Upprört och förolämpat Centerråd

Av , , Bli först att kommentera 18

Centerns oppositionsråd, Ulf Eriksson, blir både upprörd och förolämpad, när han läser mitt inlägg där  jag beskyller Centern för spel för gallerierna.

Samtidigt visar han att han inte läst inlägget särskilt noga. Så här skriver han bl.a. i sin kommentar till inlägget:

"Att försöka vrida vårt agerande under hela denna process och vårt förslag om återremiss till ett ”spel för gallerierna” är förolämpande."

Jag har ägnat frågan några inlägg, men dock aldrig påstått att Centerns agerande under hela processen varit ett spel för gallerierna. Tvärtom har jag uppfattat Centerns agerande seriöst och grundat på övertygelsen att byaskolorna av många skäl måste få vara kvar. Så har jag också uppfattat föräldrars och andras agerande i frågan.

Det enda som fick mig att "förolämpande" tala om spel för gallerierna var enbart det till inget ledande förslaget om återremiss.

Ulf passar på att i samma kommentar ge KD och FP en känga genom att klassa deras "påhopp" på Centern som lika onyanserat som mitt. Hans respekt för min förmåga att reflektera över politiska beslutsprocesser har minskat. Förmodligen gäller detta också hans respekt för KD:s och FP:s förmåga i samma avseende.

Citat från hans kommentar:

"Att DU ramlar in i samma onyanserade påhopp mot C som Kd och Fp minskar min respekt för din förmåga att reflektera över politiska beslutsprocesser."

Centerspel för gallerierna?

Av , , 7 kommentarer 11

Var Centerns yrkande på återremiss av byaskoleärendet bara ett spel för gallerierna?

Tanken väcks efter att jag i debattinlägg i VK har tagit del av KD:s och FP:s förklaring till sitt agerande i kommunfullmäktige. Utöver detta erinrar jag mig vad Ulf Eriksson sa på Centerpartiets offentliga möte om vad en återremiss skulle kunna medföra.

Han klargjorde då att en eventuell återremiss mycket väl bara kunde leda till ett likartat beslut i stället skulle tas i ett kommande fullmäktigesammanträde. Det skulle alltså bara försena beslutet en månad och sannolikt bara försvåra ett genomförande av det för skolans anställda genom den förlorade månaden.

Förslag på återremiss hade därför knappast något att göra med tron på att man därigenom skulle kunna stoppa nedläggningen av skolorna. I stället måste det ses som ett spel för dem som uppfattar Centerpartiet som det enda trovärdiga partiet i sammanhanget.

Kritiken, min och andras, mot KD och FP för deras agerande är mot den bakgrunden orättfärdig. Jag tar inte helt tillbaks min del av den, eftersom agerandet onekligen för många föreföll både svårbegripligt och onekligen påminde om barns agerande när de inte får som de vill.

Kan KD och Fp tas på allvar?

Av , , 6 kommentarer 18

Två partier som ivrigt har förespråkat ett bevarande av byaskolorna i Vännäs, betedde sig minst sagt märkligt i kommunfullmäktige i går.

Jag tänker förstås på Krisdemokraterna och Folkpartiet. När det stod klart för dem, att de inte skulle få som de ville, vände de ryggen åt hela tillställningen. De varken reserverade sig eller gick med de partier som föreslog återremiss.

I ett annat blogginlägg läser jag att de båda partiernas motiv var att de tyckte att det var onödigt, eftersom det ju var samma majoritetsförhållande i kommunstyrelsen. Man skulle alltså inte heller där få som man ville.

Med den märkliga argumenteringen kan man nästan fråga sig, varför det överhuvudtaget deltog i fullmäktige-sammanträdet. Majoriteten där skulle ju inte heller låta dem få som de ville.

Kanske är jag nu litet väl oförskämd mot de  trevliga personerna Smetana och den minst lika trevliga Monica Wahlström, men tanken går osökt till barn som inte får som de vill.

