Tankevurpa av Hans-Inge

Av , , 4 kommentarer 0

Hans-Inge Smetana, kd-politiker i Vännäs förstår inte varför någon kan vara emot lag om valfrihet i äldreomsorgen (LOV). Han gör en jämförelse med rätten att välja butik att handla i för att därmed få alla att förstå det fina med LOV.

Så här skriver han bl.a.:

"Konsum eller Ica (får man välja själv – min anm.) men inte möjlighet att välja vem som ska utföra tex. hemtjänsten."

Det var ingen bra jämförelse. Han glömmer en sak som han så väl känner till och som gör jämförelsen mindre lyckad. Den hemtjänstberättigade betalar bara en liten del av vad den kommunala hemtjänsten egentligen kostar. När han eller hon betalar för något till 100 %, är det självklart att han eller hon måste få välja själv som t.ex. mellan Konsum och ICA.

Har Hans-Inge f.ö. tänkt på vad det skulle medföra för många vårdbiträden i hemtjänsten och om ett stort antal hemtjänstberättigade skulle välja annan än kommunen att utföra hemtjänsten? Vill inte kd liksom andra partier i Vännäs erbjuda trygga anställningar för sin personal. Att ge deltider möjlighet att gå upp till heltidsanställningar trodde jag var en strävan som även kd står bakom. Möjligheterna till det kommer att minska drastiskt med LOV.

Nytt försök

Av , , 2 kommentarer 0

K-G SjöströmInte för att bilden är så mycket att se, men jag vill ändå se om felet var mitt eller ’tekniken’. Alltså ett nytt försök att ladda upp bilden

Alltså här visar jag en bild från en sedan några månader nerbrunnen festplats i Vännäs och undrar som så många andra, varför inte resterna av branden forslats bort.

Teknikskt fel i afton?

Av , , 1 kommentar 0

K-G SjöströmFör några månader sedan brann festplatsen i Vännäsby ner till grunden. Bilden visar hur det ut i dag på brandplatsen (av någon anledning gick det inte att ladda up bilden).

Finns det måntro någon, kommunal företrädare eller SIF-företrädare, som kan berätta vad som skall ske med anläggningen. Det skulle kanske också vara av intresse att få veta, varför brandresterna ännu inte har fraktats bort.

Socialisering, eller…?

Av , , 1 kommentar 0

Socialisering – nog är det väl det vi nu sett beträffande Carnegie? Är det inte farligt och ytterst olämpligt att staten blandar sig i det privata? Brukar man inte skrämmas och kalla detta för kommunism, eller något ännu värre?

Vart är Sverige på väg? Skall inte de fria marknadskrafterna få vara så fria som jag inbillade mig att den borgerliga regeringen tidigare förespråkat?

Ok, dessa frågor är troligen alltför svåra att begripa för vanliga människor utan högre ekonomisk utbildning. Men nog borde väl även fler än vi i ’utanförskapet’ också börja undra över all propaganda FÖR en fri och oreglerad marknad och skrämselpropagandan MOT socialisering?

En socialchef som

Av , , 2 kommentarer 0

Vännäs kommuns socialchef avslutar sin anställning efter mindre än två år. Kommunen informerar om detta på sin webbplats och lyckas i och med det att avdramatisera händelsen och göra den tämligen ointressant för media. Allmänheten, dit även jag hör, kan nu fritt spekulera i vad som egentligen har utlöst händelsen och vad den möjligen i grunden beror på. Formuleringarna i webbinformationen reser ett antal frågor.

Redan här antar jag att det finns läsare som menar att frågan är så känslig såväl för arbetsgivare som för den anställde, att det är bra att bara allmänt otydlig information lämnas om den. Det tycker inte jag. När en av kommunens topptjänstemän på detta sätt ’avslutar sin anställning’, bör de som dels valt sina politiska företrädare och dels även betalar dessas och den aktuella socialchefens arvoden och lön, ha rätt att kräva ett bättre besked i ärendet än vad som ges på webben.

Först kan man ju undra vad som menas med att ’socialchefen avslutar sin anställning’. Har hon sagt upp sig eller är hon uppsagd? Och vad betyder det att man skall ’diskutera hur anställningens upphörande skall genomföras’? Kan det betyda något annat än att vederbörande fått avsked och man nu på bästa sätt tänker kompensera henne ekonomiskt för det? Om hon själv har sagt upp sig, finns väl inget annat att diskutera än i vilken omfattning arbetsgivaren tänker kräva att avtalsenlig uppsägningstid skall tillämpas?

