Kanske missförstådd?

Av , , 2 kommentarer 4

Mitt inlägg om skärpning från läkarhåll kan möjligen missförstås. Här kommer ett förtydligande. Jag snedtände nog på nyheten. Nu har jag lugnat ner mig.

Självklart tycker jag att äldre med t.ex. demens och grava synfel inte skall skall få fortsätta att köra bil. Läkarnas skyldighet att rapportera detta till Transportstyrelsen är livsviktig såväl för den demente som andra ute i trafiken. Jag tycker alltså inte som en företrädare för PRO menade i i TV i dag, nämligen att det är åldersdiskriminering att ta körkortet från personer med sådana handikapp.

Det som fick mig att reagera var att nyheten presenterades med koppling till åldern och inte till t.ex. demens. Även om risken att drabbas av demens ökar med ökande ålder är det självklart helt befängt att fastställa en viss åldersgräns för när vi alla är dementa – också att tro att alla vi äldre ÄR dementa.

Att det inte är helt lätt för läkaren att fastställa när en äldres demens nått därhän att vederbörande inte längre kan ha sitt körkort kvar, torde f.ö. vara uppenbart. Man blir ju som bekant inte dement över en natt. Processen kan ju redan ha börjat för min del, men när har den nått så långt att jag inte längre skall få köra bil?

Som sagt – skärpning när det gäller att stoppa dementa personer (vars demens av läkare bedöms inte längre hör ihop med bilkörning), vilket alltså inte är detsamma som att generellt stoppa äldre bilförare.

Dra in äldres körkort!

Av , , 1 kommentar 6

Två allvarliga olyckor under en vecka har hänt med en äldre förare vid ratten. Nu vill Transportstyrelsen att reglerna kring äldre bilförare och deras körkort måste skärpas, d.v.s. att fler av oss äldre borde få våra körkort indragna.

Det är läkarnas ovilja att rapportera olämpliga körkortsinnehavare, som kritiken främst gäller. Man menar att läkarna inte alltid rapporterar även om de borde.

Jag undrar nu stillsamt hur många allvarliga bilolyckor som inträffar på våra vägar, där alkohol varit inblandad. Förmodligen betydligt fler än de där mer eller mindre lämpliga äldre suttit vid ratten. Borde man inte i stället öka kraven på dem, ung eller gammal, som kör bil med alkohol i kroppen genom att ifrågasätta deras framtida körkortsinnehav?

 

Vännäs svar på brev

Av , , Bli först att kommentera 9

En debattartikel i gårdagens VK om VA-frågan i Brån och ett blogginlägg av mig i samma ämne, väckte onekligen stort intresse hos många. Min provokativa undran om sanning eller osanning från de inblandade fick under dagen inget solklart svar. För mig blev den en fråga om vad som egentligen menas med kravet på en myndighet att besvara inkommande skrivelser.

Först vill jag tacka oppositionsrådet UIf Eriksson (C) för hans engagemang i frågan. Han tog reda på vad som gällde ur kommunens synvinkel och redogjorde sedan för detta i en kommentar till mitt blogginlägg. Med den insatsen visade han tydligt sitt intresse för information till berörda, men förstås också ett intresse att försvara kommunens handlande.

Nu råder två olika uppfattningar huruvida skrivelsen från arbetsgruppen i från Brån har besvarats eller ej. Ulf Eriksson menar att den tjänsteskrivelse, tillkommen efter ett möte med arbetsgruppen, som skickats ut till berörda Brånsbor innehållande en tämligen utförlig och till vissa delar svårbegriplig information, de facto ÄR ett svar på skrivelsen från arbetsgruppen.

Företrädare för arbetsgruppen anför att tjänsteskrivelsen huvudsakligen besvarar ett antal frågor i sammanhanget som kommit in till kommunen, men inte alla de frågor som arbetsgruppen tagit upp i sin skrivelse till kommunen. Utskicket av tjänsteskrivelsen är därför INTE ett svar på arbetsgruppens skrivelse, menar arbetsgruppen och står fast vid sitt besked i debattinlägget.

Jag noterar f.ö. nu också i Ulf Erikssons kommentar, att kommunalrådet ingick i den grupp politiker och tjänstemän som fick skrivelsen från Brån men som ändå inte kände till den enligt sitt svar till VK den 15 juli.

Osanning i Vännäs avloppsfråga

Av , , 5 kommentarer 12

I dag finns ett debattinlägg i VK av Brånsborna Marcel Berkelder och Christer Malm. Inlägget har fått rubriksättaren att skämta till det och konstaterar att bland allt annat som skall avlägsnas via avloppet, ingår även den kommunala demokratin. Den ser hittills ut att spolas iväg även den.

Debattinlägget tar initialt upp den ur demokratisynpunkt så allvarliga frågan att kommunen inte bryr sig om de kommunbor, som dess politiker och tjänstepersoner är är satta att arbeta för. Att skyldigheten att svara på inkommande skrivelser är en lagstadgad sådan, bryr man sig inte om. Jag utgår dock från att man känner till den och då inte bara bland berörda tjänstepersoner utan också bland kommunens politiker.

I VK den 15 juli säger kommunalrådet, att han inte känner till den skrivelse som några kommunbor skickat in till kommunen.

I dagens debattinlägg redovisar de två debattörerna att skrivelsen skickats till ett antal e-postadresser. En av dem är kommunalrådets.

En fråga för VK-läsarna är nu förstås vem/vilka går härmed fram med att osant besked, debattörerna eller kommunalrådet?

Vad hände t.ex. med skrivelsen som inkom på kommunens officiella adress? Har den överhuvudtaget nått kommunen? Blev den inte diarieförd? Det finns många på kommunledningskontoret som kan besvara den frågan.

Och hur förklarar kommunalrådet sitt påstående att han inte känner till skrivelsen? Jag utgår faktiskt från att han fick den.