Alice Babs förvaltare

I går kväll såg jag TV-programmet om Alice Babs och upprördheten över hur hennes förvaltare förbjudit vänner och bekanta att besöka henne.

Jag inser förstås att programmet inte gav en total bild av ärendet. Några synpunkter har jag ändå på det som berättades. Att det fanns starka skäl som talade för att förvaltare hade utsetts för henne, finns det ingen anledning att betvivla. Vilka dessa skäl var, framgick dock inte av programmet. Att ha ”flera demensdiagnoser” är inte tillräckligt.

Programmets syfte var säkert inte att ytterligare göra det svårt för kommunernas överförmyndare att få tag på gode män och förvaltare. Men inte kommer det att bli lättare efter ett sådant här tendensiöst program. Och inte känns det särskilt trevligt för oss som redan har uppdrag som gode män och förvaltare, när programmet visat upp en så maktberusad förvaltare som kvinnan i programmet, Alice Babs förvaltare alltså.

Hur hon kan ha kvar sitt uppdrag, förstår jag inte. Av vad som kom fram av programmet bestämmer hon allt i sin huvudmans ställe (hon kallade sig själv för huvudman?). Man kunde se hur hon riktigt njöt av den formella rätt som fått av Tingsrätten att företräda sin huvudman. Kommunen sas ha förtroende för henne, men har också överförmyndaren det?

Jag reagerade kraftigt mot förvaltarens beslut att inte tillåta huvudmannen att ta emot besök som förvaltaren inte först hade godkänt. Lika kraftigt reagerade jag över att boendets personal så blint lydde direktiven från förvaltaren. Som jag förstått har nu även socialstyrelsen reagerat över detta.

I min förvaltarroll var jag en gång med om att personal ville att jag skulle förbjuda en person från att besöka min huvudman, eftersom en annan av huvudmannens närstående ville det. För mig var det mycket enkelt förklara att det varken ville eller kunde jag göra. Jag kan fortfarande omöjligen tänka mig en situation, där jag skulle vilja pröva rätten att göra det. Möjligen skulle jag kunna be någon att inte besöka min huvudman, men bara om huvudmannen tydligt bett mig göra det, men inte annars.

54 kommentarer

 1. Veronica

  Dokumentären var som en riktig mardröm, omöjlig att vakna upp ur. När jag såg och hörde denna bestialiska kvinna tala om Alice på ett så förnedrande sätt, – Jag Är Alice! Jag går före henne och banar väg! Sen det där självbelåtna smilet…. Jag har själv arbetat med dementa människor, men har då aldrig hört talas om eller varit med om något så här ruggigt. Lena Arenbjörk behöver nog uppsöka en Psykiatriklinik, för jag tycker att det är helt uppenbart att människan har stora problem med sig själv då hon på största allvar tror att Hon verkligen Är Alice Babs!
  Måtte fina Alice Babs få upprättelse och sitt liv tillbaka.
  Få rätten att åter besöka sin kyrka, äta glass när hon vill, komma ut i solskenet när hon vill.
  Slippa sitta Inlåst som en kriminell fånge. Detta är inte riktigt klokt!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Som jag ser det, är inte detta att hon satts under förvaltarskap något som man utan att veta mer kan kritisera. Det hemska är att hon av allt att döma fått en så olämplig förvaltare, som dessutom enligt programmet har ytterligare 9 personer som hon är företrädare för.

 2. Bill

  Skrämmande övergrepp och facist fasoner.

  ”Maktberusad förvaltare” är en alldeles för snäll formulering av detta Monster som tydligen tror att hon är Gud i Egen hög person. Ett sådant uppdrag måste skötas med stor ödmjukhet och ansvar.

  Detta saknas tydligen totalt hos denna maktfullkomliga galning, som själv borde sättas under förmyndare.

  Stackars Alice och alla andra som utsätts för de kriminella övergreppen !

  Jag hoppas att dina vänner kämpar vidare för Dig, Du har hela Svenska folket på din sida.

