Kulturens vikt i Umeå

Socialdemokraternas kulturpolitik tar sin ansats i att alla människor kan vara medskapande och genom kultur kan upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Vi anser att kultur är en viktig förutsättning för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet där människors egen skapandeförmåga i sig är en drivkraft i formandet av morgondagens samhälle.

Vi Socialdemokrater har under lång tid satsat på att utvecklas Umeås kulturliv och Umeåbornas eget skapande genom generöst stöd till föreningslivet i form av aktivitets- och lokalstöd. Umeå har idag närmare 700 föreningar i vårt föreningsregister. Umeå är också en av de kommuner som bidrar mest till olika kulturföreningar och festivaler. Vi tillhör också de kommuner som satsar mest på barnkultur via Ideán, Barnkulturcentrum, Kulturverket och alla våra bibliotek. I år manifesteras denna långsiktiga kulturpolitiska ambition genom Kulturhuvudstadsåret 2014. Vi Socialdemokrater anser att människors engagemang och vilja att vara medskapande i kulturen och Umeås utveckling är kommunens viktigaste resurs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.