Problem för Försäkringskassan

Handläggarna hos Försäkringskassan har säkert många problem att lösa. Nu vill jag beskriva ytterligare ett, som jag som god man/förvaltare har stött på och som jag vet att Försäkringskassan faktiskt också ser som ett problem.

På kurser och informationsträffar arrangerade av överförmyndarkontoret har vi fått tipset att hos Försäkringskassan ansöka om handikappersättning för våra huvudmän. Vårt arvode och andra omkostnader för att ha oss tillsammans med ytterligare extra kostnader som huvudmannen kan tänkas ha beroende på sitt handikapp kan nämligen uppgå till ett belopp som ger rätt till handikappersättning.

Av beloppet utgör i regel kostnaden för gode mannen huvuddelen. Dock får den kostnaden räknas med endast när det är huvudmannen själv som skall stå för den. Det skall hen göra, om vederbörandes inkomster överstiger 2,65 basbelopp (ca 118 000) eller om hens sparkapital är större än 2 basbelopp (89 000).

Allt detta låter väl rimligt ända tills man skall avgöra vilken årsinkomst huvudmannen kommer att få under det år som ansökan kommer in till Försäkringskassan, d.v.s. utröna om det är hen själv som skall stå för kostnaden för gode mannens/förvaltarens arvode. Långt ifrån alla kan nämligen, t.e.x. redan i mars säkert veta hur stor årsinkomsten kommer att bli. I mitt aktuella fall är det i stort sett omöjligt.

Dessutom kan ingen i mars exakt ange arvodets inklusive övriga kostnadernas storlek, även om överförmyndarkontoret visserligen utfärdar ett preliminärt arvodesbeslut till Försäkringskassan. Det exakta beloppet vet man först framåt mars-april kommande år, när årsräkningen är granskad och arvodesbeslutet fattat.

Utan att vara tillräckligt insatt i den administrativa delen av handläggningen av ansökningar av handikappersättning, ställer jag mig ända frågande till varför man inte kan utgå från den senaste taxerade inkomsten, d.v.s. som avser 2013?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.