SAS oursäktliga rutinmiss

Av , , Bli först att kommentera 8

När man bokar flyg med SAS, åtminstone när man har USA som mål, måste man lämna en detaljerad beskrivning av sitt pass. Som t.ex. passnumret, vilket land det är som har utfärdat det, NÄR det utfärdades och NÄR det går ut. När det är, gjort känner man sig trygg, åtminstone över att passet inte skall utgöra något hinder vid ut- eller hemresan.

Men se ack vad man då bedrar sig! Min fru, Peggy, vet att hon skall använda sitt amerikanska pass, när vi reser till och sedan hem från USA. Det är då självklart, att det är uppgifterna om det passet som hon lämnar till SAS när hon köper sin biljett. Då ÄVEN passets utgångsdatum förstås. SAS kunde därför redan vid bokningstillfället se att passets utgångsdatum låg bara ca 1½ månad från hemresedatumet den 27 juni och antingen vägrat biljettköpet, eller rekommenderat förnyelse av passet.

Så vad hände då den 27 juni på O´Hare? Jo, Peggy förvägrades lämna USA, eftersom det amerikanska passet hade för kort tid fram till utgångsdatumet! Hon fick helt enkelt inte checka in för hemresan.

Varför upplystes hon inte om det vid biljettbokningen? Alla känner inte till att det måste vara minst 90 dagar kvar på passets giltighetstid, när man återvänder till Sverige. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att SAS upplyser om detta. Självklara saker som t.ex. att man inte får ha ”bomber” och vapen med sig på planet upplyser man dock om.

För säkerhets skull hade Peggy tagit med sig även sitt svenska pass på resan och kunde därför använda det vid incheckningen. Men eftersom hon inte ”checkade ut” med samma pass som hon ”checkade in” med i USA, befinner hon sig digitalt sett fortfarande där. Detta kommer att ha diverse konsekvenser, som Peggy måste utreda vidare.

Inte nog med det… Peggy har nu tagit reda på att hon som amerikansk medborgare helt enkelt inte FÅR lämna landet med annat pass än det amerikanska! Att göra det är olagligt. Peggy bröt alltså mot den lagen, om än helt ovetande. Något uppsåt att fly från sitt hemland fanns alltså inte och det måste väl vara en förmildrande omständighet vid straffutmätningen, om nu ärendet går så långt förstås.

 

 

En annorlunda dag

Av , , Bli först att kommentera 7

Gårdagen blev en mycket annorlunda dag för mig, som f.ö. passade mitt intresse av att jämföra USA med Sverige utomordentligt bra. Jämförelsen gäller här hur viktiga beslut för kommunen (the Township) i respektive land eller egentligen i Vännäs kommun respektive Hagar Township kommer till.

Dagen började för min del kl 04.00 med att digitalt närvara vid Vännäs kommuns fullmäktigesammanträde. Den avslutades sedan 15 timmar senare med att fysiskt närvara vid ”Hagar Township regular board meeting”, som är ett sammanträde med den högsta beslutande församlingen i vårt township. Jag jämför det därför med vårt svenska kommunfullmäktige.

Vad kan det vara utöver mitt rent allmänna intresse av demokratiaspekten på hur våra skattepengar användas, som får mig att följa två fullmäktigesammanträden på samma dag? Svaret är att jag utöver nämnda intresse faktiskt också hade en viktig fråga på båda dessa sammanträdens agenda.

I Vännäs gällde det ett förslag på ett obegripligt förslag till VA-taxa. Min grannes och mitt agerande i den frågan har haft effekt som ledde till återremiss. Här gällde frågan om den mycket undermåliga webbplats, som vårt Township har. Peggys och mitt påpekande om detta har också haft effekt. ”The board” beslutade nämligen att infordra offert från fem olika webdesigners med syftet att skapa en ny webbplats.

”The regular board” (RB) är värd en beskrivning. Den består av sex personer och är en blandning av anställda och personer valda i offentliga val. Alla deltar i besluten oberoende om de är valda eller anställda. Mötet är offentligt och alla mötesdeltagare kan begära ordet och tillföra sina synpunkter på de ärenden som behandlas. Agendan hade i går 15 punkter.

De beslutande var Township Supervisor, Township Treasurer, Deputy Treasurer, Township Clerk, Deputy Clerk och en Trustee. Ordförande var ”supervisorn”. De andra uppfattade jag som ekonomichef (vald för fyra år), biträdande ekonomichef, clerk (?), biträdande clerk och en ”vanlig” ledamot.

