Axlagården

Av , , Bli först att kommentera 9

  

I dag får Axlagårdens patienter ta del av en 40-minuters underhållning med sång och musik.

Min kära fru kommer att stå för den och utöver sång kommer hon att spela på sin hammered dulcimer, tvärflöjt, och gitarr.

Min uppgift är den traditionella roadiens, nämligen bära intrument in och ut, svara för transportfrågan och diverse andra springpojksuppgifter. Något "utanförskap" i sammanhanget behöäver jag alltså inte känna.

(Gitarrkompet i bakgrunden är Peggys eget, inspelat på cd just för detta tillfälle.)

Björn Borg: ”Släng trosorna”!

Av , , 2 kommentarer 4

Annonsmakarna har lyckats att ge uppmärksamhet åt en fullkomligt idiotisk annons som finns i dagens VK, Folk pratar om den och jag bloggar om den nu.

Utan direkta kunskaper i ämnet tror jag mig veta att det viktigaste med en annons är just detta att den skall bli uppmärksammad. Hur den innehållsmässigt är utformad kommer i andra hand.

Vid köksbordet i morse såg jag Twilfits trosannons och räckte direkt över den min fru för en kommentar. Som väntad blev hon upprörd och lämnade en antal negativa omdömen om den i sin egenskap av kvinna.

Annonsen visar en kvinna på väg att ta ev (eller på) sina minimala trosor. Jag skäms inte för att medge att bilden direkt fångade min blick. Tar hon av dem eller på dem blev en av frågorna som väcktes.

Så läser jag texten i annonsen och ser då hur otroligt dum den är. Dock ger den svar på frågan, om trosorna håller på att tas av eller på.

För att göra annonsen litet mera cool är texten en blandning av svenska och engelska. I annonsen sägs:

 

"BJÖRN BORG SÄGER JA! TILL INGA UNDERKLÄDER"

 

Hans dröm som "snuskgubbe" är alltså enligt annonstexten att våra kvinnor skall gå omkring troslösa! Texten appellerar säkert till anda män som också ser kvinnan enbart som ett sexobjekt.

Annonsen är alltså inte bara förnedrande för kvinnorna utan också en uppmaning till dem att inte köpa trosor av märket Björn Borg! Han tycker ju inte att kvinnor skall bära trosor överhuvdtaget!

Hur länge skall en sådan här annons få vara oanmäld, frågar jag mig?

 

Moderater och Carema

Av , , 2 kommentarer 6

Nog ser det ut som om det råder ett speciellt förhållande mellan Moderaterna och Carema ändå.

När jag för en tid sedan ställde en fråga om det och hänvisade till en ledare i Aftonbladet, fick jag ett argt brev från Lycksele.

Nu ställer jag mig frågande igen och hänvisar till ett blogginlägg av P-O Moström i Vännäs.

Var så goda och läs det. Här hittar du det.

Pelarfuchsia

Av , , 5 kommentarer 9

Så här fint knoppas vår fina Pelarfuchsia, eller vad den nu än må heta 🙂. Att den gör det tackar jag främst min kära hustru för.

Tiden som jag bodde ensam som änkeman här i huset dog krukväxterna en efter en. Jag tror att jag helt enkelt dränkte dem med för mycket vatten. Det hade nämligen aldrig varit mitt ansvar att se till att de fick lagomt med vatten m.m. Min förra fru var den som hade det ansvaret – och tur var ju det tänkte jag, när jag såg hur krukväxter dog.

Så kom Peggy från USA, där krukväxter inomhus inte är så vanliga, åtminstone av vad jag kunnat se i de hem vi besökt där. Hennes närvaro gav livet åter till såväl mig som de döende krukväxterna.

Jag upphör aldrig att imponeras och glädjas över hennes breda kompetens inom så många olika områden.

Tänk så härligt det är att ständigt kunna känna sig stolt över sin fru!

Guatemalier möter amerikan i Kussjö!

Av , , Bli först att kommentera 7

Julbordsfestandet i Kussjö i går bjöd på en något annorlunda händelse. Sida vid sida satt nämligen en kvinna från USA, min fru, och en kvinna från Guatemala. Om detta var resultatet av en ren slump eller om de som gjort bordsplacerinegn hade tänktb på det, vet jag inte.

Det visade sig under kvällen att de båda hade en hel del gemensamma erfarenheter att prata om.

Båda förundrades t.ex. över det märkliga att körtkortet från deras respektive hemländer var giltigt här det första året, när vägskyltar och en hel del andra företeelser i trafiken var helt okända för dem. Och när det sedan efter ett år hade vänjt sig med den svenska trafikmiljön, måste de ta ett svenskt körkort.

Dubbelt medborgarskap kan även en guatemalier som bor i Sverige få, något som Peggy redan har. Den guatemaliska kvinnan måste vänta än ett antal år för att kunna få det.

På ett annat väsentligt område hade de också mycket gemensamt. Hon, liksom Peggy, träffade den man hon nu är gift med på internet!

Tänk så internationellt det kan bli i en liten bondby som Kussjö! Och allt har vi internet att tacka för.

 

 

Julbord och barbackaridning

Av , , 2 kommentarer 7

Hur kan man förena julbord med ridning barbacka, undrar nog många. Och det var precis min tanke med att välja just den rubriken.

I går afton åt vi årets första julbord, rikligt, välsmakande och välordnat var det. Arrangörer var Kussjö byagårdsförening och byns gamla skola var det lokal där julbordet serverades.

För mig och min syster var allt särskilt märkligt, eftersom Kussjö är vår mors hemby och skolan var den som hon gick i med början 2018, så vitt jag kan förstå. På äldre dar har både min syster och jag blivit alltmer intresserade av våra förfäder. Kvällen gav oss båda tillfälle till en enklare form av just släktforskning. Vi fick en del oklarheter klarlagda och bekräftade och träffade också några avlägsna släktingar.

