Ynkligt Riedl!

Av , , Bli först att kommentera 99

I dag publicerar VK ett debattinlägg av Anders Sjölund. I inlägget hävdar han att Umeå saknar opposition, eftersom S och M samarbetar så starkt att det är svårt att se vad som skikljer dem åt.

Riksdagsmannen Edward Riedl (M) skriver direkt ett blogginlägg och med det visar han att inte alls förstått det anmärkningsvärda som Sjölund tar upp i sitt debattinlägg. I stället försöker han ge bilden av att Sjölund ingenting begriper av dagens s.k. nya moderater och hur de arbetar. Han vill att vi skall förstå att Sjölund som var aktiv för några år sedan nu saknar förmåga att analysera det politiska spelet i Umeå.

Jag tror dock att han gör det. Andra moderater har i förtroende sagt samma sak till mig om det intima samarbete som M och S har ”under täcket” höll jag så när på att skriva – och skrev det också.

Det ynkliga av Riedl är att han i sitt inlägg inte tar upp viktiga frågor, där M och S varit av motsatta uppfattningar. I stället väljer han att mer eller mindre omyndigförklara Sjölund eftersom han ju bara är en röst från de gamla moderaterna.

Läs Riedls inlägg, så märker ni att han totalt har missat det för både M och S mycket besvärande huvudinnehållet i Anders Sjölunds debattinlägg. Naturligt har han inte missat det, men upptäcker att han inte kan gå emot det, eftersom det bygger på faktiska förhållanden.

Sjölund har också, liksom många av oss, noterat hur ofta ”oppositionen” (= A Ågren) berättar om böcker han läser och hur duktig han är på att motionera. Jag undrar om han som ett utslag av Umeandan lånar ut sina böcker till Holmlund. Sådant sysslade förmodligen inte de gamla moderaterna med.

Bli först att kommentera

Min nya ”protes”

Av , , Bli först att kommentera 6

Lenses

 

Min inom kirurgin så erfarna fru har visat mig hur de linser ser ut som ersätter kroppens egna som grumlats av grå starr. Många modeller finns det. Bilden visar några av dem.

Jag tror inte att jag får välja men nu vet jag i alla fall ungefär hur min nya lins kommer att se ut. Litet orolig inför ingreppet är jag, trots att så många har vittnat om hur enkelt ingreppet är och god effekten av det blir.

Bli först att kommentera

Ojämlikt i skolan

Av , , Bli först att kommentera 11

Ojämlikt i skolan är rubriken, men kunde lika gärna vara ”Ojämlikt i samhället”. Det sist nämnda har ju det först nämnda som en oundviklig konsekvens.

Häromdagen pratade jag med en mycket skärpt och verbal 9-åring. Han berättade att hela hans klass nu hade fått var sin laptop, men ”som vi inte får ta hem”. Han var förstås glad över att han nu har en, som han kan använda i skolan, men gav på ett sätt intrycket av att inte vara allt för imponerad.

Nioåringens familj har en mycket god ekonomi och båda föräldrarna har en hög utbildning med goda kunskaper om allt som har med datorer att göra. I hemmet finns flera datorer och smartphones. Pojken själv har både en mobiltelefon, laptop och en I-pad mini. Trots sin låga ålder behärskar han dessa bättre än åtskilliga äldre ute i samhället.

Jag kunde förstås inte låta bli att fråga honom om alla klassen redan visste hur man slog på och sedan använde den laptop de hade fått. Det väntade svaret blev förstås att så var det inte. De kommer naturligtvis att lära sig det, men kommer ändå att hamna efter alla dem i klassen, som har hemförhållanden liknande den grabb som jag pratade med.

Jag kände bara en lust att berätta detta väl medveten om att så här har det alltid varit och kommer så alltid att förbli. Den här ojämlikheten går inte att förhindra bara att ständigt ha i åtanke.

Bli först att kommentera

Tänk om…!

Av , , 1 kommentar 7

Tänk om alla som är emot att ”privata” företag inom vård, skola och omsorg, skulle rösta på det enda parti som också är det!

De flesta tycker att dessa verksamheter skall drivas av det allmänna. Undersökningar säger att det kan vara så mycket som 80 %.

