’Rymning’ från NUS

Av , , 1 kommentar 0

I dag läser jag i VK att en förvirrad åldring rymt från NUS. Jag har alltid undrat, hur välutbildade jounalister kan använde ordet rymma i dessa sammanhang.

Det ger en fel bild av vad ett kroppssjukhus är och vilka rättgheter vi alla än så länge har i vårt svenska samhälle, även om vi är förvirrade eller dementa i större eller mindre grad.

Rymma kan man bara gör från något eller någon som har räten att hålla en kvar och den rätten har definitivt inte Norrlands Universitetssjukhus och dess personal. INGEN behöver be om lov för att lämna sjukhuset. Många tror att läkarna kan förbjuda en att göra det, men även det är helt fel.

Från 400 till 750 kubik

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har jag gjort en provtur på den MC som min son står i färd med att köpa. En sådan härlig upplevelse det var att få grensla alla dess 750 kubicentimetrar – nästan dubbelt så många som jag är van – och de hästkrafter som de gav! Som tur var gick provturen längs en fartåterhållande kurvig 70-väg – dock utan fartkameror! Så lätt det var att inte bry sig om den tämligen svala kvällen och bara njuta av färden som sådan; vinddraget, det mäktiga motorljudet och kraften från motorn.

Det sägs ibland att man som gammal blir som barn på nytt. Riktigt så kändes det inte, men tankarna på att en man i min ålder nog borde nöja sig sin trampcykel och inte äventyra sitt liv på motorcykel fanns där hela tiden.

Nu ligger frågan om eventuellt köp, där den skall ligga, d.v.s. hos min son, men han skall sannerligen vara glad över att inte pappa slog till och köpte motorcykeln för sin egen räkning!

Om ens barn vill köpa MC

Av , , 1 kommentar 0

Vad gör man som pappa, när ens barn vill köpa MC? Nog är det väl fel att inte avråda honom från att göra det? Bör man inte varna för alla de risker det innebär att fara fram i trafiken, helt oskyddad på två hjul? Sedan måste man väl också peka på det ekonomiskt vansinniga att ha en så dyr "leksak" stående oanvänd större delen av året? För att nu inte tala den jämförelsevis dyra försäkringen. Jag bara undrar?

Problemet i mitt fall är att "barnet" är 40 år. Dessutom har hans gamle far motorcykel. Är det någon som skall varnas och avrådas från MC-innehav, är det kanske snarare "barnets" far i det här fallet. Denne inser – åtminstone inför sig själv – att hans förutsättningar att klara av riskerna med MC-körning förmodligen är sämre än sonens.

Återstår gör nog bara ett välmenat "kör försiktigt", om nu köpet blir av överhuvudtaget.

En krigare som president

Av , , Bli först att kommentera 0

För mig som en tämligen vanlig svensk, om det nu finns några sådana, känns det helt obegripligt att meriter som grundas på erfarenheter från krig och förstörelse skall vara ett plus för den som kandiderar till den utan tvekan viktigaste maktpositionen i världen. Inte heller borde förmågan som han visat att kunna resa sig efter många år som torterad krigsfånge göra honom mera lämplig som president.

Av alla tänkbara meriter världen, inklusive amerikanarna, borde önska sig hos den blivande presidenten borde inte vara sådana man finner hos människor som ägnat så stort intresse åt just krigiska handlingar. Må så vara att många amerikaner inbillar sig att Amerika genom sina många krig långt från Amerikas landamären kämpar för Amerikas och världens fortsatta frihet.

John McCain har också själv talat om hur en av hans största bördor varit att växa upp som John Sidney McCain III. Farfadern var en fyrstjärnig amiral och militär legend. Även fadern avancerade till fyrstjärnig amiral med befäl över USA:s flottstyrkor i Stilla havet.

McCain må ha andra egenskaper som person, som talar för honom i kampen om presidentskapet. Hans militära bakgrund och den hjältegloria han har hos många i anledning av den, borde uppfattas som en minusmerit för honom.

McCains ärr

Av , , 1 kommentar 0

Vi följer noga vad som händer i USA inför det kommande presidentvalet. McCain och hans supportrar framhåller ofta hans många ärr som en en extra merit för en president. Man framhåller därmed även indirekt att en soldat, som låter sig tillfångatas av fienden, är en bra soldat!

För några år sedan, när min fru inte kunde så mycket svenska, var hon ibland smått deprimerad över vad hon då trodde, nämligen att hon aldrig skulle kunna bli så bra på svenska att hon skulle skulle skämta på det språket. Är man fylld av humor och har man alltid nära till ett skämt, så skulle det självklart vara en stor förlust av en del av sin personligthet att inte längre kunna skämta på grund av språkhinder.

Nu har det gått några år sedan dess och hennes farhågor har absolut inte besannats. När vi i dag på tv-nyheterna hörde McCain själv sjävbelåtet refererera till sina ’scars’ för att via dem betona vilken bra president han skulle bli, säger min fru:

’Kan verkligen det faktum att han har fyra ärr efter hudcanceroperationer göra honom till en bra president?’

F.ö. låter det illa att en så stor del av de dryga 300 miljonerna amerikaner sätter så stort värde i att få en president med meriter som krigare, om än som en dålig sådan som lät sig skjutas ner och tas tillfånga av den lede ’fi’.

Skatt för arbetslösa

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag tillhör dem som inte brukar klaga på den "höga" skatten i Sverige. Om det beror på att jag på grund av en inte så hög inkomst aldrig betalt särskilt mycket skatt eller om det beror på annat, får läsaren själv bedöma. Själv menar jag att det berott på att jag alltid tyckt att kostnaden för de flesta av samhällets service och tjänster skall delas av alla och inte bara av dem som nyttjar dem.