  Kära Älskade Alice.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   För mig känns det litet fel att ösa allt missnöje över den olämpliga förvaltaren, när det är ytterst en domstol som gett just henne uppdraget på förslag från överförmyndaren.

 3. Anita Sjögren

  Dokumentären gav sannerligen en skrämmande bild av det svenska gode man/förvaltare-systemet.
  Tyvärr finns det säkert många liknande fall. Alice Babs vägrades kyrkbesök. Förvaltaren, som alltför tydligt njöt av sin makt, förklarade att hon inte visste hur hennes ”huvudman” mådde just då. Nä, hur kunde hon veta det. Hon hade ju många andra klienter. Och hade kontakt med Alice Babs (per telefon?) blott en gång i månaden. Dottern Titti vill tydligen skydda sin mor – men nog borde hon väl inse att förvaltaren var helt olämplig. Nästan vem som helst kan bli gode man eller förvaltare. Gud bevare oss!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Fel av dig att döma ut godeman/förvaltarsystemet bara för att man här så totalt har misslyckats i sitt val av förvaltare.

   • Anita

    Tyvärr fick jag själv en skrämmande inblick i systemet ifjol. En god vän försökte byta sin s.k gode man
    men förgäves. Jag och andra talade med kommunen, överförmyndarämbetet m.fl men det var stört omöjligt att ändra på tingsrättens beslut. Trots att vi upptäckt att den gode mannen (en otrevlig kvinna) t.o.m hade registrerat ett bolag i vår väns namn. Tydligen är Sverige det enda landet med detta system. Det minsta man kan begära är väl att en god man/förvaltare kommer överens med sin huvudman?

    • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

     Det låter verkligen illa. Tyvärr drabbar ”systemet” i dess sämre delar alla oss som tagit på oss uppdrag som gode män/förvaltare. Självklart försöker man, åtminstone jag, att så långt det är möjligt vara överens med huvudmannen. Detta låter sig dock inte alltid göras, när det gäller förvaltarskap, då man ibland måste handla mot huvudmannens vilja om nu nu hen är förmögen att överhudtaget uttala sin vilja.

    • Yvonne Jernberg

     Detta du skriver är helt fel !! En huvudman kan säga upp sin Gode Man när som helst .Att ha en God Man är frivilligt och inget man kan tvinga på någon. Tingsrättens beslut om god man är enbart baserat på att man godkänner att ha en sådan. Det som dock kan hända är att det tar lång tid p g a att en ny God Man ska utses. och dom växer inte på trän tyvärr.

     • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

      Va, när sa så? En förvaltare däremot kan inte ”sägas upp” av huvudmannen.

     • Anita

      ”En huvudman kan säga upp sin Gode Man när sm helst..” Nä, det stämmer inte. Vår vän,
      fysiskt skör, inte alls dement, behövde en god man för att betala räkningar och annat praktiskt.
      Men förlorade snart förtroendet för den person som förordnats av tingsrätten. Vår vän tvingades att
      förlita sig på en person hon inte litade på, vilket resulterade i en för tidig död. Då och då läser vi om gode män/förvaltare som missköter sig. Men inget händer. Är det inte dags att ändra på detta omänskliga system?!

 4. Christer

  Det som just påverkade mig starkt var denna maktlystna kvinna till förvaltare sitta helt lugnt och vid ett flertal tillfällen säga citat ”Det är jag som bestämmer”, efterföljt av ett flin. Bilden av detta har retat mig oerhört och att kommunledningen i Nacka bara sitter och säger att de är nöjda med denna kvinna som förvaltare. Jag fattar inte hur detta är möjligt. Sedan trodde jag liksom inte att det var sant när jag fick höra om besöksförbud/kontaktförbud. Detta trodde jag endast gällde brottslingar, eller är det kriminellt att bli gammal?

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Överförmyndaren är en särskild myndighet och det är ju hen eller den för överförmyndarverksamheten ansvarige nämnden som borde inse att den här förvaltaren inte är lämplig för sitt uppdrag.

