätter sitt arbete med att se till att hennes olika pensionskällor i USA betalar ut den pension hon har rätt till. Blanketter skall fyllas i och telefonsamtal måste ringas.

Nu gäller det en pensionskälla, från vilken hon väntar sig ett mindre belopp. I går fyllde hon i en blankett på fyra (4) sidor. På en av dessa sidor krävs min namnteckning och den skall göras under överinseende av notarius publicus.

Min namnteckning  innebär bl.a. att jag:

”Voluntarily consent to distribution(s) indicated on this form, knowing that your spouce´s request is not valid without your concent.”

Fritt översatt betyder detta alltså att jag frivilligt skall ge samtycke till det sätt hon vill ha beloppet ”distribuerat”, d.v.s. utbetalt till det bankkonto hon angett. Jag skall också förstå, att hennes begäran inte gäller utan mitt samtycke.

Mannens roll i det amerikanska samhället förefaller vara en annan än den är i vårt land.

Raljerar jag över äldreomsorgen?

Av , , Bli först att kommentera 5

Monica Wahlström, (L), en av dem som i replik till vårt kommunalråd Johan Söderling, vill få till stånd åtgärder som skyddar våra äldre och funktionshindrade och är liksom C, och KD är beredd att arbeta för det. Underförstått om vi väljare ger dem makt att göra det.

I en kommentar till ett av mina inlägg, menar hon att jag raljerar över äldreomsorgens problem. Min kommentar till hennes kommentar är följande:

Tack för din kommentar, Monica.
Tydligen har tankarna bakom mina ”skriverier” i frågan inte varit tydliga nog. Min avsikt har absolut inte varit att raljera över äldreomsorgen de ekonomiska problem man nu har där. Jag tycker förstås inte heller att jag HAR gjort det.

Vad jag däremot nog har raljerat över är, dessa tre oppositionspartiers uppvaknande över att de varit med om att under de senaste åren ha ge vård- och omsorgsnämnden för snäva budgetramar.

Jag har också raljerat över rubriken på deras replik till majoritetens företrädare, kommunalrådet. Rubriken har troligen VK satt, men gjort det utifrån en formulering i repliken. ”Nu handlar det om att få till stånd åtgärder som skyddar våra äldre och funktionshindrade och C, KD och L är beredda.”
Fortfarande är jag undrande över varför inte också den politiska majoriteten i kommunen och allianskollegan Moderaterna ser samma behov av att ”skydda kommunens äldre och funktionshindrade”, när jag är helt övertygad om att de också vill det.

Kvinnors outgrundliga beteende

Av , , 4 kommentarer 5

Efter att i mer än 76 år ha studerat kvinnors beteende och då främst för att jämföra det med oss mäns, är det nu dags att redovisa vad jag iakttagit.

Kasta en boll görs av kvinnor i regel inte med kasthanden över huvudet, om det nu inte handlar om bollkastande i sportsligt sammanhang.

Hoppa ner i vatten. Kvinnor nyper nästan alltid då igen sina näsborrar.

Skratta gör kvinnor väldigt ofta med en hand för munnen.

”Fläkta” ansiktet med båda händerna gör kvinnor ganska ofta utan att jag alltid förstår varför.

Inspektera naglarna gör kvinnor vanligtvis med handflatan vänd uppåt och vi män med den vänd nedåt. Testa på närmaste man eller kvinna!

Jag inser risken av att generalisera på detta sätt, men jag inbillar att det finns fler än jag som noterat dessa skillnader i kvinnors och mäns beteende. Min absoluta uppfattning är att kvinnor i mängder av viktiga avseenden, i motsats till de uppräknade, också beter sig annorlunda än vi män gör och då helt till deras fördel.