Vännäsfakturor kan negligeras

Av , , Bli först att kommentera 7

När kommunen inte får sina räkningar betalda, låter man bara tiden gå och vidtar inte erforderliga åtgärder för att få in sina fordringar. För Vännäs kommun verkar det vara så.

Antingen accepterar man att fakturorna inte betalas efter det att man har insett att de utsända fakturorna var felaktiga, d.v.s. inte hade något stöd i en av kommunfullmäktige beslutade VA-taxan.

Eller så tar man utomstående, juridisk hjälp med att få de utsända fakturorna betalda. Eftersom fakturamottagarna har bestridit fakturorna, d.v.s. inte accepterat dem till vissa delar eller i sin helhet, är frågan i detta läge ingenting för inkasso eller kronofogdemyndigheten.

Kommunen måste nu ta ställning till huruvida dess krav är odiskutabelt och om de aktuella kvarstående kraven MÅSTE tas in.

Därefter återstår så uppgiften för kommunen att stämma dem som inte betalt. Det gör man då till mark- och miljödomstolen alternativt tingsrätten, vilken man väljer spelar ingen roll. Trots att fakturorna förföll till betalning för ca 3½ månad sedan har kommunen ännu inte gjort någon stämningsansökan.

Det ligger nu nära till hands att av detta dra slutsatsen, att kommunen faktiskt själv insett att fakturorna var felaktiga och att det inte finns något stöd för dem i kommunens VA-taxa för det aktuella året.

Så är det dock sannolikt inte. Mera troligt är det att kommunens uteblivna agerande i frågan mer har att göra med dess minst sagt bristande intresse av att nå ett avslut på ett arbete som avslutades 2018.