Smetanas försvar

Av , , Bli först att kommentera 10

Smetana (KD) gör så gott han kan för att blanda bort korten och och försöker öka värdet av alliansöverenskommelsen om äldreboendet. Som en riktig politiker, och det är han ju, undviker han det riktigt besvärliga synpunkten i mitt inlägg, nämligen delen om kommunernas rätt att öppna sina särskilda boenden för precis vem de vill.

På grund av platsbrist krävs det en biståndsbedömning och beslut enligt socialtjänstlagen för att få plats i särskilt boende. Duktiga KD har nu fått alliansen att göra det möjligt att låta folk flytta in utan biståndsbedömning. Här slår man alltså in öppna dörrar och på köpet ger man hela sitt engagemang i frågan ett löjets skimmer.  Att hävda att det är ett bra resultat av KD:s politik är väl ändå ett försök att vinna röster genom en ren och skär bluff?

Att sedan KD lyckats få alliansen med på en liten del av sina ideer är inte alls konstigt eller något att yvas över. Alliansen vill till varje pris att inget av dess mindre partier skall åka ut ur riksdagen. Vad förslag de än nu har lanserat i olika frågor, så kommer av den anledningen de andra allianspartierna att stödja dem i någon omfattning. Man vill naturligt ge bilden av en allians som är enig om allt – åtminstone lite grand.

En sak som bekymrar mig en aning är att jag inte lyckas uttrycka mig tillräckligt klart så att även den gode Smetana förstår vad jag skriver. Att han medvetet förvrängar mina tankar vill jag helst inte tro.

Också Anders Sellström (KD)…

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu försöker också ekonomen och riksdagsledamoten Anders Sellström (KD) att mörka resultatet av förhandlingarna med Alliansen om sitt partis 85+ löfte. Det blev nämligen inte mycket kvar av det, sedan de övriga regeringspartierna insett vidden av löftet.

Faktum är att Kristdemokraterna löfte att alla 85 år och äldre skulle garanteras en plats i särskilt boende inte kommer att förverkligas och det inte ens om KD skulle få många röster på grund av just det ”löftet”. Nu försöker man från KD att så gott det går få sina presumtiva väljare att ändå tro att partiet fått gehör för löftet hos sina regeringskamrater.

Om det stämmer det som Hans-Inge Smetana i sammanfattning meddelade i sitt gratulationsinlägg till oss äldre, så är det detta som gäller:

Alliansöverenskommelsen säger ”kommunen har skyldighet att tillhandahålla trygghetsboende för de som har hemtjänst”

Därutöver ges kommunerna rätt att själva besluta att utvidga denna rätt att gälla också ”vård- och omsorgsboende” (skärskilt boende)

Alltså har nu KD fått sina allianskamrater med på att låta kommunerna, precis som nu, själva bestämma över vilka som skall få bo på deras särskilda boenden. Kommunerna ges alltså ”rätt att själva besluta” i en fråga som de redan HAR rätt att besluta i.

Observera, att vare sig Sellström eller Hans-Inge Smetana bryr sig om att kommentera just denna del av skrivningen, d.v.s. att ge kommunerna ges rätt att besluta vilka som skall få bo i deras särskilda boenden. Tror man möjligen, att de INTE redan har det?

KD:s äldreboendegaranti

Av , , 4 kommentarer 11

Stolt gratulerar Han-Inge Smetana i ett blogginlägg oss äldre. Samtidigt vill han förstås visa att KD håller sina löften.

Men vad han gör att han visar vad litet småpartiernas löften egentligen betyder i valdebatten. Tydligt formulerade löften förvandlas till rena snömoset, när Alliansens alla partier kommer in i bilden. Av löftet som skulle garantera dem som är 85 år och äldre en bostad i s.k. särskilt boende blev det inget av. Ett bollande med med olika begrepp, när det gäller äldres boende kan förmodligen lura en och annan, men någon garanti om bostad i särskilt boende betyder de inte.

Vad betyder detta, t.ex:

Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

Vad menas då med trygghetsboende? Särskilt boende betyder det i alla fall inte. Finns detta begrepp på andra ställen än i KD:s motioner?

