WHO:s uppdelning av oss gamlingar

Vad som enligt WHO avses med ”yngre äldre” respektive ”äldre äldre” har jag nu hittat. Stämmer detta med Folkhälsomyndighetens syn på frågan?

”Enligt WHO´s definition delas de äldre in i två kategorier varav den första kategorin är yngre äldre som är 65 år till 79 år och den andra är äldre äldre, dvs. personer 80 år och uppåt (Dehlin och Rundgren, 1995)”

Hoppsan, så blev jag då en ”yngre äldre”, men bara t.o.m. den 28 juli! Vad jag skall se mig som under det halvannan år som då återstår tills jag blir 80, vet jag inte.

 

”Yngre än de äldre”?

Covid-19 viruset har nu tydligen gett sig på vårt svenska språk. På text-tv läste jag i morse, att folkhälsomyndigheten överväger att ändra på sina råd/rekommendationer till oss äldre. Problemet för mig är nu att jag inte helt säkert vet vilken åldersgrupp jag tillhör.

Man kommer troligen att mildra kravet på isolering i hemmet för de ”yngre äldre”!! Men vad sjutton är det för åldersgrupp. Låt oss anta att 85-plussarna är de ”äldre”. Är jag då som 78-plussare en ”yngre äldre”?

Eller det möjligen 60-plussarna som är de ”yngre äldre”?

Redan begeppet ”äldre äldre”, som använts i många år, är långt ifrån glasklart. Man kan undra vad det var för myndighet som införde det. Någon som vet.

När blir man ”lastgammal”, förresten. Är jag det, månntro? Förmodligen är jag det utan att för den delen känna mig så

Vännäs kommuns faktureringsproblem

Trots att kommunen tagit ca 1½ år på sig att fakturera oss i Brån för vår anslutning till det kommunala VA-nätet, har man inte lyckats förse oss med korrekta fakturor. Mycket kan i dessa tider skyllas på covid-19 viruset och allt vad det kräver i arbetsinsatser såväl av våra politiker som våra tjänstemän. Av vad jag fått höra, ges inga svar från ansvarig tjänsteperson i fråga. Därför tillåter jag mig att ta upp den här.

Äntligen har vi fått VA-anslutningsräkningen, som avsåg ett arbete som avslutades 2018. För min del kommer den att betalas via autogiro den 17 maj.

Men nu har min uppmärksamme granne Marcel Berkelder uppmärksammat både mig OCH kommunen på att det nog inte står rätt till med räkningen. Kanske behöver jag stoppa autogirot före den 17.

Enligt räkningen skall vi betala 70 % av ”våningsytan”. I 2018 års VA-taxa finns inte begreppet våningsyta! Troligen avses ”lägenhetsyta”. Helt oförlåtligt att kommunen döpt om våningsyta till lägenhetsyta. Om man i en räkning på bortåt 70 000 försöker specificera vad den grundar sig på, kan man inte göra så. I den minst sagt krångligt formulerade VA-taxan för 2018 finns ingenting som heter våningsyta.

Procentsatserna som anges och skall avse en reducering för oss som inte har både vatten och avlopp anslutet förefaller inte vara rätt angivna, om man läser VA-taxan!

Så kommer så det mest anmärkningsvärda, nämligen det skriftliga påstående från Christer Nygren till Marcel Berkelder, som säger att tomtyteavgiften inte har någonting alls att göra med dagvattnet!

I kommunfullmäktiges beslut angående 2020 års VA-taxa finns som underlag för beslutet en tjänsteskrivelse från Christer Nygren där han skriver:

”Tomtyteavgiften har inte enbart med dagvatten att göra…”

”Inte enbart” betyder enligt vedertaget språkbruk, att avgiften till en del HAR med dagvattnet att göra, trots att kommunen inte gjort något alls för ta hand om dagvattnet! Hur stor del kan vi bara spekulera om, men det kan alltså vara allt från 1 % till 99 %.

Som det känns just nu, är det svårt att till fullo acceptera räkningen. Jag för min del kommer att avvakta vad Marcels, vår byaförenings ordförande, meningsutbyte med samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att leda till.

I går fick jag veta, att frågor i ämnet som skriftligen ingavs till Christer Nygren den 24 april ännu inte var besvarade. Jag trodde att han numera kände till sin skyldighet att besvara inkommande post. I denna fråga fanns dessutom skäl att göra det snabbt.