KD har äntligen vaknat…

Av , , Bli först att kommentera 11

KD i västerbotten, d.v.s. Hans-Inge Smetana, har äntligen men yrvaket vaknat och går nu ut till försvar för partiets förslag om boendegaranti för 85-plusare. Må så vara att hans tystnad haft en fullt acceptabel förklaring. Andra i hans parti har avstått från kommentarer och det av obekanta skäl.

”Yrvaken” menar jag att han är och det eftersom han totalt missat poängen i min kritik. I stället lyfter han fram synpunkter från en insändare i gårdagens VK från en person som inte heller förstått min kritik.

Hon menar att jag inte förstår skillnaden mellan ”äldreboende” och ”särskilt boende”. Att jag påpekade det, är oförskämt menar Hans-Inge. Nog är han väl litet väl känslig om han tar  detta som något oförskämt?

Jag bryr mig inte om att den tragiska berättelse som hon ger, tror hans-Inge. Självklart gör jag det, men den löser man definitivt inte genom att riskera att pigga 85-åringar med stöd av KD:s utlovade och ouppnåeliga lag, tar platser som t.ex. insändarens släkting definitivt hellre skulle ha behövt.

Däremot skulle den kunna lösas om den borgerliga regering med sina KD-ministrar på olika sätt sett till att kommunerna inte hade tvingats dra ner på sina platser i särskilt boende. Möjligheten att välja privata alternativ har för regeringen inklusive KD ansetts vara viktigare.

Kul att du är tillbaks igen i debatten, Hans-Inge. Gör nu ett nytt försök att förklara, varför pigga 85-åringar skall tillåtas gå före yngre äldre med stora behov av särskilt boende! Försök då hitta en bättre förklaring än den jag hört, nämligen att det inte kommer att vara så många 85-åringar som väljer att utnyttja den ny lagliga rätten till särskilt boende. Det måste väl ändå ses som en ren gissning och ett försök att få lagen att bli allmänt accepterad och helt invändningsfri?

Du behöver alltså inte upplysa mig om hur svårt det är för den som väntar på ”äldreboende” (plats i särskilt boende) och för deras anhöriga.

 

KD:s äldreboendegaranti

Av , , Bli först att kommentera 14

På olika sätt har jag ställt mig kritisk till KD:s löfte om en äldreboendegaranti och då gjort det utifrån min uppfattning att löftet gällt s.k. särskilt boende.

I en replik i VK:s Ordet Fritt i dag får så signaturen Syster Karin mig att tro att löftet inte skulle avse särskilt boende. Det är skillnad mellan ”äldreboende” och ”särskilt boende” skriver hon. För mig är ”äldreboende” en icke definierad benämning, vilket däremot ”särskilt boende” är.

Jag googlar ”äldreboendegaranti” och finner direkt detta i Svenska Dagbladet, som tydligen ställt frågor i ämnet till KD-ledaren:

”- Kristdemokraterna har arbetat fram ett förslag som är skarpare och som vi kommer att kämpa för under den kommande mandatperioden.

Hägglund vill få med löftet i Alliansens valmanifest och försäkrar att det för KD:s del går före en eventuell ny skattesänkning för pensionärer. Förslaget innebär en lagändring i socialtjänstlagen som slår fast en rätt till särskilt boende för dem som fyllt 85 år utan behovsprövning.”

Han om någon borde veta vad KD-förslaget innebär – om nu inte SvD har missförstått det hela förstås. Helt tydligt är det att det är frågan om s.k. särskilt boende. Syster Karin uppmanar folk att rösta på KD, förmodligen på grund av deras löfte om äldreboendegarantin. Själv har hon dock inte klart för sig vad det innebär.

 

”Politiskt våld”?

Av , , Bli först att kommentera 6

Som säkert alla andra har också jag med politiskt våld menat de olika uttrycken av våld från extrema vänster- och högergrupper. Men när jag läste ett inlägg från en flitig och klok bloggare i ämnet, ledde mina tankar mig in på något annat och riktigt våldsamt, nämligen krig.

Så här skriver han bl.a.:

Men Inget politiskt våld kan accepteras, förutom rent konkret självförsvar enligt lagens mening.

Hur skall man i sammanhanget betrakta nationers krig? Är det ”privat” våld som utövas då? Eller är inte också det ”politiskt” våld? Politikerna är visserligen inte ute i fält, men nog är det väl ändå de som genom politiska beslut har gett klartecken till krigen?