Under mina två år i arbete efter 65-årsdagen gynnades jag av dubbelt s.k. jobbavdrag och min nettolön blev klart större – och en restskatt på bortåt 3 000! Som pensionär skall jag nu betala procentuellt mer skatt än alla de som arbetar och är under 65 år.

Jag förstår regeringens motiv med att skattemässigt gynna alla i arbete och att det bl.a. är avsett att locka alla som kan ut i arbete. Mitt problem och troligen även andra ännu inte helt förbrukade pensionärer är vi mer eller mindre tvingas vara utanför arbetslivet och för detta bestraffas med en högre skatt.

För mig har alliansregeringens begrepp "utanförskap" i och med pensioneringen fått en ny innebörd. Plötsligt förstår jag bättre alla dem som av hälsoskäl och andra skäl inte kan arbeta alls. Däremot förstår jag inte regeringen som lockar med lägre skatt och hälsar alla välkomna in i arbete.

Jag vill betona, att jag fortfarande inte tillhör den stora skara som klagar på skatten i Sverige – särskilt inte nu när jag efter årsskiftet kommer att få en skattesänkning på några tior per månad! Vad jag vill klaga på är att jag, liksom så många andra, inte frivilligt valt att stå utanför arbetslivet.

Egentligen borde jag skämmas; ett fint privatliv, bra och billigt boende, en god hälsa och en hyfsad pension. Jag borde verkligen inte jämföra mig med alla yngre arbetslösa och andra pensionärer, som ofta har helt andra ekonomiska förhållanden. Men åtminstone delar jag EN sak med dem och det är avsaknaden av den sociala delen av att arbeta med och bland andra människor.

Yrkesskada?

Av , , Bli först att kommentera 0

Är det en yrkesskada eller bara ett normalt intresse av en från den s.k. allmänheten att ett par-tre gånger per dag kolla sin kommuns webbplats?

Under några år var jag som kommunsanställd engagerad i Vännäs kommuns webbplats utan att fullt ut inse, hur viktig den är för kommunbor som vill hålla sig orienterad om vad som händer inom kommunen. Gårdagskvällens möte om festplatsen i Vännäsby hade jag förmodligen missat, om jag inte hade blivit informerad om den redan på kommunwebbens startsida några dagar innan mötet.

Förmodligen kommer jag i framtiden också att följa de olika kommunala beslut som fattas genom att läsa de kommunala protokoll som publiceras på webben. Först nu har jag också riktigt insett, hur bristfällig medias rapportering från sammanträdena egentligen är. I stort sett alla kommunala beslut berör oss kommunbor i åtminstone något avseende och vi borde därför också visa intresse för dem genom att läsa de offentliga protokollen.

Ni som på olika enheter arbetar med kommunens webb, fortsätt med ert förtjänstfulla arbete med att sprida kunskap om vad som händer inom den kommunala förvaltningen i synnerhet men också om vad som händer ’ute på byn’.

Kommunen mötte allmänheten

Av , , 1 kommentar 0

Jag kommer just hem från ett möte i Vännäsby. Mötet var ett fint kommunalt initiativ i bästa demokratiska anda. Man ville höra så många som möjligt, när det gäller återställandet av de nedbrunna lokalerna vid festplatsen i Vännäsby.

Mötet leddes på ett utomordentligt sätt av kommunens tämligen nytillsatte kommunalråd. Johan Söderberg. Ett och annat aningen aggressivt inlägg från mötesdeltagarna riktat mot kommunen bemöttes på ett strålande sätt. Hela mötet genomsyrades av en konstruktiv anda och ledde även till ett konkret beslut.

En arbetsgrupp skall nu tillsättas för att arbeta vidare med frågan. Alla namn i den förhållandevis lilla gruppen kommer så småningom att fastställas. Arbetsgruppens uppgift blir att arbeta mot ett återskapande av de brunna lokalerna i samma område med en förbättring av danspaviljongen så att den kan användas även under vintertid. Detta var också Spölands IF:s önskemål.

Mötet var ett lovvärt kommunalt initiativ och mycket talar nu för att nya, välplanerade lokaler kommer till stånd. Något annat än den kommunala ekonomin torde inte behöva försena projektet.

Det kändes f.ö. riktigt skönt att som f.d. kommunanställd se, hur ett väl genomfört kommunalt möte skall utformas och ledas.

Vägverkets svar

Av , , Bli först att kommentera 0

Den lilla frågan om varför man satt upp en skylt som varnar för halka längs brånsvägen, har blit en stor fråga för mig. Små frågor tenderar lätt att bli stora för en arbetslös pensionär som jag. Jag frågade också varför vägen tillåts vara i så dåligt skick. Den frågan var i och för sig tämligen onödig, väl medveten som jag är om bristen på pengar.

Överraskande snabbt fick jag i dag ett svar från Vägverket:
***********************************************************************
Jag ska ta kontakt med entreprenören och höra om det finns någon särskild anledning att den skylten finns uppsatt.

Angående vägens beskaffenhet så är det ont om pengar i hela regionen och stora prioriteringar har skett. Det beror helt enkelt på att det inte finns pengar.
Vädret har stor påverkan på vägen och det har fallit stora mängder regn och gör att skador uppstår .
**************************************************************************

Med spänd förväntan ser jag nu fram emot svaret från ’entreprenören’, som troligen bara har glömt ta bort skylten, efter det att den någon anledning sattes upp. Jag kanske rent av kan emotse hittelön!