Och hur skall man tolka detta:

Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.

KD tycks tro – eller bara vill få folk att tro – att det är förbjudet för kommunerna att låta folk få flytta till särskilt boende utan biståndsbedömning, men nu skall man alltså genom KD:s initiativ får rätt att göra det!

Av rocken (garantin om plats i särskilt boende) bidde det alltså bara en tumme (en rätt för kommunerna att använda sina särskilda boenden som de vill, alltså en rätt som de redan har).

Att vara god man

Av , , Bli först att kommentera 9

Den senaste tiden har det slagit mig, vilket värde har för mig personligen att vara just god man eller förvaltare. Nu tänker jag inte på den måttliga ersättning som uppdragen ger en utan på något helt annat.

Om man själv lever och under många åt haft det bra ut ekonomisk synpunkt, glömmer man lätt hur oerhört frustrerande det måste vara för den som inte får sin ekonomi att gå ihop. Skälen till detta kan vara många, men effekten av det skiljer sig inte mellan de olika skälen till dålig ekonomi.

Föga professionellt lever jag mig in i mina huvudmäns bekymmer, när de mer eller mindre fortlöpande måste välja mellan vilka av deras många räkningar som de tvingas låta vara obetalda och vilka som de måste betala. Nu är det alltså jag, gode mannen eller förvaltaren, som måste göra dessa val. En känsla av misslyckande i rollen som god man går inte att undvika, hur felaktig den än må vara. När skulderna accumulerats och vida överstiger vederbörandes inkomster, finns inte så mycket att göra. Att ansöka om skuldsanering är förstås en möjlighet, som man då måste överväga.

Jag tycker att alla de som lever sitt liv utan ekonomiska bekymmer borde få känna på hur det är, när skulden hos kronofogden växer och när en pengar inte räcker till det mest nödvändiga i ens liv. Mina godemansuppdrag har ökat min förståelse för hur många i vårt samhälle har det.

Hägglund om svältande äldre

Av , , 5 kommentarer 14

I morse såg jag och lyssnade jag på lyssnarfrågor till Göran Hägglund (KD) i TV1.  Som vanligt uppskattar jag hans tydliga men också tämligen smarta svar på knepiga frågor. Han gör normalt inte bort sig, men nog gjorde han väl det som svar på frågan om svältande äldre ändå?

En av reportrarna frågade hur KD tänker sig hantera frågan om svältande äldre inom äldreomsorgen. Frågan var kopplad till geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson, som tidigare i dag hade meddelat att bara 6 av 42 boende på ”Sveriges bästa äldreboende” Smedsbergets äldreboende i Lycksele äter tillräckligt. 36 av dem ”svälter” alltså. Gustafsson nämnde också att så många som 15 000 svälter ihjäl inom äldreomsorgen. Förmodligen avsåg han då äldre boende i särskilda boenden och äldre som är helt beroende av hemtjänsten.

Men om så många svälter på det äldreboende som är tänkt skall vara Sveriges bästa, så torde liknande förhållande råda på andra äldreboenden också.

Göran Hägglunds enda svar på reportens fråga var att hänvisa till sitt partis löfte om att alla över 85 år skall garanteras boende just i dessa äldreboenden, där folk alltså svälter ihjäl! Med KD-lagens hjälp skall alltså den som vill garanteras äldreboende, där risken att svälta ihjäl är så stor.

Benny Karlsson beklagar

Av , , 2 kommentarer 21

Mitt förra inlägg om Benny Karlsson, som råkade svära i kyrkan genom att antyda att paret Ågren inte borde borde uppträda tillsammans M-märkta, efter den ena av dem ju är kommunanställd, står fortfarande utan kommentar från Benny K.

Däremot har han kommenterat Anders Sjölund, som också förvånat hade upptäckt att inlägget som han hade tänkt kommentera nu var borttagaget.

