Min 1 200 dollarcheck igen…

Av , , 2 kommentarer 11

Det märkliga i att jag har fått en stimulanscheck från USA liksom alla andra amerikaner har nu fått sin förklaring genom mina egna studier på nätet.

Bekant för många torde det vara, att demokraterna i representanthuset har föreslagit att en ny check av samma storlek skall skickas ut. Republikanerna i senaten har hittills sagt nej till detta.

När jag läser om detta, finnar jag skälet till att jag, utan att vara amerikansk medborgare, faktisk ändå har rätt till checken som jag fått och även till den som eventuellt framgent kommer att skickas ut.

Detta har jag funnit:

I The Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act  (HEROES Act) står det faktiskt att ”noncitizens who pay taxes” har rätt till checken!

Jag ÄR en ickemedborgare i USA och jag betalar skatt där på den pension som jag får därifrån. Hittills har jag varit ganska säker på att jag inte är berättigad till den check som jag fått, en check som jag f.ö. inte kommer att kunna lösa in i Sverige, men nu vet jag att jag är det.

Oacceptabel väntan

Av , , Bli först att kommentera 8

Det här har jag klagat på förr, men gör det igen. Det handlar om överförmyndarnämndens utbetalning av arvodet till sina gode män och förvaltare. Den långa väntan på arvodet är inte acceptabel även om ingen torde ha accepterat sina uppdrag för att tjäna pengar.

Det handlar inte bara om ersättning för utfört arbete. Till viss del, om än mindre, handlar det även om att få tillbaks de utlägg som man som god man eller förvaltare har haft.

Arbete som utförts och kostnader man haft låt säga under januari 2019 har ännu inte utbetalats till alla. Orsaken till detta är, att alla de årsredovisningar avseende 2019, som lämnats in senast under februari 2020, ännu inte är granskade av överförmyndarkontoret. Först sedan den granskningen är gjord och ens arbete är godkänt, får man sin ersättning, antingen från kommunen eller genom att man själv får/kan ta den från sin huvudmans tillgodohavande.

Uppdraget som god man eller förvaltare uppfattar jag som ett förtroendeuppdrag, precis som de uppdrag som t.ex. överförmyndarnämndens ledamöter har. Man kan då undra, vad dessa ledamöter skulle säga, om de ännu inte skulle ha fått sina arvoden för 2019 än. Förmodligen fick de det månadsvis under 2020.

Media rapporterar då och då hur illa, jag ofta rent olagligt, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Men vad skulle de inte även kunna berätta om överförmyndarkontorens sätt att sköta sitt jobb i den del som jag här tar upp?

Självklart inser jag, att överförmyndarkontorets personal gör vad man kan åt saken, och att förseningen huvudsakligen beror på personalbrist. Men nivån över dem borde vidtaga någon slags åtgärd för att råda bot på missförhållandet?

 

 

Brev från Donald Trump igen

Av , , Bli först att kommentera 6

Trots att republikanerna i USA haft sitt partikonvent, har Trump tagit sig tid att skriva till mig igen! Förra gången var när han för halvannan vecka sedan skickade 12 000-dollarchecken till mig. Dagens brev tycks trots allt ha tillkommit under ett märkbar förvirring från hans sida. Riktigt vem jag är har han ännu inte fattat. Här bjuder jag på några korta citat ur brevet:

”My fellow American” är brevets överskrift. Amerikan jag? Verkar inte stämma alls.

Han fortsätter ”…we are also working around the clock to protect hardworking Americans like you from the consequences of the economic shutdown.”

De jobbar alltså dygnet runt för att skydda hårt arbetande amerikaner som jag (!) från konsekvenserna av den ekonomiska nedstängningen. Det låter ju väldigt fint.

Och sedan kommen en märklig formulering som tyder på att han inte hänger med riktigt. Han skriver nämligen ”you are receiving 1 200 dollare by check/debit card”. Men den checken har ju redan fått! Är detta en konsekvens av Trumps strävan att försena posthanteringen i USA?

Brevet slutar med dessa uppmuntrande och förtroendegivande ord:

America will triumph yet again— and rise to new heights of greatness. We will do it together, as one nation, stronger than ever before.

