Godemansarvodet

Av , , Bli först att kommentera 12

Ingen torde ta uppdrag som förvaltare och god man för att tjäna pengar. Men ändå, arvodet saknar inte helt betydelse.

Vem skulle godta att ett arbete som utförs i januari ett år inte betalas förrän i juni nästkommande år? Gode män och förvaltare gör det men troligen ingen annan.

Överförmyndarkontoret får underlaget för föregående års arbete som god man eller förvaltare före den 1 mars och behöver sedan några månader för att granska underlaget samt fastställa arvodet.

Det här är inte avsett som kritik av handläggarna hos överförmyndaren utan bara tänkt att visa hur tokiga ersättningsreglerna är, alternativt hur underbemannat överförmyndarkontoret är.

Det lär vara svårt att skaffa gode män och förvaltare och ersättningsfrågan torde vara en bidragande orsak till detta.

 

Om gång- och cykelvägen

Av , , 1 kommentar 9

Diskussionerna kring den stoppade gång- och cykelvägen på Tegssidan har fått amatörpoeten Lennart Forsberg att skalda följande:

”Gator och torg rivs och byggs om i Ume,
men en strandpromenad på Teg tar man inte itu me…

Dahlgången

Bildirektören i sin vita kåk

ger ej flanören ett enda stråk.

Mellan broarna därute på Teg,

ska det ej tas ett endaste steg.

Men just en sådan strandpromenad

borde ju göra honom rätt glad?!

Han ser nog det fina i kråksången

när tegsbon ser vitsen med Dahlgången?

Lennart Forsberg”

Allmänheten göre sig ej besvär…

Av , , 1 kommentar 11

I Umeå har man kommit överens om, att de som råkar äga mark som utestänger allmänheten från promenader längs stränder, (älv, sjö eller hav), skall få fortsätta att göra det. Hur vet jag nu det?

Jo, genom att läsa Anders Ågrens blogginlägg, där han bl.a. skriver:

”Och hur som helst så var vi alla överens i näringslivs- och planeringsutskottet – när vi antog översiktsplanen hösten 2011- om att vi aldrig skulle expropriera privatpersoners mark kopplat till någon strandpromenad. ALDRIG.”

Nog är det väl litet märkligt att ett utskott för alltid kan lova att inte via expropriationsförfarande ”ta” någons mark för att kunna skapa en strandpromenad? ”Alla var överens” om det, skriver Ågren. Jag undrar just om denna märkliga överenskommelse också blev ett protokollfört beslut.

Tänk om VK skulle gräva i detta också och finna någon ledamot i det aktuella utskottet, som faktiskt äger sådan mark och sedan kunde glädja sig åt att få ha sin mark för alltid skyddad från allmänhetens intrång. Då skulle det förstås handla om mer än bara ett s.k. delikatessjäv.

Att man bara pratade och var överens om något, är förstås intet värt i sammanhanget, om överenskommelsen inte också blev en formellt och protokollfört beslut.

VK insinuerar

Av , , Bli först att kommentera 7

VK gräver och hittar material till ”avslöjande” artiklar. Kommunalrådet i Umeå har handlat i egen sak, trots eventuellt jävsförhållande, blir behållningen av vad jag läser.

Inte svårt att inse syftet med VK:s ”grävresultat”. Kommunalrådet skall misstänkliggöras och det har VK lyckas bra med. För mig är det dock än så länge en öppen fråga i vad mån kommunalrådet brutit mot gällande jävsregler eller ej.

För att styrka VK:s syn på jävsfrågan, har man vänt sig till en sakkunnig i dylika frågor, nämligen professor Olle Lundin.

Stödet därifrån blev inte särskilt värdefullt. Han säger nämligen bara att Hans Lindberg KAN ha gjort sig skyldig till så kallat delikatessjäv. Vi är många som skulle ha kunnat lämnat en sådant utlåtande.

”Lurad” av VK

Av , , Bli först att kommentera 9

”Lurad” inte rätt av mig att påstå, men att jag känner mig lurad på grund av bristfällig information från VK är däremot helt klart. Läs detta och bedöm själva och passa er för att råka ut för samma sak.

Inför vår 5-veckors vistelse i USA, beställde jag uppehåll med vår prenumeration motsvarande tid. Precis som vi gjort åtskilliga gånger tidigare.

Sedan jag lämnat datum för tiden för uppehållet, fick jag frågan om det bara gällde själva papperstidningen utan också den digitala delen, d.v.s. möjligheten att läsa VK på nätet. Jag valde att behålla den digitala möjligheten och så var beställningen klar.

I dag kom ett svårbegripligt brev från VK, som fick mig att ringa för att få det uttytt. Det besked jag då fick var att om man bara säger upp papperstidningen men behåller den digitala möjligheten, så blir det ingen reducering av prenumerationsavgiften!

Ingen upplysning om detta lämnades, när jag beställde uppehåll i prenumerationen! Hade man gjort det, hade jag förmodligen inte begärt något uppehåll alls, alternativt struntat i den digitala delen. 

Jag kunde inte drömma om att det ca 30-talet tidningar, som VK inte behövde skicka ut var värda 0 kronor. Den digitala delen svarar alltså för 100 % av min prenumerationsavgift under de ca fem veckor som uppehållet gällde!! Kanske är det så under resten av året också.

 

Amerika ÄR stort

timezonelarge

I morgon flyger vi till Phoenix, Arizona. Ingen direkt nyhet för någon, men när jag studerar kartan, flygtiden m.m. inser jag verkligen hur stort Amerika är.

Bilden visar bl.a. tidszonerna. Jag visar bilden bl.a. därför att jag vill ge fler svenskar en bild av storleken på Amerika. I Sverige brukar vi ju ibland göra oss lustiga över amerikanernas dåliga kunskaper i geografi. Häromdagen mötte jag t.ex. en man som skulle ange namnet på Sveriges huvudstad och försökte först med Köpenhamn men ändrade sig sedan till Prag! Jag tog upp saken vid ett tillfälle med vänner här, de dåliga kunskaperna i geografi alltså, men möttes då av ljudliga protester.

Att köra bil till Phoenix härifrån är otänkbart av olika skäl. Sträckan är ca 320 mil och skulle kräva minst två övernattningar. Vi flyger i stället och gör det av olika skäl från Detroit. Flygtiden blir något över fyra timmar. Vi passerar två tidszoner och landar i den tredje. Vi är då 9 timmar efter Sverige i tid. Kl 06.00 på morgonen i Sverige är då alltså 21.00 i Sverige dagen innan. Tänk på det alla (!) ni som har för avsikt ringa till oss!

Arizona är litet extra intressant, efter den staten har en lång gräns emot Mexico i söder. Där finns redan ett skydd mot illegala invandrare, som dock skall förstärkas och förlängas, om man skall lita Trumps besked – och det skall man förstås inte göra. Jag skulle väldigt gärna vilja göra en bilresa till den mexikanska gränsen, men tror inte att jag får något sällskap på den utflykten, som därför inte kommer att bli av.

Phoenix ligger i stort sett i ett ökenområde med en värme som man förväntar sig i ett sådant område. Enligt besked hemifrån riskerar man t.o.m. frost i hela Norrland kommande natt. Vi kommer att en dagstemperatur kring +40 C och en molnfri himmel under våra fyra dagar där.