 5. Eva

  Att denna behandling av en gammal människa förekommer i dagens Sverige är upprörande. Jag blir mycket rädd för att bli gammal och kanske dement. Vad ska det tjäna till att inte låta Alice möta sina vänner eller ens prata i telefonen med dem? Den hemska scenen då vännerna spelade och sjöng för henne och man tog in de gamla från balkongen och drog för gardinerna för att de inte skulle höra musiken, måste tyda på dumhet och ondska. Förmyndaren borde med omedelbar verkan avstängas från sitt uppdrag! Frågan är om man ska fortsätta placera människor på detta äldreboende? Deras uppgift borde självklart vara att skapa en trivsam miljö för de boende!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   ”Förmyndaren” som du skriver var förvaltare och hon är inte lämplig för sitt uppdrag och det borde överförmymndaren också inse.

 6. Christer

  Vad gäller denna förvaltare som jag tidigare kommenterat här, så går även mina funderingar till varför man som anhörig lämnar över allting till just en förvaltare. Det finns inte i min värld att jag skulle lämna över min mors öde i händerna på en förvaltare, utan allt som hade rört min mor hade jag själv tagit hand om och då givetvis sett till att hennes önskemål blivit uppfyllda och inte bestämma allting över huvudet på henne. Jag trodde även att förmyndare fick bara personer som är helt ensamma utan nära anhöriga, men det är väl egentligen allmänt känt att vad gäller svenskar generellt. Barnen skall inte befatta sig med ”den gamle”, för det finns inte tid, man skall syssla med att förverkliga sig själv och lämpa över ansvaret till staten för man betalar ju skatt!!!! Sedan för att stilla sitt samvete kanske det hälsas på på äldreboendet 1 gång i månaden.
  Nä, jag äro mycket irriterad idag.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Det kan mycket väl finnas skäl för anhöriga lämna att över uppgiften att hjälpa sin släkting med t.ex.ekonmiska frågor, även om det normala nog är att de hjälper till med detta i det längsta.

 7. Birgitta

  Läste en artikel om att förvaltaren inte var intervjuad för just detta program, utan man använde en tidigare intervju och la bara in den.
  Såg programmet och blev mycket mer illa berörd av attityden hos de sk ”vännerna” och andra som yttrade sig i programmet. Kunde ingen gett dem en snabbkurs i demens och vad det innebär innan de fick vara med. Jag har erfarenhet av en dement förälder och har inifrån sett både utvecklingen av demensen och hur man eftersom fick anpassa livssituationen allt eftersom demensen fortskred. En person med demens genomgår många förändringar som man kanske inte som utomstående uppfattar så lätt. Min far hade en god man, och det fungerade helt ypperligt. Vi stod i nära kontakt med personen, och han besökte ofta min far, trots att han hade flera klienter. Kasta inte sk-t på dessa människor som ställer upp och hjälper till mot en rätt så blygsam ersättning.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Jag utgår från att Alice Babs verkligen behöver en förvaltare. Hon är dock värd någon som bättre förstår sin uppgift än den hon nu har. Programmet kastar onekligen skit på de många förvaltare i landet som tagit på sig uppgiften som många gånger kan vara synnerligen knepig och dessutom till en tämligen blygsam ersättning.

 8. Britt

  Läste på FB att den här otäcka Lena Arenbjörk farit fram i Södertälje också. Hur har hon lyckats nästla sig in i Nackas kommun också kan man undra? Som om situationen inte var nog hemsk som den var sitter dessutom Lena Arenbjörk och ler förnöjt, när hon säger att hon ”är Alice” och det är jag som bestämmer. Hon gjorde verkligen sitt bästa att understryka sitt maktbehov! Det hela är fruktansvärt obehagligt! Jag trodde inte detta förekom i Sverige!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Som förvaltare ”är” man faktiskt sin huvudman i många jurisdiska sammanhang, men inte på det sätt som den här förvaltaren har uppfattat det.

