Hans Lindberg ”ber om ursäkt”

Av , , Bli först att kommentera 8

Något som jag aldrig kan förstå eller ens acceptera är när makthavarare eller även de som är utan makt gör sig skyldiga till något olagligt och sedan ber om ursäkt för det. Så gör nu Umeås kommunalråd som försvar för sitt misstag att fråga efter uppgiftslämnare i en SVT-intervju.

Att be om ursäkt är normalt en sympatisk åtgärd, som dock inte passar i alla lägen. Absolut inte i fall som detta, och den som gör det och sedan ser sig själv som förlåten och skuldfri misstar sig storligen.

Enligt Lindberg är det f.ö. inte olagligt att efterforska uppgiftslämnare till media. En enkel sökning efter fakta visar dock att straffet för detta kan bli upp till ett år i fängelse. I så fall torde efterforskning av uppgiftslämnare vara det enda icke olagliga som kan leda till fängelsestraff.

Att känna till det olagliga i att efterforska uppgifter till media trodde jag var något som varje kommunalråd kände till och levde efter, men så är det inte. Det finns fler som saknar den kunskapen. Meddelarskyddet är ett av de viktigaste sakerna i en demokrtati och har en grundläggande betydelse för grundlagens krav på yttrande- och informationsfrihet.

Umeås moderata kommunalråd ser här sin chans att i ett blogginlägg framhäva sin egen förträfflighet i sammanhanget, något som alltså Lindberg saknar/saknat.

 

Vännäs gör om och gör rätt.

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK finns en belysande artikel om Vännäs kommuns ”försök” att ta betalt av oss brånsbor utifrån fel VA-taxa. VK:s artikel blev något som öppnade ögonen på kommunen i en för flera av oss självklar fråga. Enligt artikeln har nu kommunen genom sin gatu- och VA-chef backat från sin märkliga tolkning av hur en taxa antagen av kommunfullmäktige skall användas.

Det finns en del punkter i artikeln som jag vill lyfta fram i detta inlägg. Christer Nygren hävdar inledningsvis i artikeln att det är taxan för året när fakureringen sker som fakturan skall baseras på. ”Så görs det alltid”, säger han. Det förfaringssättet känner han sig trygg med, (åtminstone kände han sig trygg med), ”eftersom Vakin och andra kommuner kör samma princip”.

Men det svaret var VK:s reporter inte nöjd med utan tog kontakt med Vakin och fick då veta att de inte alls kör med den principen. Kommunens försök att skylla ifrån sig på Vakin misslyckades således. Dock avslöjar det en viss bekvämlighet från kommunens sida, som alltså förde med sig att man avstod från att tänka själv utan vände sig till Vakin, vars besked man sedan tydligen missförstod.

Christer Nygren ”erkänner” misstaget och motiverar det med att det ”blev litet snabbt det här”. Under hela brånsprojektet är snabbhet i kommunikationsfrågor m.m. dock inte varit särskilt känneteckande för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Jag hoppas att Christer Nygren ändå är tacksam över den insikt han redan nu har fått om att det inte är 2020 års VA-taxa som gäller, d.v.s. innan felaktiga fakturor hade hunnit skickas ut till oss.

Självklart känns det bra, att kommunen nu förstått vilken taxa som gäller för arbetet och anslutningen under 2018. Vad som däremot inte känns så bra, är den bristande tillit för kommunens faktureringar man får av detta rent allmänt. Det kan väl inte vara så att vi som kommunbor litet extra noggrant måste granska riktigheten i den fakturor som kommunen skickar ut?