Hade jag bara haft rösträtt i USA, så kanske…

 

Svenska personnummer contra USA:s social security number

Av , , Bli först att kommentera 9

I ett par inlägg har jag klagat på USA:s bristfälliga administrativa ordning. Om de haft vårt system med personnummer, skulle mycket ha fungerat bättre. Inlägget handlar fortfarande om min check från den amerikanska administrationen.

I ett tidigt skede av pandemin, kunde jag i den offentliga informationen läsa om vilka som skulle få de 1 200 dollarna som som stöd. Där framgick klart att kravet var att man var amerikansk medborgare. Men också att man skulle ha deklarerat sin inkomst någon gång under de senaste två åren. Inget av dessa båda krav passade in på mig.

Den pension som jag får från USA (social security) behöver jag inte deklarera för, vare sig i Sverige eller i USA. Skatt dras ändå i USA. Därmed var jag alltså känd hos det amerikanska skatteverket (IRS). Där har man således både mitt svenska personnummer och min amerikanska social security number. Förmodligen dock ingen uppgift om att jag inte är amerikansk medborgare.

Men trots all den informationen postade man i alla fall den 20 maj ett brev till mig med den aktuella checken. En check som bara kan lösas in av mig personligen i USA! Att jag bor i Sverige måste ha framgått av systemet, eftersom man ju har min svenska bostadsadress!

Trots att pensionsmyndigheten i USA sätter in min pension på mitt svenska bankkonto, valde IRS att i stället skicka en check till mig.

Tämligen medveten, om jag jag nu skall tro på informationen från USA, är jag förstås om att jag inte är berättigad till de 1 200 dollarna. Men får jag en check från självaste Vita Huset med Donalds Trumps namn som ”underskrift”, har jag fullständigt rent samvete inför att också lösa in checken.

Vid Peggys sista samtal med IRS, fick vi veta att just den här sortens check inte kan överlåtas på någon annan. Däremot går det bra att personligen lösa in den eller använda den som betalmedel i vilken större affär som helst i USA. Förhoppningsvis kommer vi att besöka Michigan före den 20 maj 2021. Pengarna kommer då väl till pass för inköp av en ny tvättmaskin till vårt hus där.

USA-checken forts…

Av , , 2 kommentarer 13

I berättade jag om att jag hade fått en check på hela 1 200 dollar från The White House i USA. Jag gjorde det därför att jag ville berätta hur dåligt den amerikanska administrationen fungerar. Allt inte BARA för att göra andra avundsjuka, som några faktiskt har antytt.

Mina farhågor beträffande checken angående möjligheterna att lösa in den har besannats. Nu återstår bara två alternativ.

Jag hittade till sist en bank i Sverige, som skulle kunna lösa in den mot en viss kostnad, men bara om jag hade ett konto i banken och i övrigt var känd där. Att öppna ett konto där i dag och sedan återkomma efter en tid med checken skulle inte fungera. Det skulle nämligen inte göra mig ”känd” banken. En längre relation krävdes.

I afton har Peggy ringt sin bank i USA med frågan om jag skulle kunna överlåta checken på henne, skicka den till banken och där få beloppet insatt på hennes konto. Men det är inte möjligt, eftersom speciella regler är förknippade med checker utfärdade av den amerikanska staten.

Så ringer Peggy till den som utfärdat checken, United States Treasury, men får där efter lång väntan i telefonkön veta, att hon hon skall ringa ”skatteverket”, IRS. Där blir hon efter ytterliga lång väntan bortkopplad. Nytt försök senare. Om hon där inte kan få beloppet insatt på mitt svenska konto, precis som sker med min pension från USA, återstår bara ett alternativ.

Checken är giltig ett år, d.v.s. bara t.o.m. den 20 maj 2021 eftersom jag fick den tre månader efter det att den var utfärdad. Det återstående alternativet skulle alltså kunna bli att personligen lösa in den före den 20 maj, om pandemin inte hindrar oss från att åka dit till våren.

 

 

Trump har en plan…

Av , , 2 kommentarer 10

Det torde vara allom bekant, åtminstone för dem som har det minsta intresse av vad som sker i USA, att Trump, som anser sig ha ”allt under kontroll”, ändå räds över vad en utökad poströstning den 3 november kan komma att innebära för honom. Han har uppenbarligen en plan för att eliminera den risken.