 9. Barbro Möller

  Har varit upprörd hela dagen över gårdagens inslag om Alice Babs sk. ”förvaltare”. Hur kan denna misshandel få fortgå? Har själv undervisat om Demenssjukdom, vårdat egna dementa och i jobbet som sjukvårdspersonal. Aldrig att de har blivit behandlade så illa som Alice, som jag dessutom starkt betvivlar är dement… Gammal, trött, ledsen och förvirrad, ja, men dement? Klippet jag sett på nätet och programmet motsäger det starkt .Hur som helst, att få träffa vänner, ta emot besök, gå i kyrkan är en rättighet i vård och omsorg. Detta är misshandel! Ansvariga myndigheter måste ingripa!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Håller helt med dig. Ansvariga myndigheter måste ingripa på något sätt.

 10. Ingegerd Hagström

  Hur kan man som barn tillåta en så förfärligt maktlysten kvinna vara sin mammas förmyndare.
  Detta program har gjort mig så upprörd. Om hon får vara förmyndare är det fel på samhället.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Det är inte alltid så att anhöriga bestämmer, vem som blir förvaltare (förmyndare hette det förr).

 11. Mats S

  Jag kan förstå att man kan behöva en förvaltare som kontrollerar att man inte ingår juridiskt bindande avtal som man kanske inte fullt förstått p g a demenssjukdom. Men varför behövs en förvaltare att förvalta ens sociala liv, särskilt när man har flera barn och barnbarn som bara vill en väl? Vänner och bekanta som vill ha besök har väl rimligtvis också kontakt med anhöriga, särskilt när personen är dement och bor på ett sådant boende? När det gäller personalens bedömningar om hur patienter mått efter besök ska man dock ta med en nypa salt. På de flesta boenden är det bättre om man är lagom neddrogad och utan intryck, då blir det mycket lugnare för personalen än om man bllivit uppspelt, ångestladdad, rädd eller glad efter ett besök. Personalen besväras alltså mer av dessa känslor än den demente själv, det är min erfarenhet från vården.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Jag tror inte att någon får en förvaltare ”för att förvalta dennes liv” och som sagt, vi vet inte varför Alice egentligen fick en förvaltare. Åtminstone vet inte jag det.

 12. Pernilla

  Hej, jag blev oerhört upprörd över hur en gammal människa kan bli levande begravd i vårt avlånga land. Alice behöver sin musik, vänner å livet. Hon lät inte dement 2v innan förvaltaren kom in i bilden och låste dörren till livet! Har vännerna funnit Alice? Törs man bli gammal i Sverige i dagens samhälle?

 13. Bettina Julinder

  Vad är det för kriminella sadister som befolkar våra domstolar? Att sanktionera kriminalitet på detta sätt ska en domstol ha vett att hålla sig ifrån! Nej, fy för detta land och dess dubiösa rättsföreträdare! Det är nästan så att man tror att domstolen mutats av familjen som önskar en förtida död så att man ska få ärva snart. Studier visar ju som bekant att folk som har tråkigt lever kortare. Sedan man skyller på bristande kapacitet hos stjärnan, när allt bara handlar om ett utdraget rånmord begånget av rättsutövarna med flera.

 14. Bettina Julinder

  Vad är det för kriminella sadister som befolkar våra domstolar? Att sanktionera kriminalitet på detta sätt ska en domstol ha vett att hålla sig ifrån! Nej, fy för detta land och dess dubiösa rättsföreträdare! Det är nästan så att man tror att domstolen mutats av familjen som önskar en förtida död så att man ska få ärva snart. Studier visar ju som bekant att folk som har tråkigt lever kortare.

 15. Margaret W

  Alla behöver värma, kärlek, familj och vänner,även dementa och sjuka individer. Några behöver en förvaltare. Att gå så långt och berövar en individ självklara mänskliga rättigheter är fel. Denna förvaltare är oempatisk, arrogant och borde ej få sådana uppdrag framöver. Mina svärföräldrar blev dementa. Det var svårt att se de försvinna i demensen. Programmet fick mig att stanna upp och tänka till – är så vi ska behandla våra åldringar. Skamligt!

