Avloppsfrågan i Brån

Vännäs kommuns planer på att införliva Bråns vatten- och avloppssystem i kommunens är långt framskridna. Senare i vår börjar man gräva.

Jag liksom säkert så många andra Brånsbor tycker att den information vi fått om projektet har varit ytterst bristfällig. Två allmänna möten om projektet har hållits med drygt ett års mellanrum. Två oklart formulerade brev i frågan har vi fått från kommunen. Dessutom fick vi häromdagen ett brev med en svårläst karta. I detta uppmanades vi ”ta kontakt med oss”, om vi hade några frågor. Det skulle vi i så fall göra senast den 7 mars.

Jag försökte ”ta kontakt”. Då visade det sig att den på samhällsbyggnadsförvaltningen som höll i frågan hade semester t.o.m. den 7 mars! Hans chef var inte anträffbar.

I dag fick jag en kallelse och ett väl utarbetat materiel som underlag till ett möte den 18 mars i Byastugan, Vännäsby. Underlaget har i dag delats ut till samtliga fastigheter i Brån. Det mycket välformulerade och informativa dokumentet tar upp flera av de frågor, som jag själv gått och undrat över.

Det tar inte bara upp olika anläggningstekniska frågor i projektet, utan ifrågasätter också starkt ärendets handläggning och den brist på underlag som politikerna ändå nöjt sig med, när de fattat beslut i ärendet.

Mötet den 18 mars är av största betydelse för oss med fastigheter i Brån. Där kommer en viktig omröstning att ske, varför en maximal närvaro är önskvärd.

Den som av någon anledning inte kan närvara på mötet bör lämna en fullmakt, helst skriftlig, till någon som skall vara med på mötet. Två alternativ finns att välja mellan. I fullmakten anges, vilket av alternativen man vill rösta på.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.