”Oberoende” och sekretessen

Av , , 3 kommentarer 8

Mitt sedan länge väckta intresset för den via olika källor påstådda kritiken mot Umeå kommuns socialtjänst, fick mig igår att följa Umeå kommunfullmäktiges behandling av en C-motion i fråga.

Att frågan verkligen är av största vikt för kommunen, framstod med all önskvärd tydlighet. Någon ”tydlighet” beträffande möjligheten att göra en sådan utredning kunde jag dock inte uppfatta.

Tills vidare tillåter jag mig att betrakta Andreas L:s ord som fakta i frågan, nämligen att en oberoende eller extern utredning inte är möjlig, eftersom gällande sekretesslagstiftning gör den omöjlig. Av vad jag kunde förstå, blev han inte särskilt tydligt, om ens alls, ifrågasatt efter det påståendet.

Jag försöker också förstå att kommunfullmäktige inte är någon ”tillsynsmyndighet”, trots sin funktion som kommunens högsta beslutande församling och trots sin uppgift att tillsätta individ- och familjenämnden. Den uppgiften har IVO, något som alla ledamöter i kommunfullmäktige inte fullt ut verkar inse.