 16. Ulrika

  Jag jobbar själv på ett omsorgs boende och blev alldeles förskräckt. Visst, allt kommer ej fram i en dokumentär och mycket blir vinklat, saker tas ur sitt sammanhang och klipps ihop. Men… Jag finner inga ord för det som visades i programmet, Tänker på, när vännerna står utanför boendet och spelar och sjunger; I stället för att dra ut de gamla och dementa inklusive Alice, väcka minnen med melodier och sånger som de minns, stänger de fönster, drar för och stänger ute denna härliga musik OBEGRIPLIGT!! Detta är en skam för hela Sveriges åldringsvård!! Hoppas att ej alla boenden, gode män, förvaltare och alla som jobbar med de gamla och sjuka för att ge en bra omvårdnad ej dras med i detta. Många är skeptiska till att flytta in på ett omsorgsboende, pga förutfattade meningar och detta program spär på skeptisen för många som behöver omvårdnaden så väl.

 17. Vibecke

  Än mer upprörande är väl den ledare som idag publiceras i expressen, skriven av Ann-Charlotte Marteus. Där försvarar ledarskribenten förvaltarens agerande och skriver om dementa i största allmänhet: ”Att säga att dessa människor har blivit fråntagna sina rättigheter är absurt. De har ingen ”innersta vilja”. Författaren berättar vidare att hon jobbat i demensvården i många år. Man blir mörkrädd om Ann-Charlotte representerar en allmän och vedertagen inställning inom demensvården i Sverige idag när hon uttrycker en liknande ståndpunkt. I programmet framgår att Socialstyrelsen gjort bedömningen att förvaltarens agerande att isolera Alice från vänner hon vill träffa är direkt olämplig och bör upphöra. Man får därför tolka situationen som att Alice dotter ihop med förvaltaren har valt att trotsa Socialstyrelsens beslut. Att expressen väljer att backa upp ett sådant agerande på en ledarsida är skandalöst.

 18. Rolf G.

  Har just sett ”Dokument inifrån” med Alice Babs på SVT-play. Jag hoppas verkligen att någon i beslutande ställning kan utreda Nacka kommuns handlande i det här fallet. Inte nu men på måndag! Gör något!

  • Ida Stenberg Wrang

   Jag skulle kunna skriva spaltmetrar om hur Öfn ”tar hand” om människor, hur de sätter prestige i ett ärende fastän de vet med sig att de gjort fel b la tillsatt förvaltare på fel grunder, skumma läkar intyg som var rena beställningsjobb från dem etc, så finns det inte i deras tankevärld att helt enkelt säga ”vi gjorde fel”.

