Hamnarna en viktig del av infrastrukturen

Av , , Bli först att kommentera 4

wasalineIdag har jag föreslagit till regionfullmäktige att i den nationella planen tilllägga hamnarnas betydelse i infrastrukturen i Västerbotten. När transporter ska gå till och från Västerbotten är det viktigt att alla transportslag beskrivs. Sjöfarten är en viktig länk för infrastrukturen i Västerbotten vilket vi efter mitt förslag nu har förtydligat.

Statens ambition är att överföra mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Stora investeringar har gjorts och fler planeras i det öst-västliga stråket E12/Tvärbanan inklusive regionens TEN-hamn i Umeå och Skellefteå Hamn. Detta tillsammans talar naturligtvis för att trafik-och sjöfartsverket ska prioritera studier av farleder, kapaciteter- och säkerhetsaspekter för sjöfarten till regionens hamnar. Detta måste klargöras ifall flaskhalsproblem kan uppstå för sjöfarten som reducera nyttan med regionens infrastrukturinvesteringar.

 

Bli först att kommentera