Så här kommenterar Benny Karlsson detta och det en antydan av beklagande:

Pust! Synd att jag tog bort hela slingan för där fanns gott om synpunkter när det gäller tjänstemän i kommunen och politiker. Kärnfrågan gick ut på om tjänstemän ska/kan kampanja för ett visst parti eller om det är olämpligt. Exemplet som allt byggde på var Åsa Ågren Wikström som kampanjar för makens parti moderaterna på sin fritid. Det har hon naturligtvis rätt att göra. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Det framkom också av diskussionerna att det fanns gott om exempel även bland socialdemokraterna där politiker/tjänsteman ofta kan vara samma sak. Eftersom Sjölund intresserar sig för frågeställningen och har stor erfarenhet som kommunalråd och riksdagsman och kan skriva dessutom så det glöder, är som sagt synd att jag tog bort slingan. Jag tänkte bara i mitt stilla sinne att ”allt var sagt”. Men är det inser jag nu, att diskussionen kanske bara hade börjat? Så varsågod skriv Sjölund så hänger säkert andra på.
Varför han tagit bort ett inlägg som uppenbarligen hade fått så många att kommentera det, säger han ingenting om. Alla som bemödar sig om att författa en något längre inlägg i Facebook är glada över att få många kommentarer och tar därför knappast bort ett sådant inlägg, inte ens om någon ber dem att göra det.

 

Benny Karlsson ”svor i kyrkan”

Av , , 5 kommentarer 82

Att svära i kyrkan är inte bara ett talesätt. Det är ytterst olämpligt också. Förmodligen kommer man inte till himlen, om man gör det. Sina religiösa vänner riskerar man också att förlora, om man gör det.

Benny Karlsson hade igår en seriös fråga i Facebook. Han undrade om det i alla lägen kan anses vara OK om man som kommunanställd öppet visar sin politiska partitillhörighet. Som illustration till fråga la han ut en bild av makarna Ågren (M), glatt leende och iförda var sin M-märkt skärmmössa.

Inlägget fick många kommentarer, varav de flesta var uttryck för en negativ syn på tjänstemän som öppet annonserar vilket parti de tillhör. Några hade bara klagomål på den fula mössan.

Inlägget plus kommentarerna har i efterhand av någon/några tydligen befunnits alltför provokativt så här några veckor före valet och har därför tagits bort. Att överhuvudtaget ta upp frågan var tydligen lika olämpligt och stötande som att svära i kyrkan.

Såvitt jag förstår, är det bara Benny Karlsson själv som kan göra det, utöver facebooksansvariga förstås. Det mest intressanta i frågan är nu för mig och säkert också fler vilka skälen är till att det har tagits bort. Är det Benny Karlssons alldeles egen bedömning som är anledningen eller har mäktiga krafter i det politiska etablissemanget fått honom att göra det?

Som vanligt när man inte får svar på sina frågor återstår bara att dra egna slutsatser.

 

Trisslotten

Av , , Bli först att kommentera 2

Till alla andra viktiga frågor, valet t.ex., hör också den om den märkliga trisslottsvinsten. Här kommer förklaringen.

I dag besökte jag butiken, där vinsten löstes in. Expediten kunde då berätta att hon granskat lotten igen och då funnit att den både hade en vinst på 60 kronor och en på 90, alltså precis de 150 som jag fick ut.! Genant för oss båda, som inte upptäckte det och jag som var så säker!

Man kan absolut lita på trisslotterna, då möjligen med undantag av att det inte är något man kan försörja sig på.

Kan man lita på Trisslotterna?

Av , , 3 kommentarer 10

I går skrapade jag fram 60 tre gånger på den Trisslott som jag hade köpt. När vinsten skulle lösas in, kom överraskningen.

Expediten tog lotten, kollade den och sa 150 kronor blir det! Jag protesterade förstås och undrade om hon inte sett fel. Hon kollade igen och kom till samma reslutat! Under den del som bara hon fick skrapa stod det mycket riktigt 150 kr.

Jag brydde mig förstås inte om att fortsätta protestera, om nu någon som känner till min ”tjurskallighet”, utan tog tacksamt emot de 150 kronorna.