Bra Hans-Inge!

Förlåt min otålighet. Jag glömde ett ögonblick skillnaden mellan dig och mig i ett visst avseende; du en yrkesmässigt och politiskt aktiv person och jag en man med obegränsad tid i det "utanförskap" som jag ju som arbetslös pensionär befinner mig i. Bra ändå, att du tog dig tid att bemöta mitt inlägg.

Frågan är väl egentligen färdigdiskuterad oss emellan vid det här laget. Våra respektive ståndpunkter är nu kända och det känns som du nu förstått, vilka mina dubier inför LOV är. Dock kan jag inte låta bli att kommentera åtminstone några delar i ditt inlägg. Jag gör det medveten om risken att några bara tar det som ett tecken på "att den där Sjöström alltid vill ha sista ordet". Kom igen med vad som helst, Hans-Inge, och det skall få stå oemotsagt.
Du avfärdar min inställning med att påstå att jag, i motsats till dig, bara ser till systemet och inte till individen. Men nog är väl de enskilda vårdbiträdena individer? De föredrar en jämförelsevis trygg kommunal anställning och i den är de lovade heltidstjänster. Utan något som helst uppdrag eller mandat att värna om dem som individer, så gör jag ju faktiskt det.

Subsidaritetsprincipen (jag ser f.ö. att det inte bara är ungdomar som ägnar sig åt felaktiga särskrivningar) är en princip som jag alltid förespråkat, dock utan att använda ett onödigt krångligt ord för den.

Men bäste Hans-Inge, varför i alla sin dar blanda in förhållandena i det forna Ryssland i vårt lilla lokala meningsutbyte? Jag lovar att aldrig någonsin, hur svårt jag än skulle få att hitta argument i en debatt med dig, skulle peka på saker som hänt historiskt i kulturer som baserat sina göranden och låtanden på den livsåskådning som jag utgår från att du och flertalet andra i ditt parti har.

Så var det mitt kommande val av plats i något av kommunens särskilda boenden? Jag antar att när den dagen eventuellt kommer, är tillgången på platser ungefär som i dag. Det betyder att jag för min del kommer att vara glad för den plats som erbjuds tar den direkt – under förutsättning att den har en snabb uppkoppling mot Internet förstås!

Jag har faktiskt läst äldreministerns (kd) artikeln i Aftonbladet. Det finns anledning att påminna om EN punkt i den. Hon skriver så här:

Hela 181 av landets kommuner har ansökt om statliga medel för att förbereda och undersöka möjligheterna att införa valfrihetssystem.

Många kommuner är det, men vad har de gjort? Som jag förstår av artikeln har det INTE beslutat att införa LOV. De har bara ansökt om statliga medel för att förbereda och undersöka ett ev. införande av LOV. Vilken kommun tar inte tacksamt emot pengar från staten, pengar som ger arbete åt någon av sina tjänstemän och sin indirekt blir ett litet tillskott "lönebudgeten" för vederbörande. Låt oss vänta och se hur många kommuner det blir som slutligen inför LOV. Först därefter finns det läge för dig och ditt parti att slå sig för bröstet – eller motsatsen, vad det nu är.

Dina rodnande kinder som ett ungdomligt tecken på debattvilja och lust låter bra för framtiden. Och som jag säger inledningsvis, kommentera detta så får det bli slutorden i denna vår lilla lokala med tämligen offentliga debatt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.