Om den siffran är för hög och om frågan verkligen är viktig, så räcker det ju bara att drygt 50 % tack vare den röstar på Vänsterpartiet för att Sverige skall få en mycket stabil vänsterregering, SD skulle helt förlora sin vågmästarroll och några av småpartierna fick inte längre plats i vår riksdag.

Att alliansen och partier utanför alliansen så totalt struntar i folkviljan är för mig en gåta, så tänk om…

1 kommentar

”Statskuppen” I Sverige

Av , , Bli först att kommentera 6

Detta har jag tagit rakt av från en inlägg i Facebook, eftersom jag tycker att fler bör läsa och begrunda.

På Välfärdskonferensen nyligen genomfördes ett seminarium med rubriken ”Den tysta statskuppen – så genomfördes privatiseringarna av vård, skola och omsorg”

”Trots att 80 % av medborgarna inte vill ha en privatiserad omsorg, skola och vård, har alliansen ändå lyckats genomdriva detta utan större motstånd. Denna ”statskupp i det tysta” (Dan Josefsson) har varit möjlig enbart genom att alliansen oerhört skickligt dolt sina verkliga värderingar, och på ytan bekänt sig till de v…ärderingar som en majoritet står för. Att värderingar har en oerhörd sprängkraft visas inte minst av att Carema på 4 månader förvandlades från ett affischnamn för borgerligheten till en symbol för vanvård av åldringar.

På seminariet kommer vi att prata om värderingar, vilken roll de spelar, och hur vi kan arbeta med värderingar som grund för att återuppbygga ett samhälle byggt på solidaritet och jämlikhet. Hittills har ”vårt sätt att bemöta högervridningen har varit katastrofalt. I stället för att ta strid för våra värden har vi försökt anpassa oss till deras” (George Monbiot, kolumnist i The Guardian).

Presentationen kan hämtas på http://www.neana.se/dtk.ppsx

Bli först att kommentera

Teknikprylar

Av , , Bli först att kommentera 5

Om man köper en grej som har en massa moderna tekniska finesser, som man inte riktigt förstår sig på, har man då köpt något dumt eller är det en själv som är dum?

Nu skall jag gå ut till den nya bilen och försöka ”para ihop” telefonen och bilen via Bluetooth. Ring mig gärna om en 3-4 timmar, så får vi se om jag lyckats!

Först skall jag ringa en av mina söner och få litet grundläggande information, som säkert också finns i den 32 mm tjocka instrukltionsbok som hör till bilen.

Bli först att kommentera

Tankar om ”privatisering”

Av , , Bli först att kommentera 9

Synpunkter på den s.k. privatiseringen av  verksamheter inom vård. skola och omsorg tas ofta upp i olika sammanhang. I stort sett uteslutande handlar det om jämförelser mellan det ”goda” som stat, kommun och landsting tillhandahåller och det ”dåliga” som tillhandahålls av den vinstbringande privata sektorn.

Sällan eller kanske t.o.m. aldrig ser jag sett någon som i debatten ifrågasätter själva begreppet ”privat” tillhandahållen vård, skola och omsorg. Detta i sin tur kanske bara beror på att min invändning mot den benämningen helt saknar relevans.

För mig är det i alla fall mycket enkelt att skilja på offentligt drivna verksamheter och verksamheter som bedrivs i privat regi. Offentlig verksamhet finanisieras till sin avgjort största del av vår gemensamt betalda skatt. Privat verksamhet finansieras till nära 100 % av de inkomster som dess verksamhet genererar.

Nu finns det säkert många som för mig helt utan framgång påpekar att ett och annat byggföretag ju finansierar sin verksamhet med skattepengar, eftersom de bygger lokaler åt skattefinasierade verksamheter. I mina ögon är en sådan ”smart” jämförelse inte särskilt smart, utan bara ett billigt försök att blanda bort korten.

Möjligen tänker jag helt fel, när jag påstår att äldreboenden, förskolor, hälsocentraler m.fl. ”privat” drivna inrättningar inte alls borde kallas just privata, eftersom även de omöjligen skulle kunna klara sig – och den förväntade vinsten – utan pengar från vårt gemensamma skattekonto.