   Min älskade mamma fick stroke som påverkade hennes närminne och personlighet, mamma blev ett lätt offer för Öfn här på Gotland, då de genom att ställa ledande frågor fick de svar utav mamma som de ville ha. Mamma blev mot sin vilja påtvingad först en god man som kränkte mamma och terroriserade oss anhöriga. Hon anklagade mig med Öfn i ryggen för att jag vanvårdade mamma och att jag även stal från mamma. Mamma kände sig inte trygg och bad mig om hjälp med att få byta ut ”den gode mannen”. Svaret vi fick från GM (vi döpte henne till övervakaren då hon betedde sig precis som en sådan) hon sa ”mig blir ni inte av med så lätt” och sedan hånflinade hon åt oss.
   Jag som dotter ansågs av Öfn som jobbig och obekväm för att jag ifrågasatte deras metoder. Pga detta tillsatte Öfn en förvaltare, hon i sin tur utfärdade ett besöksförbud så jag fick inte träffa min mamma, hon stängde även av mammas tfn och sa till mamma att jag inte ville träffa mamma. Hon förvaltaren sålde mammas hus och satte in mamma på ett hem. När så förvaltaren sa upp sig utsåg Visby tingsrätt en ny förvaltare, han hade betalnings anmärkningar (21 st) innan han blev förvaltare, (så mkt för det Öfn säger att de kontrollerar alla sina gode män och förvaltare) till på köpet var han advokat, han misskötte mammas ekonomi så mamma fick betalningsanmärkningar, hot om utmätning och en prick vid kronofogden.
   I sex års tid kämpade jag för att min mamma och vi skulle komma ur Överförmyndarenhetens klor, men det gick inte. Det enda de fick var ”skarp kritik” från JO. Jag stångade mig blodig i mina otaliga försök att gång på gång meddela Öfn att deras ”gode män och förvaltare” misskötte sig, men Öfn bemötte mig med tystnad inte ett ljud. De har under årens lopp bla förtalat, ljugit, polisanmält mig, det enda jag ville var att ta hand om min älskade mamma. Mamma gick bort den 28 februari i år och min enda tröst är att mamma har det bra och att nu bestämmer ingen över henne.
   Det jag vill få fram är att Öfn i landets kommuner verkar vara stöpta i samma form, de har samma ruggiga mantra ”det är jag som bestämmer”. Det var riktigt otäckt att se Lena Arenbjörk, för det var som att se en kopia på min mammas förvaltare. Som vi förövrigt döpte om till hövdingen i och med att hon i varannan mening sa ”kom i håg att det är jag som bestämmer”

   Ida Stenberg Wrang

   Ps Jag insåg på ett tidigt stadie att jag behövde advokathjälp, så jag skickade 30 mail till adv/jurister på Gotlands och bad om hjälp. Av de 30 var det 24 som inte ens svarade, 4 st kom med genomskinliga ursäkter att de inte kunde hjälpa mig, EN pensionerad advokat rådde mig att söka hjälp utanför kommungränsen, för som han skrev: alla yrkeskårer håller varandra om ryggen.

   Så jag mailade till ytterligare 30 adv/jurister i Stockholm varav EN svarade att hon kunde hjälpa mig. Tillsammans med henne har jag kämpat och begärt överprövning i alla instanser från Länsrätten till JO.

   Om någon vill ha kontakt för få råd /tips eller för att utbyta erfarenheter, så hör av er ! ds

 19. lf

  Sådana program gillar jag inte.Men jag förstår att det upprört många.Detta är för privat enligt min mening.
  Man ska inte ställa ut en familj på detta sätt.Ytterst osmakligt av SVT. Sen kan hanteringsfrågan behöva diskuteras men inte i massmedia.

  • Bill

   Svar till If.
   Ja du tycker tydligen att Onskans villiga redskap och hantlangare skall härja fritt och att sanningen om dessa skall sopas under mattan.
   Bästa betyg till SVT för detta avslöjande om hemskheterna.

 20. Lars Nyberg

  En människa som gett oss svenskar så mycket ljus och livsglädje borde få all stimulans, kärlek och värme som det är möjligt. Det skulle också bidra till att bromsa demensutvecklingen; det är vetenskapligt bevisat.

  Förvaltaren överskrider grovt sitt mandat och borde snarast bytas ut.

  Lars N

 21. Anita

  Tänk om Alice Babs (tre?) barn kunde ge sin version av händelseförloppet. De kan väl knappast ha varit nöjda med den förvaltare som förordnades av tingsrätten. Fokus borde ligga just där – på ett misslyckat system. Jag blev ju chockad när jag själv ifjol blev involverad i ett fall i Sundbyberg. Trodde inte det var sant. Blir man fysiskt skör, inte dement, och behöver hjälp kan man få en s.k god man som man sedan inte får byta ut. Och som kan bete sig hur som helst. Sanslöst!

 22. Ulrika B

  Jag noterar att någon skriver om att en förvaltare eller god man tom har startat ett bolag i sin huvudmans namn. KG du som är insatt vet du varför de gör så? Handlar det om någon slags skatteplanering för huvudmännen ?
  mvh

  Ulrika

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Jag kan tänka mig att detta är möjligt om huvudmannen klart ber gode mannen göra det. JAG skulle dock inte ge mig in på något sådant, utan att först samråda med överförmyndarnämnden.

