Homosexualitet en sjukdom!

Av , , Bli först att kommentera 6

PÅ text-TV läser jag något alldeles chockerande. Påven tycks mena, att homosexualitet är en sjukdom!!

”Påven Franciskus rekommenderar föräldrar till barn med ”homosexuella tendenser” att söka psykiatrisk hjälp.…..

Påven rekommenderar först och främst bön.”
 Vad skall man annars dra för slutsats av rekommendationen att söka psykiatrisk hjälp? Till en psykiater går man ju om man är psykiskt sjuk, antar jag. Utdrivning av onda andar genom bön går kanske i stället.

”Stängda” e-postadresser

Av , , 1 kommentar 4

I går fick jag höra att man inte ”får” skriva till läkare, sjuksköterskor och troligen fler med anställning inom landstinget som har egna e-postadresser.

Den primära frågan blir nu naturligtvis varför deras arbetsgivare, landstinget, försett dem med en e-postadress, när vi som skattebetalande allmänhet inte får kontakta dem via e-post

En annan fråga blir förstås om ”förbudet” bara är ett påhittat sådant av befattningshavarna själva, som helt enkelt inte vill bli störda i sitt arbete också den vägen av sina patienter. Eller är det sanktionerat från ansvarigt håll inom landstinget?

Att sekretessbelagd information inte får förmedlas via e-post är känt för det flesta, eftersom den ju kan fångas upp av någon ickebehörig. Det förbudet gäller dock inte mig eller andra privatpersoner. Detta är inget hållbart skäl till varför vi som allmänhet inte får skriva e-postbrev till läkare, sjuksköterskor eller andra landstingsanställda.

Läkarna m.fl. vet dock att de inte får behandla sekretessbelagda frågor via e-post och skulle därför rimligen inte göra det heller.

 

Mer om osäkra kommentarer

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag fortsätter om detta med möjligheten att ändra en kommentar från någon, innan jag publicerar den.

Det är ju faktiskt t.o.m. så, att jag skulle ändra den i sin helhet, d.v.s skriva den helt själv men få den att framstå som om den skrivits av den ursprunglige kommentatorn!

Nu leker jag med tanken, hur det skulle uppfattas om jag i dessa dagar när så många inlägg har med det kommande valet att göra, ändrade en politisk kommentar, som att den fick en helt motsatt mening? En partiföreträdare som i en kommentar hävdar att det jag beskyller hens parti för och som sedan får läsa i kommentaren – som jag ändrat – att min beskyllning är helt riktig?

Gör jag då något olagligt? Skulle jag därmed eventuellt bli utestängd från VK:s blogg eller rent av polisanmäld. Vad skulle i så fall brottsrubriceringen vara? Är kommentaren en slags urkund och jag skulle då bli en ”urkundsförfalskare”? Naturligtvis inte, men vore det olagligt?

Dock inser jag att mina spekulationer i frågan riskerar göra kommentarer till det jag skriver ännu mera sällsynta. Än en gång – jag skulle aldrig ens kunna tänka mig att ändra en kommentar, innan jag publicerar den.

”Förfalskade” kommentarer

Av , , 1 kommentar 5

Än har jag inte kommit över den nya insikten, att jag inte kan lita på de kommentarer som blogginläggen får. Och förstås inte heller att jag hela tiden varit ovetande om inläggens författare möjlighet att själv ändra kommentarernas lydelse.

Nog är väl detta ändå något som VK borde ändra? Inläggens författare ses som ansvariga utgivare och är även ansvariga för inläggens kommentarer. Inläggsförfattarna kan alltså ställas till ansvar om hen låter publicera kommentarer som inte håller måttet i juridisk mening. Så skall det naturligtvis vara.

Men att förhindra att så skulle ske genom att med egna ord omformulera kommentaren, innebär ju samtidigt att vi som läser kommentarerna inte kan lita på dess äkthet. Många ord behöver ju inte ändras för att kommentaren blir någon helt annan än vad som kommentatorn avsåg!

