VK backar

Av , , 4 kommentarer 10

Vk tycks nu backa från det som hela tiden legat bakom dess kritiska granskning av samhällsbyggnadskontoret oacceptabla hanterande av sina pengamedel.

På annat sätt kan man inte tolka (kan JAG inte tolka) chefredaktören, Ingvar Näslunds ord på sidan 2 i dagens VK. Han prisar nämligen nu Margareta Alfredssons öppenhet. Hon ”ställde nämligen upp, var öppen och förklarade sina beslut”, och det tycker Näslund tydligen var fint gjort av henne. Att hennes ”förklaringar” bara gjorde saken bara värre, bortser Näslund helt ifrån.

Vad än värre är, är att Näslund nu t.o.m. önskar att Alfredssons agerande skall inspirera fler! Skall man verkligen ta hans ord på fullt allvar, eller skall det tas som en slags satirisk kommentar till det hela?

VK:s inställning till sitt eget grävande har nu gjort att tidningens besked blir otydliga och sprider förvirring.

Ok, jag tror mig veta att tidningar ju inte skall ta ställning utan bara redovisa fakta och nu har man gjort det. Alfredssons agerande förtjänar respekt och bör tjäna som inspiration för andra chefer. Ställa upp på intervjuer är bra och vad man säger där spelar ingen roll, bara man ställer upp och sprider ljus över ett händelseförlopp.

GOD JUL!

Hemtjänsten i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 4

Hemtjänsten i Vännäs uppmärksammades i TV och har nu för många epitetet ”Sveriges bästa”. Uppgiften från oppositionen, att den politiska majoriteten föreslagit minskat anslag till just hemtjänsten blev därför minst sagt svårförståeligt. Vid det här laget vet alla (?), att det tvärt om handlar om ökat anslag till just hemtjänsten.

Påståendet om neddragning kom från den borgerliga minoriteten. En rättelse kom sedan ganska snabbt från vård-och omsorgsnämndens ordförande Sonja Eriksson (S). Den ende från oppositionen, som i ett oklart blogginlägg haft något att säga i frågan efter de klara beskeden från Sonja Eriksson är Hans-Inge Smetana (KD).

Jag förstår fullt hur genant det måste vara för de mera tongivande företrädarna från oppositionen att medge att de faktiskt spritt en oriktig uppgift till sina väljare och även oss andra. Trots detta tycker jag att det borde vara på sin plats att ta tillbaks det felaktiga beskedet och kanske rent av be om ursäkt. Sannolikt skulle det ge fler politiska poäng än vad ”bluffen” om hemtjänstkontot hade förväntats ge.

Vad menar du, Hans-Inge?

Av , , Bli först att kommentera 5

Hans-Inge gör i ett inlägg en presentation av sitt partis syn på biblioteksnedläggningen. Indirekt och mycket luddigt berör han också hemtjänstbudgeten i inlägget. Bra att du försöker, Hans-Inge. Därmed är du faktiskt bättre än dina alliansbröder och systrar.

Men vad menar du med den här meningen i inlägget:

”Så facit blev att majoriteten tillför mindre pengar till hemtjänsten än vad man gjort om man velat diskutera med oss i oppositionen.”

Nog har du väl litet för höga tankar om vad oppositionen kan uträtta bara den får diskutera med majoriteten? Hur kan du veta att ni vid just detta tillfälle skulle kunna övertyga majoriteten om det kloka i era idéer, när ni lyckas så dåligt med det i andra sammanhang. Sammanhang där ni kunnat diskutera.

När du du bemöter detta, skulle jag gärna också vilja veta om även du tycker att hemtjänsten får mindre pengar nästa år än i år.

Prutning i hemtjänsten?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag har här skrivit om det märkliga i att oppositionen i Vännäs kan påstå att majoriteten dragit ned budgeten för hemtjänsten, när majoriteten påstår det motsatta. Någon förklaring till detta från oppositionshåll har jag inte kunnat finna.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Sonja Eriksson, har däremot gett sin förklaring till hur påståendet om neddragning kan ha uppstått. Nedan vill jag med ett exempel visa hur jag har förstått hennes förklaring. Rätta mig om jag har fel.

Inför den närstående julen har pappa och mamma enats om att i år satsa 10 000 kronor på julklappsinköp, men när julen närmar sig, dyker några oväntade kostnader upp. Man måste därför minska budgeten för julklappar till 8 000. Förra julen satsades 6 000 kronor, d.v.s. 2 000 mindre än i år.

Av någon outgrundlig (och otänkbar) anledning blev detta känt för dem som ingick i kretsen av julklappsmottagare. Dessa hävdade då att pappa och mamma hade dragit ner på julklappskontot. Pappa och mamma framhöll däremot med emfas, att de ju hade ÖKAT kontot för julklappar med hela 2 000 kronor.

Som jag nu har förstått det hela, är det samma tankemodell som fått oppositionen att uppfatta en neddragning, när det i stället är frågan om en utökning vid jämförelse med innevarande års budgetsiffror.

 

Biblioteket kvar – vad i stället?

Av , , Bli först att kommentera 7

Berörda av ett eventuellt beslut att lägga ner biblioteket i Vännäsby protesterar på olika sätt. Det är inte svårt att stödja dem som protesterar även om jag tycker att något fattas i protesterande.

Också jag tycker att biblioteket borde få vara kvar. Det gör jag även om jag inte tillhör dess mest frekventa besökare, snarare motsatsen. Jag gör det baserat på alla de argument som framförts från de protesterande.