Personligen betalar jag villigt skatt, men kommer aldrig att kunna acceptera att den skall överföras som vinst till smarta företagare inom olika sektorer av den välfärd som samhället har ansvar för. Däremot har jag ingenting att invända mot att en del av den går till ett byggföretag som bygger de lokaler som välfärden behöver för sin verksamhet.

Bli först att kommentera

Tack Bemanningsföretaget!

Av , , 2 kommentarer 6

Jag vill härmed rikta ett varmt tack till det bemanningsföretag i Umeå som genom en väl tilltagen lön lockar till sig sjuksköterskor över sommaren.

Tänk så fint (?) det är av företaget att ytterligare försvåra för den offentliga sjukvården och äldreomsorgen att få tag på sjuksköterskevikarier under semestermånaderna! Om jag förstått VK-artikeln rätt, så är det ju bara för landstinget och kommunen att köpa sjuksköterskor från bemanningsföretaget, som naturligt då vill ha mer betalt för dem än vad det själva lägger ut i lön för dem.

Att gratulera i sammanhanget är därmed bara en och annan arbetslös eller pensionerad sjuksköterska och så förstås bemanningsföretaget för sin smarta ide att tjäna pengar på sjuksköterskebristen.

De stora förlorarna är tveklöst landsting och kommun, som saknar resurser att bjuda sina egna sjuksköterskor samma fina lön – men som de  nu ändå mer eller mindre tvingas göra.

2 kommentarer

Tillåt vinster i välfärden!

Av , , 11 kommentarer 9

När en viss potentat blir gammal, lär han bli religiös. Av rubriken till det här inlägget kanske någon tror att detta också gäller mig.

Vinster i privata företag som förknippas med vår välfärd har blommat upp igen efter Uppdrag gransknings avslöjanden kring Hälsans fritidshem. Det har förstås även fått mig att börjat fundera över detta med privata initiativ inom vård, barnomsorg och skola.

Min uppfattning är fortfarande att sådana initiativ inte skall få förekomma utom i mycket speciella sammanhang som t.ex. föräldrakollektiv helt utan vinstintressen.

Nu har jag börjat tänka i andra banor och finner då att jag visst kan acceptera privata initiativ i sammahanget. Men då skall de vara till 100 % privat finansierade. Vem som helst måste få starta t.ex. ett privat äldreboende och då själv svara för såväl lokalkostnader, personalkostnader och andra driftskostnader.

Utöver eget kapital får man då försöka få verksamheten att inte bara gå runt utan också generera vinst till den eller de kapitalstarka finansiärerna. Om detta skall vara möjligt, finns massor av knep som t.ex. minimera personalstyrkan, minska på kostaden för mat genom att t.ex. servera vatten och bröd då och då.

Den enda inkomst man får, och som alltså skall räcka till allt och bli över till vinst, måste då komma från kraftigt tilltagna vårdavgifter och alltså INTE från de pengar som vi betalt i skatt till kommunen!

I ett sådant privat äldreboende måste självklart vinst tillåtas. Om den vinsten används till återinvesteringar i företaget eller går direkt i ägarnas fickor angår ingen.

De som möjligen bör ses som en oacceptabel konsekvens av ett sådant, som f.ö. aldrig någonsin kommer att bli verklighet, är att vårdavgiftens storlek bara skulle göra det möjligt för de allra rikaste att bo där. En slags svåracceptabel och orättvisa skulle uppstå. Men än sen då? Så är det ju redan nu i vårt samhälle mellan vanligt folk och de allra rikaste.

Privatiseringsföreträdarnas huvudargument (?) att valfrihet måste finnas tillgodoses också i viss mån, eftersom de allra rikaste ju inte behöver sänka till den standard som kommunala äldreboenden erbjuder. Nu kan de ju välja något passar som dem bättre och med sin förmögenhet genom jättehöga vårdavgifter bidra till det privata företagets vinster.

11 kommentarer

Uppåt i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 15

Cape 2 copy

Ännu är det inte bestämt, när själva uppskjutningen blir av. Detta torde med säkerhet ges information om via gammelmedia.

Bli först att kommentera