Kulturpris Vännäs 2016!

Av , , 1 kommentar 16

S 26 Mustang

Är mannen bakom detta arbete ändå inte värd Vännäs nästa kulturpris även om det nog tar emot för de allra flesta att se det minsta ”kulturellt” i krig?

Följ denna länk för att se att det omöjliga går att utföra om man bara har kunnande och är outtröttlig nog – och som dessutom har en hustru som stöttat och t.o.m. handgripligen ibland hjälpt till under bygget.

Han är en vännässon vi alla vi Vännäsbor har anledning att vara stolt över.

Länsförsäkringar Bank?

Av , , 4 kommentarer 12

Frågetecknet skall uppfattas som en undran från mig om man verkligen kan uppfatta Länsförsäkringar Bank som en ”riktig” bank. Det som hände igår fick mig att inta den ståndpunkten.

En person som jag är god man för har två konton hos Länsförsäkringar Bank (LB). Av olika skäl vill jag avsluta dessa konton och överföra behållningen till ett ”förmyndarspärrat” konto i en annan bank. Innan jag beger mig till Umeå, ringer jag för säkerhets skull till LB för att höra om detta är möjligt att göra utan medgivande från överförmyndaren.

Nej, säger man på banken. Du måste ha ett ”papper” från överförmyndaren först. Eftersom jag vet, att det är Ok att flytta pengar från ett till ett annat förmyndarspärrat konto utan något sådant ”papper”, protesterar jag förstås. Banktjänstemannen vill då först konsultera deras jurist och sedan höra av sig till mig. Efter ha väntat på hans svar i ca 4 timmar, ringer jag hans chef.

Hon känner till ärendet och berättar att man fortfarande väntar på besked från juristen – som inte finns i huset utan någon annan stans i landet. Hon förklarar hur viktigt det är för banken att inte utsätta sina kunders pengar för risk och ber mig vänta på juristens svar.

När jag frågar vari risken skulle ligga med att flytta en kunds kapital från ett konto till ett annat av hens konton i en annan bank, också det förmyndarspärrat, blir svaret minst sagt märkligt. ”Vi vet ju inte vad som händer med pengarna sedan”, svarar hon. Lilla LB litar alltså inte på stora Swedbank!

En person som har god man har full tillgång till sitt kapital, även om det finns på konton som förmyndaren har spärrat för mig. Inte ens ett skriftlig medgivande från huvudmannen (den som har god man) till mig att avsluta kontona och flytta pengar till konto i Swedbank accepterades av LB i väntan på besked från juristen.

Fram på eftermiddagen ringer man från LB och meddelar, att det jag hela tiden hade hävdat, var helt rätt.

Förhoppningsvis har man i och med denna händelse lärt sig något nytt och i fortsättningen kan betjäna sina kunder på ett mera professionellt sätt .

Avloppsfrågan i Brån

Av , , Bli först att kommentera 8

Vännäs kommuns planer på att införliva Bråns vatten- och avloppssystem i kommunens är långt framskridna. Senare i vår börjar man gräva.

Jag liksom säkert så många andra Brånsbor tycker att den information vi fått om projektet har varit ytterst bristfällig. Två allmänna möten om projektet har hållits med drygt ett års mellanrum. Två oklart formulerade brev i frågan har vi fått från kommunen. Dessutom fick vi häromdagen ett brev med en svårläst karta. I detta uppmanades vi ”ta kontakt med oss”, om vi hade några frågor. Det skulle vi i så fall göra senast den 7 mars.

Jag försökte ”ta kontakt”. Då visade det sig att den på samhällsbyggnadsförvaltningen som höll i frågan hade semester t.o.m. den 7 mars! Hans chef var inte anträffbar.

I dag fick jag en kallelse och ett väl utarbetat materiel som underlag till ett möte den 18 mars i Byastugan, Vännäsby. Underlaget har i dag delats ut till samtliga fastigheter i Brån. Det mycket välformulerade och informativa dokumentet tar upp flera av de frågor, som jag själv gått och undrat över.

Det tar inte bara upp olika anläggningstekniska frågor i projektet, utan ifrågasätter också starkt ärendets handläggning och den brist på underlag som politikerna ändå nöjt sig med, när de fattat beslut i ärendet.

