LOV-värda nilssontankar

Jan Nilsson ber väluppfostrat att få vara med Hans-Inge och mig. Visst får du lov att blanda dig i det som skulle kunna vara ett meningsutbyte mellan mig och Hans-Inge. Kanske blir det "Inge" av det. Därför är dina tankar välkomna.

Först tyckte jag att din ide kombinerad med en fråga var tämligen smart. Jag kände mig direkt beredd att stödja din tanke. Det är jag på ett sätt fortfarande, eftersom den ju liknar idén bakom gruppboendet vid servicehuset i Vännäsby. Så vitt jag vet har det fallit väl ut där, även om man ju där inte utgör ett fristående företag, men ganska nära. En liknande grupp med mera "fristående" vårdbiträden skullle säkert vara bra för verksamheten.

Men? om detta "företag" med ett visst anställda vårdbiträden t.ex. i Brån med omnejd visar sig vara så bra att äldre som flyttat in till tätorterna sedan med stöd av LOV väljer att få sin hemtjänst från just det företaget med vårdbiträdena boende central i brånsområdet. Det är inte alls otänkbart, eftersom den som under några år haft sin hemtjänst från någon som bor i Brån, nog gärna skulle vilja ha det från samma person, även efter inflyttning till t.ex. servicehuset i Vännäsby.

Därmed kvarstår samma grunder för min tveksamhet inför LOV, som jag redovisat tidigare. Och dessutom påminner du om något som jag inte tänkt på, nämligen miljöaspekten (och kostnaderna) för vårdbiträden som måste köra "kors och tvärs" i kommunen till sina servicemottagare. Den negativa effekten av det kvarstår även enligt din idé.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.