Varför räcker det inte att jag som inläggsförfattare är den som noggrant läser kommentaren och sedan avgör om den av olika anledningar inte skall publiceras? Att ändra i kommentaren och sedan publicera den, är enligt min mening ett rent bedrägligt förfarande.

Tekniskt fel i bloggen!!

Av , , 4 kommentarer 6

Upptäckte nyss av en ren tillfällighet att JAG kan redigera kommentarer som jag fått från andra på mina inlägg!

Vad skulle inte det kunna leda till för tokigheter, om den möjligheten utnyttjades av den som gjort ett blogginlägg men inte tycker om kommentarer som det fått?

Personligen skulle jag dock aldrig kunna tänka mig att ändra i en kommentar som jag fått. Däremot kommer jag att följa frågan för att se hur länge möjligheten att göra det kommer att kvarstå.

Dumt med valaffischer

Av , , Bli först att kommentera 6

Länge har många ifrågasatt valaffischerandet och undrat om det verkligen kan ge några röster åt partierna.

I dag slog mig tanken, att de som river ner affischerna nog beter sig ännu dummare åt, eftersom de väl ändå torde tro att de därmed bidrar till att färre röstar på de partier, vars affischer man förstört.

Ett par dagar har jag nu försökt läsa vad som står på affischerna. Väldigt många av dem är alldeles för små för att man skall hinna läsa dem om man kör förbi med lagstadgad hastighet. Försöker man ändå att läsa dem, är risken stor att man kör på någon eller något.

Politikers löften och besked

Av , , 6 kommentarer 8

Jag tror inte att jag är ensam, som genom åren fått allt svårare att ta till sig och tro på allt som utlovas i en valrörelse. Det som utlovas är definitivt inget som drar mig till att rösta på ett visst parti. Jag röstar i stället på det parti vars grundläggande ideologi jag tror på.

Detsamma torde gälla var och en som försöker förstå vad som egentligen menas med löftena. Vid ett snabbt och ytligt försök att förstå, är det mycket som verkar bra, men en närmare fundering över löftenas verkliga innebörd, gör dem mindre värda. Löftena är ofta långt ifrån konkret utformade. Ber man om konkreta besked, får man inget svar.

Mitt alldeles färska exempel på detta är mitt blogginlägg, där jag frågar var den ineffektiva delen eller delarna av Vännäs kommuns olika verksamheter ligger. I samma inlägg frågar jag vad Centerpartiet menar när man därifrån genom sin ”starke man” Ulf Eriksson, antyder att besparingar i ekonomin når man genom att granska hur mycket man skall satsa på de icke lagstadgade delarna i kommunens verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående ligger det frestande nära att förklara tystnaden med att man helt enkelt inte vet vad man menar, eller troligare inte vågar säga det rakt ut. Redovisade fakta skulle ju kunna skrämma bort väljare som arbetar inom just dessa ineffektiva områden och även skrämma bort dem som vill ha kvar den icke lagstadgade verksamheten, eller t.o.m. vill att mera resurser skall satsas där.

 

”Election Inspectors”

Av , , Bli först att kommentera 2

”Election Inspectors” är vad min fru och jag kommer att vara vid valet den 9 september. Hade det varit i Berrien County, Michigan, där vi har vårt hus, skulle nästan ha betraktats med stor vördnad. Jag citerar direkt ur en broschyr från Berrien County:

”Election inspectors

The unsung heroes of every election- large and small – are your friends and neighbors who, on election day, greet every voter and make sure that every vote counts. Now, as we prepare for our next election, you have an opportunity to participate in the most important thing we do in a democracy – vote…”

Genom broschyren söker man uppenbarligen röstmottagare. I vår kommun torde det nog vara för sent att anmäla sig för att bli en sådan.

Vi som redan är uttagna som röstmottagare kan stolt fortsätta att betrakta oss som obesjungna hjältar, precis som vi skulle betraktats som, om vi hade varit röstmottagare i Burrien County, Michigan.