I maj i år tillsatte han en ny chef för det statliga ”postverket”, USPS, United State Postal Service. Hans namn är Louise DeJoy en inbiten republikan, som sannolikt helt kommer att gå i Trumps ledband.

Denne nye ”Postmaster general” vidtog tämligen omgående åtgärder, som motiverades med att postverkets kostnader måste minskas på grund av pandemin. Bl.a. förbjöd han övertid. Mängder av poststationer förlorade sina maskiner avsedda för automatisk postsortering. Post hopade sig eftersom man helt enkelt inte hann att sortera den och skicka den vidare på grund av övertidsförbudet och förlusten av sorteringsmaskinerna.

(Kanse ligger här förklaringen till att vi fått post från USA, som varit 2-3 månader försenad).

Jag torde inte vara ensam, som ser allt detta som en del i Trumps ”smarta” plan att sättas käppar i hjulen för de demokratiska stater som trots hans ogillande tänker tillåta poströstning. Där kommer postmängderna att kraftigt öka. Valsedlar måste skickas ut och sedan åter till valmyndigheten. Alla stater kommer nämligen inte att tillåta att valsedlarna sedan skickas tillbaks till valmyndigheterna digitalt utan kräver att det måste göra per brev.

På frågor från dem som liksom jag ser allt detta som ett uttryck för Trumps odemokratiska sätta att eliminera att ”fel” röster inskickade via posten äventyrar hans valseger svarar Louise DeJoy:

  • But the new postmaster general, Louis DeJoy, disputed reports that his agency is slowing down election mail or any other mail and said it has “ample capacity to deliver all election mail securely and on time” for the November presidential contest, when a significant increase in mail-in ballots is expected.

Tro´t den som vill!

Coronastöd från USA

Av , , 2 kommentarer 10

Som många känner till utbetalades för några månader sedan 1 200 dollar till samtliga amerikaner. En av dem var min fru Peggy Sjöström. Kravet på utbetalningen var att man skulle vara amerikansk medborgare och att man ”fanns” hos det amerikanska skatteverket, United States Treasure.

För ett ögonblick trodde jag att t.o.m. jag skulle komma ifråga, eftersom jag har en mindre belopp från USA som statlig pension (social security). På det beloppet betalar jag skatt i USA och är alltså registrerad hos United States Treasury. Men amerikansk medborgare är jag ju förstås inte.

När jag såg att jag hade ett brev från U.S.department of treasure, kunde jag inte låta bli att öppna det redan vid postlådan. Chockad av det positiva slaget blev jag förstås, när jag såg att brevet innehöll en check från president Donald Trump på ett belopp om hela 1 200 dollar!!

Nu återstår förstås problemet att få kontanter mot checken och risken att jag kanske måste återbetala beloppet. Den risken tänker jag ta. Här skall firas.

Naturligtvis känns det både konstigt och fel, när jag vet att alla som skulle behöva pengar i USA bättre än jag ännu inte har fått dem. Men min girighet tar över. Checken är f.ö. daterad den 20 maj.

Nordebos fullträff

Av , , 1 kommentar 6

Ola Nordebo tar i dagens krönika i VK upp de många målkonflikter som råder i dessa coronatider. Jag vill här lyfta fram en särskilt träffande del i krönikan och det kanske mest bara för att stämmer så bra med mina egna erfarenheter i ämnet. Så här skriver han:

”Jag har under året lyssnat till läkare med olika specialområden, till ekonomer, statsvetare och psykologer med stor sakkunskap i sina fack. Experter på vart sagt varje område har sagt sitt. De är oense hela tiden, även inom respektive fack. De flesta har viktiga poänger och lär oss i omgivningen mycket. Men vad de brukar ha gemensamt är tendenser att i vissa lägen fokusera helt på det område de är utbildade för, och som en konsekvens av det bli ovilliga att lyssna till tal – om just målkonflikter.”

Detta är precis det som gjort och gör det svårt mig som den person i riskgruppen jag är, att fullt ut förstå vad jag egentligen skall tro på. Det står mig förstås fritt att välja expert att tro på, men den friheten är inte särskilt tillfredsställande för mig.