 23. Mats Werner

  Jag kan försäkra dem som ondgör sig över att Alice Babs vänner inte skulle veta vad demens är: de vet alla mycket om demens! Men här handlar det inte om detta! Oavsett om Alice är dement eller ej så kan enligt svensk lag INGEN annan person eller myndighet bestämma om eller vem Alice ska få träffa annat än om det finns ett domstolsbeslut därom. I det här fallet finns uppenbara intressen att förhindra kontakter mellan Alice och de – mycket få – nära vänner för vilka hon lättat sitt hjärta och vilka i ett tidigt skede försökte hjälpa henne att få sina rättigheter tillgodosedda. På. YouTube finns Alice egen berättelse från i mars (sök på Alice Babs levande begravd), lyssna på henne och läs hennes eget överklagande på http://alicelevandebegravd.blogg.se . Döm sedan själva om hon inte förstod vad saker och ting handlar om vilket hennes temporära gode man SAMTIDIGT påstod för att förhindra att tingsrätten att höra Alice Babs muntligen!
  Det finns en tragik bakom detta som är svår att beröra men det är inte Alice som skyddas och hon har inte förtjänat att hamna i denna situation!

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Jag börjar mer och mer ana den bakomliggande tragiken i denna historia.

 24. bettina julinder

  Inte minsta dement verkar hon. Men har svårt att gå och får ingen hjälp att rehabiliteras. Det är hennes egna ord. Men de ska man inte bry sig. Eftersom hon har demensförklarats av en mutad alternativt sadistisk läkare. Efter tillräckligt lång tid av misshandel av sin förvaltare kommer hon att bli exakt så dement som hon beskylls för att vara. Sedan är det måhända inte långt kvar. Så kan de otåliga skåla.

  • Petter S

   Har du träffat henne eller gör du så starka uttalanden och ställer diagnos baserat på ngt som du sett på TV? Oseriöst i så fall.

   • Bill

    Problemet Svarte-Petter, är att ingen får träffa henne, Ingen utom Onskan själv. Ja hon besöker henne säkert aldrig, har säkert kumpaner som vaktar. Själv har Sångerskan tydligen inget att säga till om. Ingen bryr sig om vad hon själv önskar. Skälv får hon inte ens komma till tals. Det har den nya Alice Babs bestämt, hon (onskan) är nu Alice Babs. Ja, det är vad hon själv påstår i alla fall. Vad Sveriges älskade artist, den tidigare Alice Babs anser skall ingen bry sig om. Hon är undangömd i ett hemligt Stasi fängelse.

    Om hon ens lever ??

    Tur att ingen kriminell förmyndare var inblandad när jag sköte min mamma de sista åren, så vi fick en mycket fin tid tillsammans.
    Jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att något sådant här kunde förekomma i Sverige i dag.

    Undrar vilka politiker som vill gå till val på att inte sätta stopp för detta hemska system ?

   • Betty-Jullan

    Tyck gärna att jag är oseriös. Men jag har själv erfarenhet av förmågor i vita rockar. Sådant som de levererar är ibland rena skämtet. Och det menar jag på fullaste allvar.

    Lyssna själv på intervjun ”levande begravd” och kolla in innehållet i hennes överklagande. Krävs ingen högre begåvningsgrad och ingen vit rock för att snappa vad som står på. Pengar väcker som bekant upp det fulaste hos människor.
    .
    Personligen tycker jag barnen ska ha den goda smaken att uppträda så som just sådana. Och respektera en gammal kvinnas vilja. Då har de inget att frukta. Fixar de inte det, så får de väl se till att själva sjunga ihop sina cash…

 25. Pingback: Skrämmande hur få som tycks stödja socialtjänstlagen och hovrättsbeslut. Frågan om Alice Babs kan ha en egen vilja | Popcorntankar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.