Bra trots försämringar

FörsäkringskassanI Sverige är vi duktiga på att klagande peka på de försämringar som införts den senaste tiden i den allmänna sjukförsäkringen. Men trots detta och vad som väntar längre fram har vi det fortfarande så mycket bättre i vårt lilla land om vi jämför oss med det stora landet i väster, USA.

I Amerika är alla anställda helt beroende av de försäkringsförmåner som i bästa fall deras arbetsgivare står för. Men långt ifrån alla har arbeten där sådana förmåner ingår. I januari i år var hela 47 miljoner av Amerikas 305 miljoner människor utan sjukförsäkring. I Sverige har som bekant alla, utom möjligen då de s.k. papperslösa, förmåner vid sjukdom från den allmänna sjukförsäkringen, vars "premie" alla skattebetalare är med och betalar.

Inte ens om en amerikan har en anställning där arbetsgivaren har honom eller henne sjukförsäkrad, kan vederbörande känna sig helt trygg. Skulle företaget gå i konkurs, mister den f.d. anställde samtidigt sin sjukförsäkring. På samma sätt förlorar en pensionär sina sjukförmåner, om hans tidigare arbetsgivare går i konkurs eller självmant upphör med sin verksamhet. Att det blir så, är lätt att förstå, eftersom garanten för sjukersättningen, ett försäkringsbolag, efter konkursen inte längre kommer att få försäkringspremien betald av det inte längre existerande företaget.

Sverige går dock aldrig i konkurs. Svenskar riskerar däremot att förlora sitt försäkringsskydd "bara" genom politiska beslut.

Jag menar inte att vi stillatigande bara skall se på när vårt fina socialförsäkringssystem försämras. Det finns dock anledning att inse att vi trots försämringarna fortfarande har det mycket bättre än miljoner människor, t.ex. många av dem som bor i världens rikaste land.

5 kommentarer

 1. Isak

  I USA så har man alltid skrutit om
  att vara störst och bäst. Ja till och
  med världens rikaste land. Men vem är det som har bestämt mått-
  stocken. Och från och till vilken dag skall bokslutet räknas. Jag är
  inte så övertygad att amerika och
  en del andra s.k. välmående länder
  kommer att beviljas ansvarsfrihet.

 2. Isak

  En måttstock som skulle kunna vara vägledande för alla länder och välden, och för att kunna få
  kalla sig civiliserade. Är hur vi tar hand om vår avkomma, våra svag-
  aste och hur vi handskas med våra ändliga resurser på vår enda
  jord. Om man på dom frågorna får
  godkänt så kan man kanske få kalla sig världsmästare

 3. Karl-Gustav

  Jodu, Isak, nog har du rätt i mycket.

  Jag tycker ändå om Amerika, eftersom Amerika ju framförallt är dess folk och inte bara dess politiker.

  Jag har träffat många människor där som jag tycker mycket om. En av dem är jag också gift med.

 4. Isak

  Bästa K-G . Det finns säkert det
  som är världsbäst i Amerika och då
  din fru och dina barn. Men för det så är man inte världsmästare i allt.
  Och när du kallar USA.s krig för vårat krig. Då är du som svensk
  illa ute. När du dessutom vill att vi
  skall tillbedja Gud för att skydda
  din son. Ja då blandar man ihop saker som är oförenliga. För man
  kan inte tillbedja en Gud om seger
  i ett krig. Hoppas ändå att det går
  bra för din son var han än befinner
  sig i världen.

 5. K-G Sjöström

  Bäste Isak!
  Din kommentar bygger delvis på missuppfattningar. Låt mig förklara bättre vad jag tidigare skrivit.

  1. ”Min äldste son” är inte den amerikanske unge mannen Mike som nu är i Irak. Han är min amerikanska frus son. Min äldste sons mor är död.

  2. När jag skriver ”våra krig”, menar jag alla de krig som vi, d.v.s. mänskligheten, på ett eller annat sätt deltar i. På intet sätt omhuldar jag krig, vare sig de är initierade av USA eller av någon annan.

  Intressant att du läste mitt inlägg och blev så engagerad av det.

  Vill du ytterligare utveckla dina tankar i anlening av det är du välkommen på den här adressen:
  [email protected]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.