Försvarssamarbetet Sverige-USA

Av , , 6 kommentarer 12
Idag har jag fortsatt med att försöka sätta mig mer in i försvarssamarbetsavtalet (DCA-avtalet) mellan Sverige och USA genom att läsa det på regeringens webbplats. Genom att göra det, är det lätt att förstå att en mera utbredd diskussion om avtalet bland ”vanligt” folk i stort sett har uteblivit. Inte ens massmedia tycks ha orkat med det.
Det finns verkligen anledning för oss vanliga medborgare att åtminstone genom att läsa delar av avtalet, skaffar oss så pass mycket kunskap om det, att vi därefter med kraft försöker få våra folkvalda att stoppa det när det tas upp för godkännande i riksdagen.
Här finns avtalet:

Släpp inte in USA:s militärer!

Av , , 5 kommentarer 13

DCA-avtalet är ett på ministernivå undertecknat försvarsavtal mellan Sverige och USA, som dock fortfarande kräver ett riksdagsbeslut för att börjar gälla. Måtte avtalet förkastas av vår riksdag och inte stödjas av andra partier än Moderaterna, som ju redan HAR godkänt det!

DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement), är alltså ett försvarssamarbetsavtal mellan Sverige och USA. Avtalet undertecknades av vår försvarsminister Pål Jonsson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin den 5 december 2023.

Avtalet innebär att Sverige förbinder sig att tillhandahålla 17 militärbaser och övningsområden till den amerikanska försvarsmakten, som får tillgång till dessa 17 militäranläggningar med rätt att disponera hamnar, flygbaser, flottbaser, armébaser och transportsystem samt rätt lagra vapen.

I avtalet sägs inget om förbud att också lagra kärnvapen på svenska mark. Som jag har förstått skall amerikansk lag gälla för den verksamhet som USA fått rätt till i vårt land i och med avtalet. Bara dessa två omständigheter borde vara nog för våra politiker att stoppa avtalet i riksdagen.

Hur många är vi dessutom, som skulle vilja ge Donald Trump, som kanske blir USA:s nästa president och därmed också ”commander in chief”, d.v.s den högste inom USA:s miltär, makten över en del den amerikanska krigsmaskinen stationerad i Sverige?

Jag är nog inte ensam som har trott att avtalet är en direkt följd av det ingångna NATO-avtalet. Det här avtalet har INGENTING alls att göra med NATO!

Stoppa avtalet!