Men som sagt, det är något som jag tycker fattas. Alla borde förstå, utom möjligen de allra yngsta skolelever som också protesterar, att något måste göras för att få kommande budget att gå ihop. Alla de som vill ha biblioteket kvar borde egentligen försöka presentera andra indragningsalternativ, om inte annat så för att visa att de har förstått vad det hela går ut på. Om de försöker göra det, skulle de dessutom samtidigt inse vilka problem den ansvariga majoriteten står inför.

Vadhelst majoriteten än föreslår skall dras in, så kommer nya protesterande grupper att mobilisera sig och förklara, vilka svåra konsekvenser det skulle få.

Förtroendekris

Av , , 1 kommentar 7

lögner

 

 

”Förtroendekris” är kanske att ta i, men nära är det ändå. Jag tänker på vännäspolitikers beskrivning av ”verkligheten” in för nästa åts budget.

Tills vidare fortsätter jag att ha grundprincipen att lita på vad politiker säger och skriver. Till stora delar gäller den principen såväl majoriteten som oppositionen. Det betyder förstås inte, att jag alltid litar på deras omdömen om vad som bör göras för kommunens bästa.

Vad jag menar är att jag även fortsättningsvis vill lita på de faktauppgifter de lämnar. Nu känns det dock som om det kommer att bli svårt. I budgetfrågan har diametralt olika uppgifter lämnats. Båda kan naturligtvis inte spegla verkligheten.

Alliansen, d.v.s. oppositionen, påstår att majoriteten vill minska kostnaden för hemtjänsten. Det fick många, även mig, att undra med tanke på TV-serien om ”Sveriges bästa hemtjänst”. Vill verkligen inte majoriteten att den skall förbli det, Sveriges bästa alltså?

Nu säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Sonja Eriksson (S), att man i stället tillskjuter hela 1 655 000 kronor till just hemtjänsten! Så står det i VK i dag, inte särskilt stort uppslaget, men ändå.

Hur skall vi som väljare i Vännäs kommun kunna leva vidare med bibehållet förtroende för våra politiker efter detta? Det blir definitivt svårt och det även om endera sidan tar tillbaka sin uppgift och skyller på något i stil med missförstånd eller annat. Båda sidorna kan ju inte ha rätt.

Vilken uppgift jag tror på, behöver jag knappast tala om. Att alliansens väljare tror på den andra uppgiften torde väl även det stå klart.

Vad vi nu alla väntar på är ett gemensamt besked från de båda blocken om vad som egentligen gäller.

Flytta nattillsynen till dagtid!

Av , , 1 kommentar 6

Upprördheten är nu stor i Vännäs över de förslag som lagts om nedskärningar i nästa års budget. Ingen torde gilla förslagen bland politikerna.

I dagens VK söker jag efter förslag på andra besparingar från den upprörda minoriteten. Ett förslag, ett märkligt sådant, lades tydligen i vård- och omsorgsnämnden. Det omnämns kortfattat i VK:s notislånga artikel på sidan 18.

Man vill ha mer verksamhet på dagen än på natten och därmed spara ca 700 000 kronor. Logiskt i ett avseende eftersom bemanning nattetid är dyrare än den på dagtid.

Problemet med förslaget torde dock vara hur man skall minska på nattbemanningen. Det behov som föranleder den, d.v.s. nattillsyn m.m. som krävs under natten, måste ju i så fall flyttas till dagtid. Hur nu det skall gå till.

Här finns skäl att ifrågasätta minoritetsförslaget, som ju så lätt kan uppfattas som ett rent skämt. Eller är det Monica G Engströms knapphändiga beskrivning av förslaget som skall ifrågasättas? Jag både tror och hoppas att det är det sistnämnda alternativet som gäller.

Holmlunds omdöme

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu har VK tappat omdömet tycker Holmlund. Frågan är nog snarare hur det står till med hans eget omdöme.

VK har enligt Holmlund angripit de två som fick så dyrbara fester, när de avtackades. VK har visat dålig stil genom att ”hänga ut dem med namn”, tycker Holmlund.

Som så många andra har förstås även jag läst artikeln om avtackningarna. Jag fick absolut ingen känsla av att de två namngivna var ”angripna”. Mot dem fanns ju ingen kritik i det skrivna.

Holmlunds syn på vad som menas med att vara uthängda i pressen förstår jag inte. Menar han att det är detsamma som att bli namngiven i pressen helt oberoende av i vilket sammanhang det sker? I så fall är dagens VK liksom andra dagars VK fulla av uthängda personer.

Jag heter Karl-Gustav Sjöström (alltså inte en man som heter Ove). Nu publicerar jag detta och hänger därmed ut mig själv i VK:s blogg.

 

 

Umeås rekryteringsproblem

Av , , 4 kommentarer 11

Personalfest1

Nu har jag i VK läst ett antal intervjuer med en av kommunens högre tjänstehjon. Av det finns det bara EN slutsats att dra.

Kommunen måste uppenbarligen ha problem med sin rekrytering. Hens förmåga att besvara intervjuarens frågor så totalt utan innehåll tyder enligt min mening på en mindre lyckad rekrytering.

Eller så är det tvärtom. Att i en så pressad situation som den intervjuade var, ändå kunna behålla fattningen och ge så undvikande svar, men ändå svar, är kanske vad kommunen önskar sig av sina befattningshavare.

Varning inför USA-resa

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Dödsrisker

Det dröjer inte så länge till, så är vi på väg till USA igen. Bilden ovan visar vad vi bör bara försiktiga med.

Gräsklippare t.ex. samt beväpnade småbarn orsakar amerikaners död. Att fall från sängen är också en stor risk. Bussar får vi också akta oss för. Statistiken visar förstår vad amerikaner dör av, så vi kanske inte behöver oroa oss över samma saker som de.