Kopplingen till vår mor blev extra stark, när jag fick möjlighet att prata litet med byns äldste, Rune Magnusson (f. 1923). Hans berättelse var någonting alldeles extra.

I korthet berättade han att Lotten, vår mor, sannerligen inte var rädd av sig. Hon hade tjänat som piga i hans hem ock skött honom under hans första barnaår. Jag gissar att hon var tonåring då. Bara det kändes fantastiskt för mig att höra. Att möta en 84-årig man, som i späd ålder hade skötts av ens mor, är något som inte händer varje dag.

Mamma var orädd och äventyrlig av sig, berättade Rune Magnusson vidare. En dag klev hon upp på en unghäst, som aldrig haft någonting på sin rygg förut, inte ens ett seltyg. Hästen blev helt vild och rusade ut ur logen med mor kramptigt fasthållande sig i manen. Den vilda ritten bar av genom i stort sett hela byn.

Hur det hela exakt slutade och mer om vår mor tänker jag ta reda på vid ett senare tillfälle genom att besöka den gamla mannen i hans hem. Möjligen minns jag fel beträffande hans förnamn, men då får väl någon rätta mig.

Kussjö

Av , , 6 kommentarer 5

I afton åker vi till Kussjö för att äta julbord. Det kommer bli extra trevligt, eftersom julbordet serveras i byns gamla skola, där min mamma gick för många år sedan.

Nu har jag funderat över varför byn heter som den gör. Kanske kan någon hjälpa mig med att lista ut det.

En snabbsökning på internet ledde mig till Svenska akademins ordbok, SAOB, och där finns några betydelser av "kuse" angivna. Jag antar nämligen att Kussjö är en sammansaättning av "kuse och sjö", där e-et har fallit bort.

Kuse kan bl.a. betyda följande saker:

husbonde, herre, bröd, hin onde, varg, insekt, stock,  hård klump 

För mig är det svårt att passa ihop något av dessa betydelser med just "sjö".

Hjälp, please!

Ett omaka danspar

Av , , 2 kommentarer 9

Bloggvännen Hans-Inge Smetana, beklagar i en med humor vald rubrik att han inte får LOV (att dansa) med mig. Frågan gäller synen på lagen om valfrihet i vården.

Den smarte Hans-Inge använder den här gången en vanligtvis effektiv metod i en debatt, nämligen att på många punkter hålla med motståndaren och därmed förstås dämpa dennes iver att bemöta honom.

Men däremot avstår han från att mera direkt bemöta mitt argument att det aldrig kommer att kunna vara den gamles rätt att bestämma OM och NÄR han vill flytta till särskilt boende. Det bestämmer kommunen utifrån sin skyldighet att bevilja särskilt boende om vederbörandes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Här går socialtjänstlagen före LOV. Det vet Hans-Inge mycket väl.

Inte heller bemöter han mitt påstående att kommuners och enskilda företags äldreboenden aldrig kommer att kunna ha rum eller lägenheter stående tomma och därigenom göra valfriheten möjlig.

Hans-Inge skriver:

"Förstår inte varför du vill förvägra dem det."

Jag hoppas att inte också andra läsare av mitt blogginlägg fått för sig att det är på det viset, att jag förvägrar de äldre valfrihet alltså. Med mitt inlägg ville jag bara påvisa de hinder som finns för att den gamle skall kunna få en reell vafrihet.

Svaret på din undran om "du får LOV" är alltså nej och dessutom kan jag inte alls dansa.

 

Kunde bli Sverigedemokrat…

Av , , 5 kommentarer 4

Efter att ha tagit del av en TV-intervju med Jimmy Åkesson nu på morgonen, vill jag erkänna att jag skulle kunna rösta på honom av EN anledning.

Innan jag går vidare vill jag förstås alldeles bestämt säga att jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra det med tanke på den politik hans parti står för.

Men när det gäller hans retoriska förmåga och hans oslagbara sätt att slingra sig ur knepiga frågor och det med en smart och logisk argumentation, kunde jag göra det. I det avseendet kan ingen annan partiledare slå honom.

Inte ens den erfarne intervjuaren, Mats Knutson kunde, så vitt jag kunde se, få Åkesson ur fattning.

Åkesson är sitt partis största tillgång och också den som utgör störst fara för Sverige i politiskt hänseende. Här gäller det verkligen lyssna på det han säger "mellan raderna" och inte glömma partiets grunläggande politik. Den kan ingen ändring i deras idéprogram dölja.

Julaftonsblodpuddingen

Av , , 6 kommentarer 1

Vännäs kommuns socialnämndsordförande ägnar ett blogginlägg åt den kritik som riktats mot maten på kommunens äldreboenden.

Det hon framför i det inlägget borde sannerligen kunna accepteras även av de ivrigaste kritikerna från oppositionen. De snålt tilltagna köttbullsportionerna är då möjligen undantaget, hur "vetenskapligt" motiv det än må ha funnits för dem.

Men att någon, inklusive VK, kunde göra en så stor sak av den icke uppdaterade matsedeln på kommunens webbplats, kan inte ha annat än illasinnade motiv som grund. Alla som verkligen trodde att man hade tänkt ersätta julmaten med blodpudding, är de som bör drabbas av kritik och inte Vännäs kommun.

Internet är full av webbplatser som av olika skäl inte har uppdaterats i den takt som skulle vara önskvärd. Finns det någon som inte är medveten om det? I det här fallet gavs ett sätt att visa att även kommunal äldreomsorg har sina "skandaler".

"Skandalen" i det här fallet var att ha en icke aktuell matsedel på kommunens webbplats.