En annan kryptiskt formulering i webbinformationen som används för att förklara varför socialchefen sagts upp alternativt har sagt upp sig själv är den där man hänvisar till att man mellan ’politiken och socialchefen’ inte varit helt överens. Betyder det att hon satt sig upp mot den politik som majoriteten i nämnden står för? Rent språkligt känns det märkligt med en anställd som inte är överens med politiken. Som anställd måste man finna sig i den politik som förs, men behöver däremot inte vara överens med politikerna.

Inkomstbeskattningen i USA

Av , , 2 kommentarer 0

I en av Jan Nilssons många intressanta rapporter från USA återger han en uppgift om att Delaware är den enda delstaten, där man inte betalar skatt. Den uppgiften visar sig vara felaktig, ordentligt felaktig dessutom.

I sju av Amerikas stater betalar de boende ingen skatt till sin delstat men dock en federal skatt (statsskatt). Detta är helt oberoende av ens inkomst. Dessa stater är Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington och Wyoming. Delaware finns inte med på den listan. I ytterligare två stater, Tennesee och New Hampshire, betalar man bara skatt för sina ränteinkomster och för avkastningen från värdepapper och aktier.

Enkelt – men kanske en felaktig förenkling – skulle man kunna säga att dessa 7 (9) stater inte betalar vare sig kommunal-, kyrko- eller kommunalskatt utan bara statsskatt.

Råd från demokrat till republikan

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu gör jag något ovanligt, ovanligt på två sätt; jag publicerar ett privatbrev som dessutom är på engelska. Engelskan torde dock inte utgöra något större problem för flertalet bloggläsare, så vitt jag kan förstå.

Min fru Peggy fick nyligen ett brev från en vän i Kansas som avrådde henne från att rösta på Obama. I brevet bemöter hon sin vän, som uppenbarligen var ett av de många offren för rykten och felaktigheter från obamamotståndare. Med förhoppningen att detta kan vara av ett mera allmänt intresse, vill jag med benäget tillstånd från Peggy publicera brevet här.

’Dear Phyllis,

Yes, I did vote for Obama. I’m very proud of our country for finally being able to
look beyond color and choose a man for his qualifications.

I do understand your concern about the fact that Obama doesn’t always hold his hand over his his heart while facing the American flag. Kalle and I attend the Memorial Day parade and ceremony every year when we’re in America, and I have personally observed other ’normal’ patriotic Americans who don’t do it either. I think holding your hand over your heart is a very nice gesture, but I truly don’t think you can fairly judge a person’s charactor, loyalty, and patriotism simply on the fact that he or she doesn’t do it. Holding your hand over your heart is an outward symbol to ’prove’ your patriotism to society, but to be honest, I think the patriotism that a person feels in his or her heart and soul is more important and meaningful than a visible symbol for the benefit of others.

You are wrong about Obama wanting to change our national anthem. Kalle and I have followed this election very carefully for the past year, and neither of us have heard or read a single word about this. I suspect that this rumor was started and spread via e-mail by McCain supporters simply as a scare-tactic to try and get Obama defeated.

Obama is not a Muslim at all…he is Christian. Interestingly, he wasn’t raised in any particular religion at all, but he personally chose to become Christian as an adult. His life experience, as well as much soul-searching, convinced him that living as a Christian ’fit’ his own beliefs. Obama’s father was raised in the Muslim faith but he rejected those believes and became an atheist as an adult. Obama’s mom and dad divorced when Obama was just a toddler. Obama’s dad moved back to Kenya and saw his son only one more time before he died in a car crash in 1984. Obama’s mother re-married, so she and Obama (then bout 10 years old) lived in Indonisia a while before that marriage broke up. Obama was then sent to live with his grandmother in Hawaii, and his mom moved back to Kansas, where she died of ovarian cancer some years ago.

So, Obama is NOT a practicing Muslim at all. But, I really think that he will make an excellent president for several reasons. He has a better understanding and tolerance of a wide variety of religion and cultures, simply because he has lived in and experienced diffent parts of the world. This, coupled with his true interest in civilized diplomacy, will be a huge step in the direction of healing the international wounds that the Bush administration has caused. We live in a truly globalized world now, so the time has passed when America can simply demand that the entire world plays by our rules ’because we’re America’. We MUST develop good cooperation through diplomacy in order to win back the respect of the world and regain our role as a trusted world leader. If you wish to read more about our new president, visit this website: http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama

I’m very proud of you for taking the time and effort to serve in the Republican Committee Woman for Sedgwick county. It’s easy for people to talk, but to put
words into action, as you are doing, is something very special.

