Politik spelar roll för arbetslivet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Även om den svenska modellen överlåter en stor del av regleringen av arbetsvillkoren till arbetsmarknadens parter så har politiken stor betydelse.

När Alliansen tog makten 2006 vidtog man aktivt åtgärder för att minska den fackliga organiseringsgraden (höjd avgift till a-kassan, slopat skatteavdrag för fackavgiften) och trycka ner den s.k. reservationslönen (sänkt tak i socialförsäkringarna, tidsgränser i sjukförsäkringen, jobbskatteavdrag).

Nu går både SD och borgerligheten till val på att luckra upp anställningsskyddet och tillåta fortsatt missbruk av osäkra anställningsformer. SD röstade nej till återinförd avdragsrätt för fackavgiften, något som inte ens M gjorde i riksdagen.

Borgerligheten och SD blockerade den S-ledda regeringens lagförslag som skulle ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling.

Politik spelar roll för arbetslivet och löntagarnas rättigheter.

Socialdemokraterna vill:

– Avskaffa allmän visstid.

– Stärka rätten till heltidsanställning.

– Begränsa delade turer.

– Stoppa missbruket av subventionerade anställningar.

– Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen.

– Kräva sjyssta villkor vid offentliga upphandlingar. Kollektivavtalsenliga villkor ska gälla vid upphandlingar.

– Stoppa lönedumpningen på svenska arbetsplatser.

– Stärka skyddet mot trakasserier i arbetslivet.

– Stärka regelverket för att förbättra arbetsmiljön. Ingen ska dö på jobbet!

Läs mer om våra förslag för en bättre arbetsmarknad och stärkta rättigheter för arbetare och löntagare i vår handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. 

Historiskt beslut för ny industri i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, på socialdemokratiskt initiativ, beslutat att ta fram ett markanvisningavtal för Komatsu Forest, som vill köpa mark på Klockarbäcken i syfte att utveckla sin industri.

Jag har under en längre tid fört samtal med Komatsu. Företaget ser utvecklingspotentialen i Umeå och betonar då den höga närvaron av innovativa företag, universitet och utveckling av infrastrukturen som viktiga faktorer för fortsatt utveckling.

Genom den nya färjan säkerställer vi en effektiv öst-västlig transportkorridor, något som Komatsu och flera andra aktörer har stort behov av.

På området kommer Komatsu att kunna uppföra en ny industribyggnad med kompletterande funktioner som kontor, parkering och anläggningar för infrastruktur med mera. Vår förhoppning är att Komatsu ska flytta från nuvarande område och bygga en ny fabrik med större kapacitet.

Detta skulle skapa nya arbetstillfällen i Umeå och säkerställa en god industritillväxt. Umeå befäster därmed sin ställning som Norrlands industriella centrum.

Vi socialdemokrater vill att umeborna ska känna framtidstro. Att Umeå utvecklas och möter en morgondag som är bättre än gårdagen. Detta är ett viktigt steg mot ett framtida, ännu bättre Umeå!

I dag tas ett viktigt steg för ny industri i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Under dagens möte med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ska vi fatta beslut om att ge Mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med Komatsu Forest AB beträffande fastigheten Baggböle 2:33 m fl.

Det är alltså en fastighet vid Klockarbäcken, bortanför Mediamarkt.

Detta ärende har nu tillkommit på socialdemokratiskt initiativ. 

Jag har under en längre tid fört samtal med Komatsu Forest i syfte att få till stånd en utveckling av deras verksamhet i Umeå. Vi Socialdemokrater vill att Komatsu ska bygga en ny fabrik på den mark som vi nu vill sälja till företaget.

Jag återkommer med mer om detta så snart beslutet fattats.