Många krigsherrar vill förstås försvara sitt krigande som varande rent självförsvar. Oftast är det dock det en mycket långsökt förklaring. USA:s ansåg sig nog anfalla Irak, för att försvara sig mot de massförstörelsevapen som det landet ju påstods ha.

Jag misstänker att min koppling mellan krig och ”politiskt våld” inte håller. Men må alla de som tycker så, ge mig en definition på just begreppet politiskt våld.

Parkeringsavgift på allmän väg?

Av , , 1 kommentar 14

I går fick jag betala en avgift för att parkera bilen på allmän väg.

Jag lämnade gärna mina 20 kronor, eftersom pengarna visst lär gå till en idrottsförening. Det principiellt riktiga i att ta betalt av mig för att jag parkerar längs en allmän väg helt utan att vara till något hinder för passerande trafik är något som jag dock närmare vill ”utreda”.

Blogg kontra pappers-VK

Av , , 3 kommentarer 11

För en tid sedan bloggade jag om KD:s förslag om garanti till alla över 85 år att få en bostad i särskilt boende. Ingen kommentar fick jag till det inlägget. Repliken i VK i dag läses av många fler och någon kanske t.o.m. har något att säga om dess innehåll.

Visserligen var Västerbottens KD:s mest ivriga bloggare sjuk vid tillfället, men nog trodde jag ändå att KD hade fler alerta medlemmar i Västerbotten än just han.

Nu har jag ”återanvänt” blogginlägget och fått det publicerat som en REPLIK till äldreminister Maria Larsson (KD) och riksdagsledamoten Anders Sellströms (KD) debattartikel i VK om just denna äldreboendegaranti.

Att dessa båda KD-höjdare skall bry sig om mitt replik är förstås högst tveksamt. Då tror jag mer på den debattsugne Hans-Inge Smetana, en annan av länets få kristdemokrater på hemmaplan.

Bloggläsare på ”min” sida i den här frågan väntar nu med spänd förväntan på att du med en kommentar, eller rent av ett eget blogginlägg, skall få mig och andra att förstå hur klokt och väl genomtänkt KD-löftet är.

Från skrot till flygplan

Av , , Bli först att kommentera 8

I Vännäs bor en man, Pelle P hete han, som genom ett otroligt tålamod och en ännu mera otrolig skicklighet ute i det fria, mest ”bakom ladugården, av en hög vrakdelar byggt upp en nytt ”Swedish P-51D Mustang.

”Otroligt” är nog det bästa ordet i sammanhanget.

HÄR FINNS EN VIDEO som visar en del av processen från ”skrot till färdigt flygplan”.

DEN HÄR VIDEON visar det aktuella flygplanets historoska bakgrund.

Skattehöjningsrädslan

Av , , 5 kommentarer 14

Hela mitt vuxna liv har jag haft svårt att förstå politikers rädsla att höja skatten. Hellre än att göra det har man tillåtit sina lokaler att förfalla och försämrat de verksamheter som de är ansvariga för.

Kan någon ansvarig politiker förklara för mig och säkert för många andra, varför skattehöjningar anses så ”farliga”. Varför försöker vissa partiföreträdare att t.o.m. skrämmas med just skattehöjningar som något parti antytt skulle vara en utväg?

En visserligen ganska gammal undersökning, men dock värd att nämnas, som Sveriges Kommuner och Landsting gjorde 2008, tycks vara något som våra politiker inte bryr sig om. Av den framkom bl.a. följande:

Undersökningen visade att 85 procent av svenska folket kunde tänka sig att betala högre skatt för att stärka kvaliteten i en sjukvård för alla. Nästan lika många, 83 procent, kunde tänka sig en skattehöjning för att förbättra äldreomsorgen och 79 procent för att lyfta skolan. En del av dessa personer svarade ”ja, kanske”, men varje gång svarade över 50 procent ”ja, absolut”.

Här tycks det vara precis som med frågan om vinster i välfärden. I den frågan är allmänhetens motstånd mycket tydligt, men inte heller där tycks politikerna lyssna till sina väljare. Vänsterpartiet gör det dock.

Själv är jag helt beredd att betala mer av min måttliga inkomst i skatt, eftersom jag är så övertygad om att samhället behöver mera skatteinkomster för att bevara och utveckla vår välfärd. T.o.m skattesänkarpartiet De Nya Moderaterna insåg till sist att skattesänkningar är fel sätt att ”köpa” röster med och förstås även fel sätt att finansiera de offentliga utgifterna med. Ovisst är det förstås om man verkligen innerst inne har övergivit sin tro på att skattesänkningar löser alla samhällets problem.