Everything is going well for us here. The weather is terrible today. Cold, gray, drizzling rain. Yuck! It’s a good day to stay inside in order to catch up with e-mail, practice some music, and lie on the sofa under a quilt and read the newspaper. By the way, have I told you that I just joined another band here in Sweden? It’s an Irish band, and I’m just thrilled! I really love Irish music!

Take care!
Peggy’

Om VK-bloggen

Av , , 3 kommentarer 0

Att skriva inlägg tämligen fritt i VK-bloggen är tveklöst en förmån vi har. Bara detta att själv få bestämma rubriken på sitt inlägg – i motsats till vad som gäller för debattinlägg eller insändare i VK – känns riktigt bra. Men bloggandet här skulle kunna vara attraktivare, om följande önskemål kunde tillmötesgås av dels VK och dels "medbloggarna".

Tänk så mycket mer spännande och livfullt det hela skulle kunna bli och fler brydde sig om att nyttja möjligheten att kommentera det som skrivs. Ännu bättre skulle det förstås vara, om fler inlägg bemöttes via nya inlägg. Kommentarer är synnerligen sällsynta. Och när man själv kommenterar något och förväntar sig en kommentar/svar från den vars inlägg man kommenterar, blir man aningen besviken och undrar om vederbörande överhuvudtaget läst ens kommentar.

Här tror jag att VK får ta en del av skulden till de fåtaliga kommentarerna. Blogginlägg publiceras direkt, uppenbarligen utan innehållskontroll av VK. Kommenterar däremot anser man sig måsta läsa innan de kan publiceras. På direkt fråga till VK, förklarar man det med att man ju "känner" bloggarna men inte de som skriver kommentarer. Jag förstår inte logikern bakom detta. Ingen kommentar kan ju skickas in om man inte först angett vem man är, eller åtminstone lämnat sin e-postadress (som visserligen kan vara påhittad). Jag tror alltså att det skulle stimulera folk att skriva mer kommentarer och även få den som skrivit ett blogginlägg att läsa dem och förhoppningsvis reagera på dem i större omfattning, om inte VK:s val att försena kommentarerna fanns.

En av VK-bloggens allra flitigaste skribenter, Jan Nilsson från Vännäsby, missar aldrig en kommentar och tar sig även tid att ge en kort kommentar till kommentaren. Han har uppenbarligen förstått finessen med kommentarer. Låt honom bli ett föredöme för er andra!

Från USA-skam till USA-stolthet

Av , , Bli först att kommentera 0

Karl-Gustav SjöströmPeggys talar på ett Obamamöte i Michigan

I drygt sex år har jag varit gift med en amerikanska. Våra många samtal har ibland handlat om den i mina ögon överdrivna patriotism, som genomsyrar den amerikanska kulturen. Av samtalen har jag dessbättre kommit till slutsatsen, att min frus patriotism och kärlek till sitt hemland ligger på en nivå, som jag inte har den minsta svårighet att både förstå och acceptera.

Under alla dessa år har jag trott mig förstå hennes svårigheter att utifrån dels det hon sett har hänt i hennes hemland under Bush och samtidigt känna stolthet över sitt hemland. Den känsla, som hon uppenbarligen skulle ha velat ha, har hela tiden motverkats av den skam hon känt inför företeelser och händelser i hemlandet, inte minst kriget i Irak.

Dock måste jag nu erkänna, att jag nog ändå inte fullt ut riktigt förstått hennes strävan att bibehålla sin lojalitet och sin kärlek till hemlandet, när hon mer och mer insett hur mycket elände som orsakats av dess presidents och hans rådgivares agerande. Att bo i Sverige och därifrån via olika media hålla sig välinformerad om vad som händer i USA och inte kunnat försvara det som hänt där måste vara synnerligen frustrerande.

I morse, efter en hel natts valvaka framför tv-apparaten, förstod jag äntligen min fru och hennes våndor över sitt hemland fullt ut. Jag insåg även att hennes måttligt patriotiska sinnelag, är grundad på en äkta omtanke om sitt hemland, dess rykte ute i världen och en ärlig omtanke om alla dess invånare.

Den insikten fick jag, när hon snyftande tog del av Barack Obamas enormt välformulerade tal till sina supportrar och en miljonpublik i radio och TV över hela världen. Hans tal och alla de närbilder som TV-kameran visade på ansikten i publiken fick även mina ögon att tåras.

I dag åkte min fru trött, glad och lycklig hemifrån till jobbet. Dagen till ära valde hon att bära sockor i den amerikanska flaggans färger, som på inte sätt passade hennes mörka, kritstrecksrandiga långbyxor men däremot perfekt hennes sinnelag.

Bildtexten går inte att redigera i efterhand. Därför skriver jag här. Kvinnan med mikrofonen är alltså min fru, Peggy Sjöström