Namnen på valsedlarna

Hur skall man egentligen tolka namnen på de olika partiernas valsedlar? Hur mycket säger dessa namn om partiets väljare?

Om valsedelen innehåller många offentligt anställda, betyder det att partiet består huvudsakligen av sådana, eftersom partiet arbetar just för dessa?

Om valsedeln upptar många troende människor, gör partiet ifråga också det och är det parti som arbetar för de kristliga värdena i samhället?

Om valsedeln uppvisar namn på många företagare, är det då ett företagarparti, som huvudsakligen arbetar för att göra livet lättare för företagare?

Om valsedeln innehåller många namn på låginkomsttagare, säger det då någonting om förekomsten av låginkomsttagare i det partiet, eller vad partiet vill göra just för den gruppen?

Jag tror, att vi är många som försöker ”tolka” personerna på valsedlarna och tro att de skulle leda oss att välja ”rätt” parti. Själv försöker jag i stället att skapa mig en upfattning vad partiet står för, även om det långt ifrån altid är så lätt, och sedan rösta därefter.

”Kommunfullmäktige” i vårt township

Av , , 2 kommentarer 6

Häromdagen besökte vi ”Hagar Township´s regular board meeting”, ett sammanträde med kommunens högsta beslutande församling. Det blev den för mig hittills mest överraskande erfarenheten av det politiska livet i USA. Kanske beror detta bara på mina bristande kuskaper i ämnet.

Mötet leddes av DiMaggio, Isadore G (en man!) och inleddes med en uppläsning av ”Pledge of Allegience”. Alla stod upp, höll handen över hjärtat (utom jag) och med blicken fäst på den amerikanska flaggan bakom podiet.

Beslutsfattarna utgjordes av en Supervisor (DiMaggio), en Treasurer, en biträdande Treasurer, två Trustees, en Clerk och en biträdande Clerk. Alla dessa är folkvalda, men vill INTE se sig som politiker. Om detta har jag haft en mail-korrespondens med ”the Clerk”, Sarah Rodriguez. Alla av dem har ett ”civilt” jobb utöver sina uppdrag som folkvalda beslutsfattare i kommunen.

Mr DiMaggio tjänade 2 323,77 dollar på sitt uppdrag under april enligt en detaljerad budgetredovisning som ”kommunalkamreren” (the Treasurer) delat ut inför sammanträdet. Jag vet dock inte hur stor del av heltid hans uppdrag krävde. Svårt därför att jämföra med vad ”mitt” kommunalråd i Vännäs tjänar på sin heltid.

En för mig mycket märklig sak var att även vi som åhörare blev tillfrågade vad vi tyckte om de olika förslag som diskuterades. Det var också en och annan som ”tyckte”. När ett aktuellt förslag var färdigdiskuterat och ”accepted” uttalade Supervisorn och de övriga vid bordet ett ”aye”. Beslutet markerades inte med ett klubbslag. Någon sådan såg jag f.ö. inte till.

En fråga som jag ställde i mitt första e-brev till Clerk Rodriguez var en undran om var, hur och när politiker kom in i bilden, eftersom boardmedlemmarna ju inte ansåg sig vara politiker, trots att de var folkvalda hade bekantgjort vilket politiskt parti de var anknutna till. På den frågan har jag inte fått något riktigt klart besked. Mellan raderna har jag dock förstått att de nog ändå tekniskt sett betraktar sig som politiker, men att så många av olika skäl inte gillar politiker. Det skulle vara skälet till att de inte vill se sig som politiker.

Boardmedlemmarna är alltså folkvalda men till sin hjälp har de ett fåtal som är anställa i vanlig mening eller bara ”tillsatta” på annat sätt.