Sammanträdet gav för mig ett rörigt intryck och var svårt att följa. Det berodde förstås både på språket, som jag inte behärskar fullt ut och på min nedsatta hörsel. Alla hade inte en egen mikrofon och dessutom förekom en helt del småprat mellan boardmedlemmarna. Svårigheten för alla att komma ihåg, varför de hade en mikronfon, var nog det enda som påminde om kf-sammanträdet i Vännäs.

För mig är det obegripligt att förstå hur sammansättningen av RB, beslutsfattandet där och sedan det närmast intetsägande protokollet kan vara möjligt i en demokrati, som USA anser sig vara. Justeringsledamöter förkommer inte, vilket bara det gör protokollet mindre trovärdigt

 

Heder åt Vännäspolitiker

Av , , Bli först att kommentera 7

All heder åt politikerna i Vännäs kommunfullmäktige, som för några timmar sedan valde att återremittera ett otydligt och i vissa delar obegripligt tjänstemannaförslag på en ”förtydligad” VA-taxa för kommunen.

Mindre hedersamt är detta förstås för samhällsbyggnadskontoret (SBK). Fruktlösa försök att från ansvariga där få förslaget förklarat har alltså nu lett till att kommunfullmäktige beslutat att via en återremiss av taxeärendet ge SBK en ny chans att förtydliga sitt tidigare förtydligade förslag.

Det hedersamma i politikernas ställningstagande är att de nu uppenbarligen har lyssnat till synpunkter från berörda, som övertygande har ifrågasatt tydligheten i det som av SBK hela tiden framhållit vara tydligt nog och inte velat/kunnat göra begripligt vid önskemål om det per telefon och per e-post. Hedersamt måste det också ses vara att kf-ledamöterna, sedan beslut i frågan togs i kommunstyrelsen, själva har försökt sig på att förstå taxeförslaget. Tjänstemannaförslaget har bla. därför fått en välförtjänt bakläxa.

Det var absolut värt för mig att att stiga upp redan 04.00 för att följa kf-sammanträdet direkt. Just nu pratas det budget, som jag följer utan bild. Enigheten i budgetfrågan är ytterligare ett skäl hedra våra fritidspolitiker och kommunalråd.

”USA, the best country on the globe”

Traditionsenligt tog vi för några dagar sedan del av firandet av Memorial Day i den närliggande staden St Joseph. Vi kunde bl.a. notera, att firandet har blivit allt mer begränsat under senare år. Varför fattar vi inte riktigt.

Pinsamma saker för mig att höra har alltid sagts av olika talare. I år sa Fred Upton, kongressman och republikan att ”USA is the best country on the globe”.

Så starkt har jag inte hört någon ta i tidigare. Tycker han möjligen att någon inte bara gjort USA ”great again” utan t.o.m. ”greater” än förut?

Förvaltningslagens krav på motivering av beslut

Krav enligt förvaltningslagen på motivering av myndigheters beslut finns. Hur detta uppfylls, när Vännäs kommunen på måndag sannolikt kommer att anta komunstyrelsens förslag på VA-taxa, är en fråga värd att närmare fundera över.

Även om det borde vara ett glasklart faktum, att kommunens beslut om en förtydligad VA-taxa måste vara begripligt för alla, har jag ägnad viss tid åt att hitta lagstöd för detta glasklara faktum. Vad jag funnit är att just detta är så självklart att det helt enkelt inte finns några lagstadgade krav. Kommunala beslut, där krav på dokumentation via protokoll finns, måste vara presenterade på ett begripligt sätt, såväl för beslutsfattare, handläggande tjänstepersoner som för den allmänhet som berörs av besluten. För det behövs ingen särskild lagstiftning. Sunt förnuft anses räcka.

Förslaget på VA-taxa för Vännäs kommun är så långt ifrån glasklart man kan tänka sig. Sjävla beslutet om att taxan skall antas är förstås klart. Taxan är det inte.

Frågor till såväl ansvariga förslagställare som till beslutsfattare har inte lett till en begriplig motivering till delar i taxeförslaget. Här kommer följande citat från Förvaltningslagens 32 §, som gäller från 2018-07-01, väl till pass:

”Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.”

Här väcks givetvis frågan, vad som måste motiveras i själva ärendet. Alla som läser kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige förstår givetvis att motiveringen till beslutet helt enkelt är att kommunen måste ha en VA-taxa.

Vilken motivering kommunen har för att anta en till vissa delar obegripligt VA-taxa är däremot omöjligt att förstå. Att förslaget till stora delar är identiskt med Umeå kommuns taxa, fritar på inget vis Vännäs kommuns ansvar för att förklara de olika delarna i förslaget. Det gör inte heller den omständigheten att Svenskt Vatten utan begriplig motivering anger vilka komponenter som bör ingå i taxan.

