Cyklat färdigt för säsongen

Bäste Hans-Inge, du tycks totalt ha missat det som jag själv framförde som poäng i mitt inlägg. Eftersom jag inte har minsta anledning att misstänka att något är fel med dina förståndsgåvor, måste felet i stället ligga hos mig och min förmåga att formulera mig i skrift. Som den hedersman du är, kan jag inte tro att du medvetet misstolkat mig så kapitalt. Nu gör jag ett nytt försök.

Konsum eller ICA

Om jag betalar något fullt ut själv, måste jag naturligtvis också helt själv få bestämma, var jag vill köpa det. Konsum eller ICA, precis som du också tycks mena.

Om någon annan betalar så mycket som 90 % av det jag köper (tack för den upplysningen), är det väl tämligen givet att den som betalar måste få ha ett avgörande inflytande över inte bara VAD (behovsbedömningen) utan också VAR jag skall ’handla’ varan eller tjänsten.

Den principen torde väl de flesta hålla med om. Jag kan ju ha fel. Det händer bland. Sist jag hade det var en gång i september 1993, om jag nu inte missminner mig.

Så illa är det inte med den kommunala hemtjänsten. Man får klaga och man får ha synpunkter på den rent allmänt. Men nog kan man ändå tänka litet på talesättet ’att inte skåda given häst i munnen’. Får man denna fina service i stort sett gratis, borde man väl åtminstone kunna hålla sig till den kommunalt organiserade hemtjänsten.

Följder för den kommunala personalen

Så var detta med följderna för den kommunala hemtjänstpersonalen. Om det skriver du att om ’Kommunen är duktig att utföra hemtjänsten då väljer ju många det’. OK, men så kan ju inte du och andra förespråkare för LOV tycka, för varför skulle man i så fall behöva erbjuda valfrihet? Tvärt om skriver du ju att du är stolt över vår hemtjänst.

Ganska säkert skulle nog ett antal välja annan vårdgivare. Av erfarenhet vet jag, att den största anledningen till missnöje med hemtjänsten är att man inte tycker sig få nog mycket hjälp. Några kommer säkert att vilja byta vårdgivare av den anledningen i den tron att de därigenom skulle få mer hjälp.

Effekten av bytet blir att mindre arbete blir kvar för de kommunalt anställda vårdbiträdena. Mindre arbetsvolym finns att erbjuda dem som i dag är deltidsanställda. Risk för uppsägningar på grund av arbetsbrist kan t.o.m. uppstå. Visserligen kan några av dem senare få anställning hos de privata vårdgivarna.

Precis om jag trodde mig veta är kd för heltider. Kd kan arbeta för principen inom den kommunala hemtjänsten men inte hos de privata hemtjänstföretagen. Om nu inte kd själv som parti tänkt starta företag i den branschen (jfr friskoleföreteelsen!).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.