Länsstyrelsen och tingsrätten

Länsstyrelsens administrativa koppling till domstolsväsendet är svår att se. Länsstyrelsen i Norrbottens län uppfattar sig tydligen ändå ha en viktig roll i sammanhanget.

Om någon mot förmodan skulle undra, så vill jag direkt tala om att det nu här kommer mer, som har med min schism med överförmyndarnämnden i Umeå att göra. Tjatigt, ja kanske, men jag suger på ”karamellen” så länge det finns något kvar av den.

I ett tidigt skede av schismen, sökte jag stöd från olika håll för min uppfattning att nämnden hade fel i sitt beslut. Tingsrätten hade då redan dömt till fördel för min uppfattning i frågan och jag tyckte förstås att tillsynsmyndigheten borde vara intresserad av domen.

Jag tog då kontakt med Länsstyrelsen i Norrbottens län, som är tillsynsmyndighet för överförmyndarverksamheten bl.a. i Umeå. Det besked jag fick där av en mycket bestämd tjänsteperson, var minst sagt häpnadsväckande.

Hen konstaterade nämligen utan minsta tvekan att tingsrättens dom var felaktig. Hen, i sin egenskap som företrädare för länsstyrelsen, gav därmed länsstyrelsen rollen som den myndighet som skall överpröva en dom i tingsrätten. Alltså INTE hovrätten!

Jag skrev då till hens chef och frågade om det verkligen var länsstyrelsens uppgift att överpröva och i det här fallet också förkasta tingsrättens dom.

Det enda svar jag fick, var en fråga om vem denna ”hen” var. I mitt svar betonade jag då att jag bara ville ha ett principiellt svar på min fråga och tyckte att jag borde kunna få ett sådant utan att avslöja namnet på den som jag talat med på ”tillsynsavdelningen.

Någon kommentar eller svar på det brevet från mig fick jag inte!

Än en gång, den tingsrättsdom som länsstyrelsen ogiltigförklarade i sin självpåtagna roll som ”överprövare” har nu av hovrätten slutligt fastställts vara helt i linje med tillämplig lagstiftning.

 

3 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej.

  Ytterst beklagligt – och visar med emfas på vilken nivå vår s k demokrati
  befinner sig.
  Nu saknar jag kännedom i de förutsättningar som ligger till grund i din
  aktuella situation, men helt klart är att de omständigheter du beskriver tar
  mina tankar ”ograverat vidare” in i andra samhällssystem, (inga som
  hedrar demokratisk grundsyn)

  En underliggande funktion som tillsynsmyndighet har inte i frågan att göra,
  i den situation du beskriver saknar dessa s k myndigheter rätt till syn
  överhuvudtaget. Naturligtvis skall dessa individer fråntas den tjänst dom
  så uppenbart inte förstått, det kan av naturliga skäl bara vara rättsvårdande
  funktioner som ytterst svarar för rätt eller fel, allt annat tillhör inte en
  demokrati.

  I ingen del hade situationen tillåtits / uppstått om vi förstått att även en
  person eller en organisation kan drivas av oförstånd eller t o m av ett
  egenintresse, av förklarliga skäl måste ansvar för handling återinföras
  även för de som har att fatta beslut i folkets tjänst.

  En tro på att allt som sker endast kan ”bedömas i betraktarens ögon”,
  att avgörande fakta alltid är till diskussion – av vem som helst – när som
  helst, ger alltid konsekvens i ett uppluckrande av de fundament som i
  alla delar krävs för rättsstaten / demokratins byggande och bevarande.

  Demokrati kräver likhet inför lag, rättsstaten fyller dessa behov, motpol till
  detta är när åsikt / lösa begrepp satta av media eller annat egenintresse
  tillåts bli normerande, då har vi inte demokrati utan ren anarki.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Tack för din långa kommentar, som jag dessvärre inte helt förstår.

 2. Ingegerd

  Det är beklämmande när en länsstyrelse ( som faktiskt är regeringens förlängda arm ute i landet) har medarbetare som tar sig friheten att sätta sig över lagar och förordningar som det ankommer på våra domstolar att upprätthålla. Det är verkligen en oroande utveckling. Han eller hon borde skickas på utbildning eller få andra arbetsuppgifter som motsvarar kompetensen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>