Intressant i sammanhanget är att jag väntat i mer än åtta månader på kommunens faktura för min anslutning till VA-systemet. Kan det möjligen bero på att kommunen helt enkelt inte kunna fakturera beloppet, eftersom VA-taxan från 2018 inte varit begriplig ens för kommunen själv? Det är f.ö. den taxan som nu skall ”förtydligas” i kommunfullmäktige den 10 juni.

 

 

 

Borde jag klaga?

Budgetsammanträde

(Ovanstående är en bild av protokollet, som jag nämner i mitt inlägg)

Efter att jag närmare har studerat protokoll på min amerikanska kommuns webbplats, inser jag att jag nog inte borde klaga på otydliga protokoll på Vännäs kommuns webbplats.

Protokollet från Vännäs kommunstyrelse som gäller antagandet av en förenklad VA-taxa, är inte tydligt och möjligt att begripa för mig och bevisligen inte heller för många andra. Dock är den aktuella VA-taxan antagen utan reservationer och vederbörligen justrerad och och klar för ”användning”. Oklart för mig är det dock om taxan slutligen skall antas av kommunfullmäktige. På ”min” tid i kommunen skulle alla taxor antas av just kommunfullmäktige, men det var ju för ganska länge sedan.

Intresserade av hur protoll ser ut i det lilla ”township” där vårt hus ligger, bör ta del av protokollet från ett budgetsammanträde som bilden visar. De kommer då med högsta sannolikhet att tycka att jag inte borde klaga på hur Vännäs kommun har protokollfört sitt beslut om VA-taxa. Oklart är det, men ändå inte lika intetsägande som protokollet från det viktiga sammanträdet i Hagar Township, Berrien county, Michigan.

 

Pengaproblem

En bloggvän från Vännäsby tar upp frågan om IKEA som nu har en kontantfri butik. Inte alls bra tycker han och så gör även jag, men samtidigt måste jag erkänna att kontanter den senaste tiden blivit svårt att hantera.

Men först, ännu tokigiare var det väl ändå när Sverige la ner miljoner på att införa nya sedlar och mynt, trots att trenden är så klar? Kontanter är på väg att försvinna i den dagliga handeln och var det redan när planerna på nya sedlar och mynt tog form.

Vi har nu varit ca en månad i USA. Än har  jag inte lärt mig att direkt och kvickt känna igen de olika mynten. Det hade jag inte heller gjort i Sverige. Så därför, både här och i Sverige använder jag mest mitt bankkort. Att gå omkring med en sedeltom plånbok känns f.ö. inte alls så illa som det gjorde i ungdomens dagar.

Ett annorlunda barndop

Pastor

I går döptes Peggys barnbarn i en kyrka i Kalamazoo. Det var verkligen en fin händelse för oss alla, och så olik barndop i Sverige. Min erfarenhet av detta är ytterst bergränsat. Kanske skiljer det ändå inte så mycket mellan länderna.

Först en synpunkt på själva predikan, som låg sist på programmet. Titta på bilden av pastorn och tänk er honom uppträda på scenen precis som standup comedians gör. Han gick hela tiden fram och tillbaka på scenen, ja faktiskt på en scen. Hela sin kropp använde han för att framföra sitt budskap. Med den och med vad ha sa fick han publiken, förlåt församligen, att skratta högljutt hela tiden. Hans klädsel var minst sagt olik den som en svensk präst skulle bära i en liknande situation.

Jag gillade honom, även om jag kanske inte förstod allt vad han sa och som fick folk att skratta. Det kristna budskapet förstod jag i alla fall. Hade jag varit stendöv och inte förstått att jag var i en kyrka, skulle jag definitivt ha tagit honom för just en standup comedian, som fick folk att skratta bara genom sitt sätt att agera på scenen.

Före hans ”uppträdande” på scenen spelade ett ”band” hög musik. Två kvinnor sjöng och på två stora skärmar visades texten till vad de sjöng. Kristna sånger förstod jag att det var, men för mig kunde musiken mycket väl ha passat på vilken popmusikföreställning som helst.

En 7-8 barn döptes i rask takt. Just den delen kändes inte helt OK för mig. Jag saknade känslag av att dopen var individuella. Det kändes i stället som ett effektivt och tidsbesparande sätt att ta dem alla nästan som på ett löpande band. Jag hade svårt att uppleva processen som en viktig och högtidlig handling i vår lilla Noras liv.

En märklig och för mig ovanlig sak var att ingen av de många barnen grät över vattnet och den våta handen på deras hjässor. Endast ett medföljande äldre barn gjorde det faktiskt, sedan den hurtiga pastorn stänkte vatten över hennes ansikte.