Skärpning Swedbank!

Av , , Bli först att kommentera 15

Efter att suttit i telefonkö i bortåt halvannan timme för att utreda en fråga som Swedbank borde ha kunnat besvara direkt vid besök dels på kontoret i Vännäs och dels på huvudkontoret i Umeå, har jag nu till sist fått ett svar.

Frågan gäller hur min huvudmans (personen som jag är förvaltare för) bankkort skall aktiveras för att gälla även internetköp. De båda bankkontoren gjorde klart för mig att jag som hens förvaltare inte kan aktivera kortet. Bara hen kan göra det genom att via sitt bank-ID gå in på kontot och göra ändringen.

Det beskedet fick jag, trots att de båda ”banktjänstepersonerna” borde ha vetat att man inte kan få ett bank-ID, om man är satt under förvaltarskap. Även med mycket lågt satta krav på god kundservice, borde bankkontoren ha upplyst mig om en annan väg för kortinnehavaren, min huvudman, att lösa frågan. Det gjorde man dock inte.

Men skam den som ger sig, som det brukar heta. Jag gav mig inte. Nyss ringde jag Swedbank igen och där nådde jag till sist en trevlig och hjälpsam person men tyvärr inte så helt insatt i ärendet. Hon tyckte spontant att mina två frågor var mycket ”bra”, men för att besvara dem behövde hon två gånger lämna samtalet för att fråga sin chef!

Det svar som jag till sist fick var det som jag borde ha fått redan hos Swedbank i Vännäs och på Swedbanks huvudkontor i Umeå, nämligen detta:

Utan medverkan från min ”omyndige” huvudman, kan kortet inte aktiveras. Inte heller utan min medverkan. Hen behöver inte ”gå in” på banken elektroniskt. Hen kan i stället gå in på kontoret fysiskt och i sällskap med mig. Vi två tillsammans kan då aktivera hens bankkort.

De som sitter i ”kassan” på Swedbanks kontor, kan omöjligen känna till allt. Men en fråga av det här slaget borde väl ändå ingå bland de många saker som de bör kunna svaret på.

Än en gång Swedbank, skärpning anbefalles. En självklar fråga att ta upp på era internutbildningar borde vara, vad som begränsar förvaltares befogenheter vad gäller våra befogenheter på våra huvudmäns konton.

 

Swedbanks regler

Av , , Bli först att kommentera 13

I dag har jag stoppats i mitt uppdrag som förvaltare på grund av en obegriplig regel hos Swedbank vid dess huvudkontor i Umeå. Sannolikt rör det nog en regel som alla banker tillämpar.

Jag är förvaltare för en person, som genom min försorg kunnat öppna ett eget konto hos Swedbank, baserat på min bedömning att hen av olika skäl bör ha ett bankkonto. Min bedömning, när kontot öppnades var också, att kontot skulle användas av hen via ett bankkort.

När så personen i fråga velat få kortet aktiverat, så att hen med det även skulle kunna göra beställningar via internet, besökte jag banken just för att få det aktiverat. Hen hade nämligen under en ganska lång tid visat, att hen på ett ansvarsfullt sätt hanterat sitt konto och bankkortet. Jag såg därför ingen risk förenat med att hen också skulle få använda det för köp via internet.

Men döm av min förvåning, när Swedbanks besked var att JAG som hans förvaltare inte kunde aktivera kortet! Trots att det bara var JAG som kunde öppna kontot åt hen. Men nu är det bara hen själv som kan aktivera kortet. Men för att göra det, måste hen själv logga in på banken och det kan hen inte, eftersom den som är satt under förvaltarskap inte kan få ett bank-ID!

Den ena gången krävs alltså förvaltarens medgivande/ansökan, men i detta fallet duger inte det, utan nu krävs alltså en anmälan/ansökan av huvudmannen själv, som alltså saknar medel, bank-ID, för att göra det.

Det var inte bara jag som fann beskedet obegripligt utan också den banktjänsteperson, som gav beskedet sedan hon först blev tvungen att fråga en av sina äldre kolleger.

För mig känns det nästan som om Swedbank tagit över uppgiften att bedöma min huvudmans ekonomiska mognad från mig, som faktiskt fått den från Tingsrätten och överförmyndarnämnden.