Som sagt, förklara för mig varför det är bättre med t.ex. kommunala neddragningar än med en måttlig skattehöjning! Alla som inte är egoister i sin syn på medmänniksors behov, borde gladeligen kunna ställa upp med litet mer i skatt av sin inkomst. Jag tror att vi är många pensionärer som gärna skulle göra det, trots att vi redan nu beskattas högre än vad löntagarna gör.

 

 

 

”Arkivbeständig” taktegelnotering

Av , , Bli först att kommentera 8

Tegel

Grannen har i dagarna bytt ut ladugårdens tegeltak mot plåt. Två av teglen hade något att berätta, som samtidigt påminde mig om att jag faktiskt håller på att bli gammal, eller snarare ÄR gammal.

I drygt 20 år var jag föreståndare för ålderdomshemmet Vängården i Vännäs. Där bodde Oskar under några år. Genom honom lärde jag känna Ragnar, Oskars son. Under de åren blev jag även bekant med Ragnars son, Sören och på senare tid även med Sörens sonson, som f.ö. numera bor i Brån.

Oskar var snickare och hjälpte folk i bygden med olika former av byggnationer. Att det var han som för drygt 60 år sedan skrev sitt namn på ett tegel med sin snickarpenna måste anses som högst troligt. De som häromdagen tog ner teglet upptäckte  inskriptionen av en ren slump. De båda tegelpannorna har nu fått en hedersplacering inne i ladugården.

Om jag inte kände grannen som en hederlig person, skulle det ligga nära till hands att tro att det hela är en ren bluff. Hur har blyertsnoteringen hållit i alla dessa är, utsatt som den ju varit för vädrets makter? Av bilden framgår, att den t.o.m. kunnat värja sig för algerna, som slagit sig ner på annan plats på tegelplattan.

”Kan du tänka dig att rösta på Moderaterna?”

Av , , Bli först att kommentera 15

De av målarärg förstörda shortsen är inte min enda behållning av vännäspolitikernas försök till debatt i Oskarsparken i söndags. Moderaten Jan Nilssons inledningsanförande är en annan och av ett mera positivt slag.

På väg från området, lät jag min fru få höra hur mycket jag uppskattade det anförandet. Tydligen gjorde jag det med en sådan entusiasm, att hon till sist frågade mig, om jag skulle kunna tänka mig att rösta på Moderaterna också i höst. Möjligen kom frågan från henne eftersom de olika politiska kandidaterna i USA säkert för många betyder mer när man väljer parti där än alla invecklade frågor som tas upp inför valet.

För mig var det lätt att svara, att jag vid valet inte kommer rösta vare sig på Johan Söderling, Ulf Eriksson, Jan Nilsson eller på någon av de andra partiföreträdarna. Jag röstar däremot på det parti, som för den politik som jag tror är den bästa för landet och kommunen.

Naturligt vis har jag funderat över hur det kommer sig att Jan Nilssons inledninganförande för mig som socialdemokrat, kändes så perfekt. ”Tror” jag bara att jag är socialdemokrat, som en del skämtsamt brukar påstå? Eller är det i stället så, att Jan Nilsson inte är en ”riktig” moderat?

Något måste jag ha missat i hans tal, har jag också tänkt. I dag har han lagt ut det i ett blogginlägg. Efter att ha läst det några gånger, tror jag mig nu ha hittat det som för mig kändes så bra med det.

Utan tvekan är det bästa med hans tal, att han i motsats till t.ex. Ulf Eriksson (C), tydligt inser att även han och Moderaterna har en del i ansvaret för vad som säkert skulle ha kunnat vara bättre, när det gäller användandet av våra skattepengar. Han glömmer inte att Moderaterna också finns representerade i kommunfullmäktige och nämnder och styrelser. Han talar om vad ”vi” har klarat av respektive inte klarat och vad ”vi” måste arbeta för framgent.

Ett viktiga meningar i hans tal tycker jag att de här är:

Vi behöver fler företag, arbetsplatser och invånare. För att få det ska vi sätta Vännäs på kartan, samarbeta och tala väl om vad vi har.

Att tycka så, tyder på ett annat slag av ansvarstagande, än den som bara för fram det dåliga med vår kommun visar.