Konsum och ICA

Av , , Bli först att kommentera 10

För många år sedan beskrev jag en av skillnaderna mellan Konsum och ICA för min amerikanska fru Peggy. Möjligen var det grundat på fördomar från min sida, men jag sa då, att Konsums kunder huvudsakligen är socialdemokrater och att ICA:s kunder med stor sannolikhet röstar borgerligt.

Detta gjorde Peggy mycket förvånad. Avgör verkligen partitillhörighet ens val av affär att handla livsmedel i, undrade hon. Någonting liknande kände hon inte till från USA.

Hemkommen efter sitt besök på Konsum i går kom frågan upp igen, men med en annan vinkling. På Konsum använde hon ansiktsmask och behöll den sedan på för ett kompletterande inköp på ICA. På Konsum hade flertalet av kunderna mask. På ICA såg hon ingen kund med mask.

Bära mask i USA under Trumps ”storhetstid” gjorde som bekant väldigt få republikaner. Demokraterna gjorde det däremot. Fler från båda partierna ser dock ut att göra det numera.

Naturligtvis är det att gå för långt i jämförelsen mellan USA och Sverige att antyda, som jag gör här, att Sveriges Socialdemokrater och våra borgerliga partier liknar sina Amerikanska motsvarigheter, när det gäller synen på maskanvändandet. Dock är det mycket frestande att göra det.

Peggys iakttagelse på Konsum respektive ICA var kanske bara en ren tillfällighet, som bevisar vare sig det ena eller det andra.

 

Vännäs kommuns faktureringsproblem

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har tidigare skrivit här om Vännäs kommuns problem att sköta sin fakturering. Problemet med detta kvarstår.

Nu har också VK funnit anledning att skriva om vår kommuns oförmåga att klara av trilskande fakturamottagare. Läs artikeln i dagens VK!
Tack VK för en utomordentligt välskriven artikel, som så tydligt visar på hur makalöst illa kommunen hanterat de fakturor den skickat ut men inte fått betalt för fullt ut.
Ekonomichefen, Birgitta Samuelssons, svar på VK:s fråga om tvisten skall avgöras på rättslig väg tyder dessvärre på att man fortfarande inte vet vilken ”väg som är kvar” för att få in de fakturerade beloppen. Hennes svar tyder på det:
” Ja, det är väl den väg som är kvar om man behöver lösa tvister, säger Birgitta Samuelsson.”
Hon säger ”väl” och det avslöjar ju den osäkerhet som fortfarande råder.