En demokratifråga rent av?

Just nu retar jag mig på makthavare som gärna i blogginlägg berättar om sin klokskap i olika ämnen. Sedan bryr de sig så litet om vad läsarna tycker, att de inte ens tar sig tid att släppa fram deras kommentar.

Nog hör det väl ändå till något grundläggande i en demokrati att de folkvalda på olika sätt talar om för sina väljare och även presumtiva väljare vad de tycker i olika frågor.

Och nog är det väl en lika grundläggande sak för demokratin, att den folkvalde sedan fortsättningsvis är öppen för vad vederbörandes väljare sedan tycker om det sagda?

Bloggande makthavare som inte ens släpper ut de kommentarer de får på sina inlägg torde heller knappast bry sig om att läsa kommentarerna. Som ett uttryck för sin maktfullkomlighet anser de sig tydligen inte behöva någon kommentar till vad de skrivit. Det vet ju redan bäst.

Kanske tar jag i litet för kraftigt nu, men är det ändå inte en hot mot demokratin, när makthavare nöjer med sina egna monologer och skyr alla dem som vill få till stånd en dialog?

Skulle nu allt ändå bero på tidsnöd och inte på en bristande demokratisk inställning hos makthavarna, borde väl ändå något göras åt deras arbetssituation. Ingenting kan väl vara viktigare än att värna om vår demokrati.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.