De lägger sig ibland ner och sparkar och skriker. De tycker också att pappas eller mammas beslutsunderlag för att inte köpa mer godis är dåligt underbyggt. Men DE ger inte upp för det. De använder de medel som för dem står till buds.

Det gjorde alltså inte KD och FP!

 

Vad har jag nu gjort?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jo, jag har tvättat håret och använt ett av mig nyligen inhandlat schampo.

Men när jag tittar närmare på schampoflaskan etikett, så upptäcker jag, är det är avsett för "trasigt" hår och det tror jag ju inte att jag har.

Det är avsett för "intensive repair", eller för "damage therapy", och med det sägs faktiskt "reconstructs hair from inside". Använder jag det så får jag "5x less split ends".

Vanligtvis är det Peggy som upptäcker, att jag ibland kommer hem med fel schampo, men den här gången gjorde jag det själv.

Nu är jag hyfsat duktig på engelska och förstår faktiskt vad som sägs på etiketten och ändå blev det fel. Jag tröstar jag med att jag nu fått "Advanced care & repair For a beautiful hair".

Nu återstår bara att efter några användningar kolla, om jag verkligen fått fem gånger färre kluvna hårändar.

Fel om folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag hade för bråttom. Så är det ibland eller rent av ofta, som en del menar.

För att allt skall bli rätt, väljer att återge en kunnig persons vänliga kommentar till det jag skrev:

"Ett giltigt folkinitiativ kräver att minst 10% av de röstberättigade i en kommun stödjer förslaget inom sex måndader. Enligt 2010års röstlängd skulle det vara ungefär 650 personer, inte 6000.
2) För att en folkomröstning efter ett sådant folkinitiativ skulle kunna avstyras behöver minst 2/3 av fullmäktige rösta EMOT…inte en enda ledamot behöver stödja det.

Det finns en grupp i länet som har jobbat intensivt med frågorna under senaste året, de startade folkinitiativet "Sjukvård för alla" och kan procedurfrågorna.

Lycka till och bästa hälsningar

Bruno Kaufmann
Statsvetare och demokratiutvecklare
Falu Kommun"

Ett av felen i mitt inlägg var ett rent skrivfel och det andra en ren missuppfattning från min sida.

Folkomröstning i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 6

Byaskolebeslutet kan komma  att leda till folkomröstning i Vännäs. Det beskedet fick mig förstås att läsa på litet om kommunana folkomröstningar.

Namninsamling lär snart skall påbörjas. Om 10 procent av de röstberättigade begär det måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas.

Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av. Det behövs alltså drygt 6 000 namnunderskrifter, för en prövning skall ske. Sedan krävs alltså att hela två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna stödjer förslaget, om det skall bli något av önskemålen om folkomröstning.

Så vitt jag vet, blir resultatet av en folkomröstning enbart rådgivande och kräver alltså ett nytt fullmäktigebeslut för att leda till ändring.

Att byaskolorna är nedlagda till hösten står väl ändå helt klart. En folkomröstning som ger ett resultat som är emot detta och ett kommunfullmäktige som väljer att följa omröstningens resultat, kanske leder till att de öppnas igen.

Personligen kommer jag att göra som KD och Fp, nämligen att avstå från att rösta!

Landsbygdens företrädare

Av , , 7 kommentarer 7

Många frågor, många svar och många påståenden på Vännäs kommuns fullmäktigesammanträde, väckte många tankar hos mig som åhörare.

En fundering vill jag ta upp nu. Jag tänker då på en fråga från en av de aktiva, kanske den mest aktiva t.o.m., föräldrarepresentanten. Hon ställde en fråga till kommunalrådet om vem vilka han menade med "företrädare för landsbygden".

Hans svar på den frågan förvånade mig storligen. Förvånad blev jag också över att den frågande nöjde sig med svaret.

Svaret var nämligen ungefär att de som bor där är landsbygdens företrädare. I ett politiskt sammanhang, när viktiga kommunala frågor skall avgöras i den högsta politiska församlingen, nämligen kommunfullmäktige, kan väl inte detta vara riktigt.