”Effektivare kommunal drift”

Av , , 1 kommentar 8

Vännäs kommuns kärva ekonomiska situation vill alla partier göra något åt. Märkligt vore det väl annars.

I ett blogginlägg läser jag att man når en effekt genom att se till att kommunen ”allra främst (får en) effektivare kommunal drift”. I kommunfullmäktige har jag hör sägas att kommunen måste satsa på den kärnverksamhet, som den enligt lag måste ha. Underförstått satsa mindre på övrig, för kommunen icke obligatorisk verksamhet.

Som väljare, och f.ö. tidigare kommunanställd, undrar jag förstås vilka de ”ineffektiva” delarna i den kommunala verksamheten är. Säkert undrar också de flesta anställda om de, trots sitt slit, ingår i den ineffektiva delen av verksamheten. Varför har de inte fått veta det långt tidigare? Inte bara de men förstås också deras chefer, som gör så gott de kan men ändå betraktas som ineffektiva av sina politiker.

Att säga att den kommunala verksamheten skall effektiviseras, är lika lätt som att säga ”tulipanaros”, men att göra det är en helt annan sak. Särskilt om man inte öppet kan peka ut de ineffektiva delarna. Med dagens metoder torde det sannolikt vara mycket lättare att GÖRA en tulipanaros!

Och de/den som vill spara pengar inom de områden som kommunen inte enligt laga måste ägna sig åt, men inte vill säga vilka områden som åsyftas, kan inte tas riktigt på fullt allvar. Nu syftar jag på vad som oppositionsrådet Ulf Eriksson (C) sa vid en kommunfullmäktigesammanträde för en tid sedan.

Alla partier i Vännäs som säger sig ha ”medicin” som skulle kunna bota kommunens svåra ekonomiska läge, måste anstränga sig att vara litet mer konkreta. Annars kan de inte förvänta sig att bli tagna på fullt allvar.

Jag förstår till sist fullt ut att privatiseringsförespråkarna inom oppositionen helt enkelt måste hävda att den kommunala verksamheten är ineffektiv och att den därför till vissa delar måste privatiseras.

 

 

Stympade VK-nyheter

Av , , Bli först att kommentera 10

Hur kommer det sig, att VK skriver om intressanta nyheter, men väljer att hemlighålla en för mig och fler viktig uppgift?

I dagens tidning beskriver man det oförsvarbara i att Umeå kommun hyr in hemlösa i förråd i ett vandrarhem som byggts utan bygglov, som kommunen vet är ett svartbygge? Dessutom uppfyller boendet inte mycket lågt satta krav på boende för människor. Men varför skyddar man ägaren till boendet utan riktar all kritik mot kommunen?

I samma VK läser jag om ett äldreboende i Umeå, där en boende gavs annan antibiotika än den som läkaren hade ordinerat. Varför får vi inte veta vilket äldreboende som åsyftas? Var det f.ö. ett ”äldreboende”, när VK:s reporter på två ställen i den korta notisen kallar den boende för ”patient”? Patient är man faktiskt bara på sjukhus och inte på kommunens äldreboenden.

Ytterligare en kort notis i dagens VK… I den berättar VK att en boende i ett LSS-boende i en ort i inlandet blev utan hjälp, eftersom den boendes trygghetslarm inte fungerade som det borde. Varför får vi inte heller i detta ärende veta var och på vilket LSS-boende det hela hände? Inlandet är stort och där finns flera orter med LSS-boende. Var börjar f.ö. ”inlandet” enligt VK:s sätt att se?

Nästan varje dag läser man i VK något som är intressant och vill veta, var händelsen inträffat och inte bara att den har inträffat. Men det behåller VK ofta för sig själv? Varför?

Att samma sak förekommer på webben beror ju bara på att tidningar vill ha många ”klick” att redovisa när man vill sälja reklam. Men som sagt, varför också i VK:s papperstidning?