Minska bostadsbristen

Vilka åtgärder vill Socialdemokraterna vidta för att minska bostadsbristen i Umeå?

Vi vill öka bostadsbyggandet för att skapa fler bostäder för unga och äldre. Det är viktigt att vi får till bra flyttkedjor så att det blir ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi vill också ha en nollvision mot bostadslöshetet. Det innebär bland annat att vi vill ta fram en bostadsstrategi för studenter, att alla Umeåbors behov av bostad ska planeras för och tillgodoses.
Det kommunala bostadsbolaget har en särskilt viktigt roll i att bygga både nya lägenheter och upprätthålla underhållet på befintligt bostadsbestånd. Det är en nyckelfråga för Umeås framtid att det finns tillgång till hyresätter och bostäder. Det är inte enbart AB Bostaden som har ett ansvar att tillgodose kravet på bostäder. Även andra intressenter och aktörer i Umeå som t.ex. Balticgruppen och andra fastighetsägare har ett ansvar. För Baltics del skulle de kunna utveckla området mellan universitetet och Ålidhem. Även bostadsområdet på campus, vars mark ägs av Akademiska hus, ger möjlighet för fler hyresrätter om marken skulle väljas att användas för detta ändamål. Det finns även andra områden i Umeå. Avslutningsvis måste vi byta regering som tar ansvar för bostadsbristen i Sverige. Vi måste hitta nya finansieringslösningar för hyresrätten och bostadbyggandet.

Hans Lindberg (s)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.