”Avloppstvisten” i Brån

Gräv

Den tvist och det missnöje som råder i Brån, Vännäs kommun, när det gäller kommunens hantering av tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet, kan möjligen intressera fler än oss direkt berörda. Jag testar den frågan med detta blogginlägg.

Sedan kommunen beslutat anlägga ett kommunalt VA-nät Brån och även i det närmaste låtit gräva ner erforderliga rör i byn, återstår nu uppgiften för oss fastighetsägare att gräva ner en brunn med pump, låta montera en styrenhet/”elektronikskåp” samt ansluta våra fastigheter till nätet.

Här börjar problemet för vår del. Brunn, pump och elektronikskåp är kommunens egendom och tillhandahålls av kommunen utan kostnad för oss. Nu är vi dock flera, som inte vill gräva ner annans brunn eller installera annans elektroniska utrusning på våra fastigheter, förrän vi fått ett formellt avtal från kommunen/ägaren som tydligt beskriver ansvarsfördelningen mellan oss och kommunen. Vem skall t.ex. laga eller byta ut den kommunägda utrustningen den dag då någon del av den skulle sluta fungera och inte längre kan repareras?

Tankar om behovet av ett avtal har väckts från några av oss. Kommunen har till sist skickat ut en otydlig, inte underskriven handling, som till vissa delar behandlar ansvarsfördelningen. Kommunen benämner handlingen i fråga för avtal trots att den saknar underskrift, vare sig från oss eller från kommunen själv. Ytterligare viktiga delar i handlingen saknas också, som t.ex. hur många år kommunens utfästelser gäller.

Den aktuella handlingen sägs till stora delar vara den samma som storebror Umeå kommun använt, ”utan att fastighetsägare där klagat på den”. Det är dock en upplysning av ringa värde för oss, som mera noggrant läst handlingen och upptäckt dess brister.

Våra fastigheter skall enligt anvisningar från kommunen vara inkopplade på det kommunala nätet före kommande årsskifte. Det kommer vi nog att klara av, men förutsättningen för det är förstås att kommunen bemödar sig om att erbjuda oss ett avtalsförslag angående ansvarsfördelningen. Möjligen kommer kommunen att behöva juridisk hjälp för att skriva ett hållbart avtalsförslag.

4 kommentarer

 1. Ingegerd

  Kalle, ett sätt att lösa problemet kan vara att du som känner till bristerna helt enkelt skriver om avtalsförslaget så att det innehåller de viktiga saker som nu saknas. Markera ändringarna som du föreslår så att inte massor med tid går åt till att söka efter dessa. Du skulle ju kunna vara generös och medge att de får använda ”ditt” avtal även till övriga boende som kommer att omfattas av tvångsanslutningen.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Det är bara det, att vi ju inte har fått något avtal eller ens ett förslag på avtal. Vad vi fått är ett brev, där kommunen ensidigt säger vad som skall gälla.

 2. Lennart Forsberg

  Följer ditt avloppsengagemang med egoistiskt intresse. Umeva banar nu väg för att ansluta Täfteå till det kommunala avloppet och med sommarstuga vid Täftefjärden bävar jag för den dag Umeva knackar på min dörr och vill gräva på min tomt. Hittills har jag bara hört oroliga rykten om tvångsanslutning och hiskeliga kostnader.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Gräva på din gör man inte utan bara fram till tomtgränsen. Därifrån via brunn med pump till huset måste du låta gräva själv. Tvångsanslutning får du räkna med. Dyrt blir det. Ca 100 000 totalt kostar det för oss och jag har förstått att det är billigt jämfört med andra kommuner, där det kan kosta 2 – 300 000.1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.