Allvarlig brist i landstingsrutin

I ett tidigare inlägg berättade jag om en uppgift jag tagit på mig, när det gäller att få ordning på ett ärende som gäller avslag på begäran om att få ut en sjukjournal Vad jag hittills funnit, gör att att jag utan att tveka kan påstå att landstingets rutin i sammanhanget är synnerligen bristfällig i vart sett ur allmänhetens ögon.

En person begärde att få ut sin avlidna mors sjukjournal. Modern avled för ca 50 år sedan. I ett brev från verksamhetschefen på den aktuella kliniken avslås ansökan. I ett telefonsamtal med henne får jag veta, att hennes beslut var ett s.k. delegationsbeslut. Brevet har dock inte formen av ett överklagningsbart myndighetsbeslut. T.ex. saknas besvärshänvisning. I brevet sägs litet oklart att ”myndigheten” måste pröva frågan, innan det kan överklagas.

Nu vet jag vem ”myndigheten” är, d.v.s. vem det är som delegerats rätten att fatta avslagsbeslut när det gäller utlämnandet av allmän handling. Den rätten ligger hos chefen för Staben för planering och styrning, Lars Burström. Det är alltså han som inte svarat på mitt e-brev. Han må vara ursäktad för det, eftersom e-postlänken till honom på landstingets webbplats ledde till en annan person, som inte längre är anställd hos landstinget!!

Felet i landstingets rutin, när någon nekas få ut en allmän handling, är så lätt att rätta till, att det borde göras omedelbart. Ingen skall behöva få ett brev om avslag från någon annan än den som har rätten att fatta ett formellt riktigt beslut om detta. I detta formella beslut skall det också finnas en besvärshänvisning, d.v.s. en uppgift om vart man skall skicka sin överklagan.

Det som läkaren/verksamhetschefen gjort i ärendet och sedan meddelat den som ansökt om att få ut journalen, måste bara ses som en nödvändig utredning av frågan, som sedan delegaten Lars Burström skall grunda sitt beslut på. Helt säker är jag förstås inte, om inte han fått samma brev som sökandet fått. Om han inte har det, så är det alltså det själva bristen i rutinen.

Nu har han i alla fall fått det elektroniskt av mig med en begäran om ett formellt riktigt avslagsbeslut.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.