”Executive orders”

Av , , Bli först att kommentera 4

Donald Trumps flitiga nyttjande av sin makt genom att utfärda s.k. executive orders (ungefär verkställande ordrar), som haft negativ effekt på många amerikaner, är känt av de flesta. Delstaternas guvernörer, en slags motsvarighet till presidenten, har också makten att utfärda executive orders utan utan inblandning av senaten, som även finns i varje delstat.

Michigans guvernör, demokraten Gretchen Whitmer, har initierat ett program ”Futures For Front Liners”, som troligen varit möjligt genom hennes rätt att utfärda executive orders. Programmet gör det möjligt för alla dem som genom sina arbeten varit och är extra hårt utsatta för risken att smittas med covid-19, att studera utan terminsavgifter på college i Michigan. Terminsavgifternas storlek skulle annars göra det ekonomiskt omöjligt för många.

Min frus sonhustru, som arbetar som undersköterska, får härmed en möjlighet att vidareutbilda sig till sjuksköterska. Men trots att hennes arbetsgivare, sjukhuset där hon arbetar, kommer att få stor användning av henne som sjuksköterska, tvingas hos studera på distans och göra det på fritid. Arbetsgivaren bidrar inte med någon del av hennes lön.

För henne och andra ”Michiganders” är det naturligtvis ett fantastisk fint erbjudande från delstaten att kunna studera ”gratis” på college. För oss i Sverige är det däremot inte särskilt märkvärdigt, när vi jämför med våra möjligheter att studera vidare på högskolor och universitet. Ytterligare ett försvar för att vår skatt är så mycket högre än den i USA.

Intressant i sammanhanget är att det finns en grupp i Michigan som arbetar för att guvernör Whitmer skall förlora de maktbefogenheter som ligger i att hon kan utfärda executive orders. Hon har under året hittills nyttjat detta i 182 fall och därmed utgjort en av många demokratiska guvernörer, som dragit på sig massivt ogillande från Donald Trump.

”Court packing”

Av , , Bli först att kommentera 6

Många torde ha tagit del av vad som är på väg att hända med Amerikas högsta domstol, ”the Supreme Court”, sedan demokraten Ruth Bader Ginsburg avlidit. Något som är av allra högsta vikt för USA, nämligen att den republikanska majoriteten i domstolen därmed kommer att bli ytterligare förstärkt.

De skrupelfria republikanerna med Donald Trump i spetsen har för avsikt att redan före valet den 3 november tillsätta ytterligare en republikansk domare. ”Så nära före ett val, kan man inte göra det”, tyckte man när Obama ville byta ut en avgående republikansk domare.

För USA viktiga frågor som Obama Care, vapenlagarna och abortfrågan kan komma att slutligt avgöras av majoriteten i högsta domstolen. De valda domarna är valda på livstid.

Dock finns det något som kallas ”court packing”, vilket innebär att kongressen kan besluta om en utökning av antalet domare från 9 till det antal som krävs för förändra majoritetsförhållandet till demokraterna fördel.

Förutsättningen för detta är förstås, att demokraterna uppnår majoritet både i senaten och att landets nye president föreslår en utökning av domstolen. Detta har jag läst i ett par artiklar i Washington Post. Ett utdrag följer här nedan:

”Expanding the Supreme Court to more than nine seats sounds like a radical idea, and the term for it, “court packing,” sounds derisive because it has created controversy every time it has come up. But it has been attempted — and done — in American history before.”

Så ser den ut…

Av , , 3 kommentarer 4

Här kommer en slags slutrapport avseende min USA-check. Tjatigt kanske, men en och annan kanske ändå kan vara intresserad.

Nu är alla möjligheter att lösa in den i Sverige prövade. Det går helt enkelt inte. SEB-banken skulle kunna göra det, men bara om jag för över all min ”ekonomi” från Swedbank till dem. Men det gör jag inte. Åtminstone inte så länge som Swedbank finns kvar i Vännäs.

Checken kommer att vara bara en liten ovanlig souvenir, om det inte blir möjligt för mig att åka till USA och lösa in den där före den 20 maj 2021. En sådan resa känns i dag dessvärre inte helt tänkbar med tanke på covid nittons härjningar där.

Efter valet i USA den 3 november är det inte helt uteslutet att jag och andra ”amerikaner” kommer att få en ny check på samma belopp.