Tjänstebil till sommarstugan

Av , , Bli först att kommentera 7

air_force_one_1280x436

Tänk om vår kommunchef skulle ta någon av kommunens hyrbilar och med den köra till sommarstugan varje helg! Det skulle kunna bli en smärre kommunal skandal, om VK:s grävande journalister skulle få nys om det.

Men Donald Trump tar Air Force One plus en massa säkerhetsfolk, familjemedlemmar med flera med sig till sin sommarstuga i Florida varje weekend! Tänk vilken skillnad det är ändå mellan våra två länder!

Stadsdirektörsmeriter

Av , , 2 kommentarer 12

Ibland diskuteras huruvida en chef behöver kunna särskilt mycket inom det område eller de områden som hen är chef för. Det sägs vara annat än just den kunskapen som gör hen värdefull i sin chefsroll.

Umeå kommuns högste chef, stadsdirektören, är välmeriterad tyckte förstås de som anställde honom. Onekligen har han en meriterande yrkesbakgrund, även om han saknar erfarenhet av kommunal verksamhet.

För ”vanligt” folk är det dock svårt att se hur följande  bakgrund kan väga upp bristen på erfarenheter av kommunal verksamhet:

Han är en f.d. VD i Komatsu Forest AB. Snickeri- och ishockeyintresserad är han vidare enligt egen uppgift. Några år har han arbetat som officer i försvarsmakten och har även varit kvalitets- och miljöchef på ett sågverk.

Ovanpå allt detta har han den unika erfarenheten av att ha varit ensamstående förälder!

Hans agerande och slutenhet, eller rädsla för att säga vad han tycker om skandalen inom samhällsbyggnadskontoret, tyder på en värdefull anpassningsförmåga till den exklusiva umeåandan, en merit som väl knappast hade kunnat anas under anställningsintervjun.

 

Vem är Jonas Jonsson?

Av , , 2 kommentarer 10

Folk har låtit mig förstå, att Umeå kommuns högste tjänsteman inte än känd till namnet för alla sina ”undersåtar”.

Jonas Jonsson, lika duktig som många politiker att slingra sig när han får knepiga frågor, heter han. Stadsdirektör är den titel han bär.

Jonas Jonssons politikersvar

Av , , 1 kommentar 11

I går kunde vi i VK läsa stadsdirektören Jonas Jonsson svar på frågor i anledning av samhällsbyggnadskontorets tvivelaktiga slöseri med skattepengar. Politiker sägs ofta vara otydliga i sina svar när det gäller kontroversiella frågor. Jonas Jonssons svar påminner i detta avseende om politikersvar.

Även om jag läser hans svar flera gånger, har jag svårt att förstå vad han egentligen vill ha sagt. Utöver rena självklarheter som ”det skall vara lätt att göra rätt” och ”…vi skall verka för att vi skall använda skattepengar på bästa sätt”, finns också ett märkligt konstaterande. Han som högsta chef i kommunen tolkar gällande regelverk annorlunda än chefen för samhällsbyggnadskontoret gör. Hon anser att hon handlat fel enligt detta reglemente. Han på andra sidan kan inte finna någon avvikelse i samhällsbyggnadskontorets hanterande av sina medel utifrån vad reglementet säger!

Någon av dem bör uppenbarligen snarast få regelverket genomgånget och uttolkat för sig. VEM av dem som behöver den genomgången är dock tillsvidare oklart. Gällande regelverk måste helt klart vara synnerligen oklart formulerat!

VK frågar Jonas Jonsson, om han tycker att det var väl använda pengar i de fall som VK berättat om. Den frågan svarar han inte på utan hänvisar bara till att det inte finns några avvikelser mot gällande regelverk. Han är tydligen utan eget tyckande i den här frågan som upprört så många. Eller kan det i stället vara så att han helt enkelt inte förstod denna enkla fråga? I så fall är det givetvis för mycket begärt att förvänta sig att han riktigt förstår vad som stadgas i regelverket.

Så en oklarhet i hans svar. Han nämner en delegation som styr vad tjänstepersoner kan och inte kan göra. Vad är det för delegation? Vilka personer ingår i den? Menar han möjligen en politiskt beslutad delegationsordning, d.v.s. en förteckning över beslut som tjänstepersonerna får fatta i politikernas ställe?

Mitt olagliga giftermål?

Av , , Bli först att kommentera 10

I drygt 14 år har vi nu varit lyckligt gifta. Då och då går tanken till vårt äktenskaps ingående. Hur kunde det ske, när Peggy vid tidpunkten för vistades illegalt i Sverige?

Kort tid efter giftermålet visades det sig nämligen att hennes uppehållstillstånd hade gått ut. Detta uppmärksammades, när jag ringde Migrationsverket i Umeå för att ta reda på vad hon behövde göra för att få sitt uppehållstillstånd förlängt. Ärendet skulle formellt nu överlämnas till gränspolisen (?) i Umeå, och det lät ju inte så farligt. Ditt blev Peggy senare – och då som fru Sjöström – kallad för förhör. Jag återkommer till det.

