Vad innebär en krona i sänkt kommunalskatt?

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna i Umeå framhåller ihärdigt att deras största och viktigaste reform är att sänka Umeås kommunalskatt med en krona. Det kan låta lite futtigt, men vad innebär det egentligen?

Först något om varför jag inte står bakom detta. Genom skatten finansierar vi ett välfärdssamhälle som bereder möjligheter för människor. Gemensamt frigör vi varandra från begränsningar i våra liv, såsom socioekonomisk ställning, sjukdom, ålderdom, och ser till att alla människor får bästa möjliga chans till ett gott liv och att förverkliga sina drömmar.

När Moderaterna talar om en krona i sänkt skatt så motsvarar det, i Umeå kommun, 284 miljoner kronor. 

Detta motsvarar i sin tur kostnaderna för:

  • 2 000 heltidsplatser på förskolan, inklusive lokalkostnad, måltider m.m.
  • Omkring 570 förskolepedagoger
  • Omkring 490 utbildningsplatser på gymnasiet och 530 utbildningsplatser inom grundskolan
  • 437 platser på vård och omsorgsboenden eller lite mer än 7 boenden. Varje boende har i snitt 60 platser och en plats kostar cirka 650 tkr.
  • Omkring 600 undersköterskor.
  • Cirka 510 socialsekreterare.

Detta är den stora konflikten inför valet på söndag. Ska vi fortsätta göra allt vi kan för att bereda frihet och möjligheter för varandra, genom upprätthållandet av en stark välfärd, eller ska vi sänka skatten?

Valet är ditt den 9:e september! 

Vi vill fortsätta bygga för äldres behov!

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi har sett till att AB Bostaden har de muskler som krävs för att nu bygga för äldres behov. Äldres rätt till bostad och platser på vård- och omsorgsboende måste säkras!

Vi har nu gett AB Bostaden i uppdrag att använda de resurser som frigjordes genom försäljningen av en liten del av bolagets bestånd, till att bygga flera hundra trygghetsboendeplatser och omkring 180 platser på vård- och omsorgsboende. Alla ska kunna åldras tryggt i Umeå! Se mer om detta i filmen nedan.

Vi satsar på framtidens Umeå – ny industri säkrar jobb och framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag kunde berätta om i går fattade vi, på Socialdemokraternas initiativ, beslut om att ge Mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal för Komatsu Forest som vill säkerställa möjligheten att växa i Umeå. På den mark vi kommer att sälja till Komatsu, vid Klockarbäcken i Umeå, kommer de att ha möjlighet att bygga en ny fabrik. Jag har fört samtal under lång tid med Komatsu och verkar för att de ska vilja investera i Umeå.

Umeå är redan i dag Norrlands industriella centrum och vi vill stärka den positionen. Med ny och starkare industri skapas nya arbetstillfällen och framtidstro för umeborna. Därför verkar jag och mitt parti outtröttligt för fler arbetstillfällen, för att Umeå ska kunna växa och välfärden ha en stabil finansiering över tid.

Se mer om detta i filmen nedan. 

Bostad är en social rättighet – vi vill fortsätta bygga för framtidens Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 1

Socialdemokraterna i Umeå vill:

  • Fördubbla bostadsbyggandet. Det ska byggas 2 000 nya bostäder i Umeå årligen och merparten ska vara hyresrätter som vanligt folk har råd med.

Vi har under mandatperioden redan lyckats öka det årliga bostadsbyggandet från omkring 500 – 600 bostäder årligen, upp till 1 000 – 1 300 bostäder per år. Bara i år har 2 000 bostäder fått startbesked. Vi vill se till att byggtakten kommer upp i en nivå på 2 000 bostäder årligen så att Umeå kan växa och allas rätt till egen bostad garanteras.