Umeå något för Sverigedemokaterna?

Holmlund spekulerar över varför Sveridemokraterna söker sympatisörer i inlandet. Han bör inse att de troligen nu ser Umeå som en bra kommun att satsa på. För att minska risken för framgång för dem, bör hans parti förslagsvis börja med att ta väljarnas frågor som annat än bara ett besvärande surr.

Surret kring tillsättningen av omvärldsstrateg och umepolitikernas i stället totala tystnad inför alla frågor kring det ärendet, torde med största sannolikhet utgöra inte bara en risk för valdeltagandet i kommande val.  Det kommer lika säkert att få en och annan väljare att se sig om efter något annat än ”sitt” parti att rösta på.

I det sammanhanget passar det nog bra för många att välja Sveridemokraterna, ett parti som ju spelar på vanligt folks missnöje med vad de traditionella partierna har för sig. Det behöver absolut inte bara röra sig om invandrarfrågor.

Jag stoppar aldrig någon kommentar. Men under den här debatten – om man nu kan kalla det debatt – har jag faktiskt stoppat några kommentarer, eftersom jag förstått att det bara varit försök från Sverigedemokraterna att få ut proganda om det partiets förträfflighet i motsats till övriga partier.

7 kommentarer

 1. Nisse

  Hej Karl-Gustav! Jag instämmer i din analys om att väljarna kommer att rösta på nya alternativ i valet 2014, pga missnöje med de etablerade partiernas agerande, när frågeteckna om rekrytering av kommunalrådets hustru uppstår! Och SD tar upp många andra frågor som övriga partier negligerar, som också berör oss på olika sätt.

 2. Urban Bengtson

  Viktigt att frågan om väljares inställning till politikernas planer och beslut ventileras öppet, så att inte det blir tigande här heller som ifråga om tjänstetillsättningar, ekonomiproblem för Kulturväven och överytor i Nannabadbygget. Sådant är helt klart grogrund för missnöjespartier.

  Men också orsaker till att avstå att rösta eller rösta blankt för att visa de etablerade partierna sin mening. Frågan är dock hur dagens åtta fullmäktigepartier tar sig än detta. För Arbetarpartiet är det inga problem, där är man tydlig, skrytbyggena måste stoppas och pengar läggas på annat man tycker är viktigare. Miljöpartiet är delvis inne på samma linje, men hukar ändå utåt.

  Övriga, S-V-M-FP-C-KD håller dock ihop i yttre mening. Men när dessa ser att AP och MP kan få extraröster kommande val, kan nog sprickor i denna ”byggmur” bli tydligare. Och även i S-partiet kan sprickor synas allt mer, inte minst pga sprickan mellan Christer Lindvall och övriga i S-toppen.

  Men kan nu dessa sex sammansvurna för ”skrytbyggena” börjar montera ner muren kring ett Nannabad, dvs inse det felaktiga läget och allt dyrare badplaner, för att helt enkel avbryta bygget och lösa ut entreprenörerna (Kommunfullmäktige har den möjligheten har en badbolagsstyrelseledamot upplyst mig), minskar en missnöjesanledning.

  Det kan vara en bra början på fler murrivningar, t ex låta stadsbiblioteket vara kvar och låta marknaden visa vad som kan bli i stället i kulturvävenhuset, säkert inga problem att fylla det med detta fina kaj- och älvsläge. Kanske spa och motionsutrymme med omklädning så att Umeå får ett stadsmotionsställe för att ta sig ut efter älven uppåt och neråt. Kanske saluhallen många önskar, o s v. Eller ett innovationscentrum med galleria av framtiden, ett ”NUSEUM” mer än museum, kanske passande ihop med kvinnohistoriskt museum, med kontraster som berikar.

  Anammar nuvarande partier sådana önskningar från umeborna och utsocknes på besök, samt med blickar bakåt och framåt, skapas mer levande kulturyttringar som lockar folk. Sedan kan Nannakvarteret få bostäder, eller annan mer vuxenattraktion, eller ny busshållplats och Vasaplan blir gågata, eller….., och då försvinner missnöjespartiernas grogrund hos umeborna.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Hde bara inte prestige funits, kanske skulle det du föreslår vara möjligt.

 3. lf

  Bra att du står på dig.Varje dag av tystnad är ytterligare ett hån mot vanliga medborgare som vill ha information.
  Men vem vet kanske på måndag utvecklar Christer Lindvall vad han menar med ”surr”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.