Jag inbillar mig nämligen att samtliga politiker i kommunfullmäktige väl skall företräda sina väljare, vare sig de bor på landsbygd eller i tätort. Må så vara att det ju är det parti man röstat på som företräder en. Alla som i valet röstat på något parti, är väl företrädd av det i kommunfullmäktige, alldeles oberoende av var man bor?

Kanske blir jag inte fullt ut förstådd nu. Välkomna i så fall med en kommentar.

 

Kristi blod

Av , , Bli först att kommentera 5

Kristi blod är ju vad som nattvardsvinet symboliserar. Vad man gör med det som blivit över vid en nattvardsgång, är intressant.

En präst i Umeå lär ska ha druckit upp det som blivit över. Tydligen har han tänkt "katolskt". Kristi blod kan man ju bara inte spola ut i avloppet. Spara det till nästa tillfälle kanske inte heller går.

Frågan blev litet extra intressant för mig, när min fru berättar hur man hanterade frågan i hennes katolska kyrka i Michigan. Hon är alltså katolik och fungerade som "minister" (eucharistic minister) under ett antal år. Så vitt jag förstår motsvarar det väl våra kyrkvärdar.

Hon och de övriga "ministrarna" deltog aktivt under nattvardsgången genom att dela ut antingen vinet eller oblaten. Slumpen avgjorde vilket det blev.

Men de intressanta är att man sedan var tvungna att själva dricka upp de överblivna skvättarna av vin. T.o.m. vattnet som kalkarna sköljdes med måste hanteras på särskilt sätt och fick absolut inte spolas ut i det kommunala avloppet.

Peggy berättar en av ministarna var s.k. nykter alkoholist och behövde därför de övrigas hjälp att inmundiga resterna i sin kalk.

Lake Itasca

Av , , 1 kommentar 3

 

Jag har just tittat igenom en del gamla USA-bilder. En av bilderna fick jag då lust att att använda som toppbild här på bloggen.

Bilden är från 2006, när vi undet det året s.k. sidetrip befann oss i Minnesota. Av en ren slump upptäckte vi då att vi befann oss hyfsat när den mäktiga Mississippi Rivers källflöde. Eftersom vi tidigare hade korsat den floden längre söderut, kändes det intressant att få se hur det ser ut där den börjar sin långa färd.

Långt norrut i Minnesota vid Lake Itasca ser floden ut som den gör på toppbilden. Man kan som synes vada över den. Det gjorde vi förstås och för mig blev det ett alldeles speciellt minne, som jag nog redan har berättat om i ett tidigare blogginlägg.

En ”personförändrad” katt

Av , , Bli först att kommentera 6

Som jag tidigare har berättat, kom min systers och svågers katt hem efter två dygn på rymmen.

I många avseenden är det nu en delvis annan katt. Han är sig inte alls lik, när det gäller hans beteende. Förr var han den mest "sociala" katt som jag någonsin lärt känna men mycket av det är nu borta.

Förr kom den alltid fram och ville bli smekt och kliad, när någon kom på besök. Nu gör den inte det. Tidigare tyckte han om att från köksfönstret spana ut mot "friheten" utanför, men inte nu längre. Att lägga sig på tidnigen, när min syster löste korsord tillhörde ett normalt beteende. Nu hoppar den aldrig upp på bordet.

Buller från balkongen eller från annat håll får honom att rycka till. Av någon märklig anledning verkar kontorsstolen framför familjens stationära dator ha blivit något av en trygg viloplats.

Han springer inte längre lika villigt efter bollar eller annat som slängs ut framför honom. Det verkar som om de två dygnen på flykt på något sätt tagit ifrån honom hans typiska kattungebeteende.

Tänk om någon kunde berätta om de hemskheter som han varit med om under de två dygnen på rymmen! Själv har han hittills vägrat att göra det.