Semestertid i USA?

Semester

Snart är det dags för semester för många. Bor man i Sverige är ens semesterförmåner lagstadgade. Men hur är det med den saken här i USA? Jag fann anledning att närmare undersöka detta.

Utan större ansträngning kom jag snabbt till slutsatsen tt det i USA inte finns någon lag som ålägger arbetsgivarna att ge sina anställda en årlig betald semester. En möjlighet för många att ändå få semester med lön ges genom de förmåner som erbjuds, när man får en anställning. Rätten för den enskilde att få betald semester är alltså en sak som man här tycker att arbetsgivarna skall få avgöra. I Sverige inser våra politiker att semester på olika sätt är bra för de anställda och indirekt också för arbetsgivarna, som genom semesterförmånern får en mera alert arbetkraft.

Mot den bakgrunden och givetvis med de fackliga organisationerna som pådrivande krafter har politikerna i Sverige valt att lagstiftningsvägen ålägga arbetsgivarna att ge sina anställda betald semester. Bilden visar att så också är fallet också i andra länder i Europa.

I de ”svarta” länderna på bilden är den obligatoriska semestern mellan 25 och 28 dagar. I det stora ”grå” landet, USA, är motsvarande siffra noll (0) dagar!

En facebookvän som jag har, faktiskt en Vännäsbo, som bor och arbetar i USA har bidragit med följande fakta:

25 % av alla anställda i USA får ingen betald semester. Arbetsgivaren har alltså inte gett dem några semesterförmåner alls. Den genomsnittliga betalda semestern för heltidsanställda i privata småföretag var 1996 bara 7,6 dagar!

SKAMLIGT tycker facebookvännen och jag håller naturligtvis med om det.

”A lame duck”

Fågelstreck

Ingen ”lame duck” här

Vad som menas med ”lame duck” känner nog de flesta till. I en av min svägerskas böcker hittade jag en förklaring till vad begreppet ursprungligen står för. Om det stämmer, vet jag förstås inte.

När vildgäss flyger formerar de sig ofta i en stor vinkel. Den fågel som inte håller sig inom formeringen kallas ”lame duck”. På samma sätt kallar man den jägare i sällskapet som kommit från de övriga för lame duck.

USA-moderaterna

Av , , 2 kommentarer 9

För en tid sedan pekade jag på den största likheten mellan USA:s republikaner, ”USA-moderaterna” alltså, och de svenska moderaterna.

Från olika håll fick jag förstås mothugg och en påminnelse om mina bristande kunskaper om amerikansk politik. Jag hade fel, menade man.

Den mest framträdande likheten enligt min mening var och är de båda partiernas förkärlek för skattesänkningar och tron på att de löser ”allt” – alltså inte bara de besuttnas lust att bli ännu mera besuttna.

Vad Trump lovat, men som mycket annat ännu inte förmått göra, känner alla till. Moderaternas löfte om att sänka skatterna med 22 miljarder nästa år, visar på en fortsatt tro på värdet av skattesänkningar. Att man därigenom minskar underlaget för en fortsatt välfärd förefaller man fortfarande inte ha fattat.