Hur kom det sig då, att vi missat att tiden för hennes första år med uppehållstillstånd hade löpt ut? Hon fick tillståndet medan hon fortfarande bodde i USA. Det skulle räcka under ett år. Logiskt enligt vår mening var då att räkna ett år från dagen då hon kom till Sverige, d.v.s. började uppehålla sig i Sverige, men se det var fel. Ett år räknat från datumet för uppehållstillståndets utfärdande var i stället att se som startdatum för dess giltighet.

En vänlig ”gränspolis” med kontor på nuvarande Umeå Airport förstod vad som föranlett Peggys olagliga vistelse i Sverige och förklarade att ”brottet” inte skulle få särskilt stora konsekvenser för henne. Det dröjde in lång tid, förrän en brev till henne klargjorde att hennes/vårt misstag skulle kosta drygt 5 000 i böter! Det var onekligen en ganska kännbar konsekvens för henne.

Jag glömmer aldrig hennes kommentar i anledning av bötesbeloppet. Den var ungefär så här:

”Det är OK för mig. Jag har ju redan fått så mycket av detta fina land Sverige, som t.e.x. Svenska för invandrare, mammografi och cellprovstagning nästan gratis samt ”lön” när jag gick Svenska för invandrare. Dags nu att betala igen en del av detta.”

(Hon glömde förstås att nämna att hon också fått en så perfekt make.)

Frågan huruvida mitt giftermål var olagligt eller ej kvarstår. Att det var 100 % rätt ur andra aspekter är en annan sak. Inte då minst med tanke på att vigselförrättaren, min närmaste chef tillika kommunchef i Vännäs, Lennart Olofsson, gav oss en livslång garanti.

Samernas nationaldag

Av , , Bli först att kommentera 7

Arvid-2

I går var det samernas nationaldag. Detta fick mig att tänka på de många åren av mitt liv, där de samiska frågorna var aktuella för mig på ett helt annat sätt än i dag.

Min svärfar, samediakonen Arvid Kaddik, från Arjeplog var på den tiden tämligen känd bland samerna, för vilka han enträget arbetade både med stora och små frågor såväl för enskilda samer som för samerna i stort. Han bidrog starkt till mina erfarenheter av samernas liv.

Han var djupt religiös och hade bl.a. något som kallades venia och kunde därför hålla gudstjänster i kyrkan. (Veniat kallas en person som av kyrkoherde eller biskop fått venia – fullständig benämning venia concionandi, ett specialtillstånd som ger icke-prästvigda rätt att predika vid gudstjänst i Svenska kyrkan).

Han var i många år aktiv inom högern. En och annan politisk diskussion hade vi förstås genom åren. Hans övertygelse om sitt partis förträfflighet, gjorde att jag för det mesta fann det klokast att byta samtalsämne och generöst låta hans ståndpunkt ”vinna”. Jag minns mycket väl hans reaktion, när Carl Bildt valdes till partiledare. Kanske var det bara åldern som fick honom att inte gilla detta. Carl Pilt föredrog han i var fall att kalla honom.

I en ljudupptagning daterad 1943 kan man höra honom jojka. Det märkliga är att han under vår nära 40 års långa bekantskap inte nämnde ett enda ord om detta. Inte heller jojkade han någon enda gång för oss.

Kanske visste han inte att hans jojk skulle arkiveras. Att den i dag skulle vara åtkomlig för alla på vår jord, som har tillgång till internet, visste han definitivt inte.

Arvid bodde i Arjeplog och dog där på sjukstugan med sin fru Sigrid, dottern Karin och jag vid sin sida. Nyårsaftonen 1994 blev hans sista. På nyårsdagen 1995 avled han i en ålder av 91 år.

Hans jojk ”lever” fortfarande och här kan man lyssna på den.

”… rent ut sagt åt helvete”

Av , , 1 kommentar 5

Riksdagsman Edward Riedl (M) är arg och tycker att det är ”rent ut sagt åt helvete” att kommunalrådet från Skellefteå i Västerbottensnytt fick berätta om ett löfte från regeringen om pengar till Botniabanan. Han är arg bl.a. därför att inte Riedl själv gavs möjlighet att kommentera inslaget.

Jag har läst om detta i Moderaternas egen nyhetskanal, Nyheter i Västerbotten och kunnat konstatera att den nyhetssidan nog borde låta en utbildad journalist ta hand om skrivandet. Vad sägs t.ex. om detta stycke, som Anton Bergström är ansvarig för?

Nyheter i Västerbotten ringde upp Västerbottensnytt och gav ansvarig utgivare, Anders Bäckström, möjlighet att kommentera Edward Riedl:s kritik. Anders Bäckström menar att så inte är fallet då en opolitisk infrastrukturstrateg fick kommentera reportaget på Västerbottensnytts hemsida. Dessutom menade han att inslaget ska ses som en del av en större publicering.

Man kan förstås gissa, vad han menar med ”att så inte är fallet”, men nog borde det väl ha uttrycks på ett tydligare sätt?