Mötet den 18 mars är av största betydelse för oss med fastigheter i Brån. Där kommer en viktig omröstning att ske, varför en maximal närvaro är önskvärd.

Den som av någon anledning inte kan närvara på mötet bör lämna en fullmakt, helst skriftlig, till någon som skall vara med på mötet. Två alternativ finns att välja mellan. I fullmakten anges, vilket av alternativen man vill rösta på.

 

Läkarbristen?

Länge har jag haft svårt att tro att de negativa följderna av läkarbristen, stafettläkarbehovet t.ex., uteslutande skulle vara en följd av att för få läkare utbildas. Det jag upplevde i går måste nog ses som ytterligare ett skäl till läkarbristen.

Jag följde nämligen en bekant till en av NUS mottagningar. Hen behövde ett läkarintyg. Läkarens hantering av ärendet gav ett positivt och professionellt intryck, men ändå…

Det tog max 10 minuter för läkaren att skaffa sig underlag för intyget. Sedan tog det ca 30 minuter för hen att mödosamt och ytterst långsamt skriva ner den text som sedan utgjorde själva intyget. Under skrivandet användes endast ett fåtal av hens fingrar. Om än expert på det som intyget avsåg, så avslöjades direkt bristen på expertis när det gällde att hantera ett tangentbord.

Finns det inga läkarsekreterare längre? En sådan skulle kanske ha behövt 10 minuter att skriva ut samma text. Doktorn skulle då under de 30 minuter som intygsskrivandet tog kunna ha tagit emot minst ytterligare två patienter med samma typ av ärende.

Läkaren i fråga är överläkare och specialist inom sitt område. En snabbkoll på hitta.se visar att hen bor i Stockholm! Är hen kanske t.o.m. själv en stafettläkare?

Vinst på SAS-lotteriet

Av , , 2 kommentarer 7

Läs här om hur lätt det är att vinna 2 304 kronor på de tämligen okända SAS-lotteriet!

Noterar i dag att SAS pris för flygbiljetterna som vi köpte i förrgår för 10 080 kronor i dag är 2 304 kronor dyrare! Av en ren slump råkade jag kolla priset i förrgår, då man tydligen tillämpade ett hemligt, i vart fall inte offentliggjort, kampanjpris. Vinsten för oss på detta lotteri blev därmed större än vad inköpta Trisslotter någonsin gett oss.

SAS flygpriser

sas

Om någon upplevt mig galnare än vanligt, vill jag berätta att det är SAS flygpriser som bidragit till det. Om dessutom någon vill dela min besvikelse över det gratisflyg som inte blir av, berättar jag om det också i det här inlägget.

I år sker vår USA-resa i augusti. Häromdagen var det dags att boka den och då använda de Eurobonuspoäng som krävdes för att få var sin gratisresa. Då visade det sig att det inte fanns några lediga platser under hela augusti förutom en med mellanlandning i München förenat men en extra kostnad på några tusenlappar. Ganska frustrerade beslöt vi oss då för att spara våra poäng och betala resan kontant.

Den 23 februari kostade en tur och returbiljett Umeå-Chicago 36 960:-!! Vi beslut oss då för att avvakta eller eventuellt välja ett annat flygbolag. Redan den 24 februari hade priset sjunkit till 14 786!

Den 1 mars på förmiddagen var priset 16 086 kronor, vilket även det var en bra bit högre än vad vi är vana vid. På eftermiddagen samma dag hade priset sjunkit till 10 080 kronor och var då lägre än någonsin tidigare under de år vi flugit till Chicago!

När jag så ringer SAS, smått irriterad över deras märkliga och för mig obegripliga prissättning, får jag veta att det nu pågick en priskampanj just till USA och detta var förklaringen till den stora prisskillnaden med förmiddag och eftermiddag.

Om vi hade varit rikare än vi är :-), skulle vi ha bokat resan den 23 februari eller åtminstone den 1 mars och då gjort en riktigt dålig affär. Vi får båda då och då e-brev från SAS, där man erbjuder lågpriser till olika destinationer. Något sådant om kampanjen för flyg till USA, fick vi dock inte. Dåligt SAS, mycket dåligt t.o.m.

Nu är flyget bokat men jag såg då att det tillkom 2×300 kronor i ”serviceavgift”, vad nu det är för något i detta fall.