Politikers löften och besked

Jag tror inte att jag är ensam, som genom åren fått allt svårare att ta till sig och tro på allt som utlovas i en valrörelse. Det som utlovas är definitivt inget som drar mig till att rösta på ett visst parti. Jag röstar i stället på det parti vars grundläggande ideologi jag tror på.

Detsamma torde gälla var och en som försöker förstå vad som egentligen menas med löftena. Vid ett snabbt och ytligt försök att förstå, är det mycket som verkar bra, men en närmare fundering över löftenas verkliga innebörd, gör dem mindre värda. Löftena är ofta långt ifrån konkret utformade. Ber man om konkreta besked, får man inget svar.

Mitt alldeles färska exempel på detta är mitt blogginlägg, där jag frågar var den ineffektiva delen eller delarna av Vännäs kommuns olika verksamheter ligger. I samma inlägg frågar jag vad Centerpartiet menar när man därifrån genom sin ”starke man” Ulf Eriksson, antyder att besparingar i ekonomin når man genom att granska hur mycket man skall satsa på de icke lagstadgade delarna i kommunens verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående ligger det frestande nära att förklara tystnaden med att man helt enkelt inte vet vad man menar, eller troligare inte vågar säga det rakt ut. Redovisade fakta skulle ju kunna skrämma bort väljare som arbetar inom just dessa ineffektiva områden och även skrämma bort dem som vill ha kvar den icke lagstadgade verksamheten, eller t.o.m. vill att mera resurser skall satsas där.

 

6 kommentarer

 1. Ulf Eriksson

  Det är riktigt att jag och Centerpartiet inte har preciserat vilka områden som vi måste ompröva. Det vore fel mot både medborgare och medarbetare att peka ut vad som måste göras när man inte har den fulla insynen i komunnens alla delar. Majoriteten (s) ”äger” och ansvarar för närvarande för både administrationen, verksamheterna och ekonomin och har därmed den fulla insynen inom dessa områden. Det har inte oppositionen. Oppositionen ska inte, på grund av detta, tvärsäkert utrycka vad som vi har råd med och inte. Om vi får väljarnas förtroende att leda och styra kommunen kommer vi noggrant att analysera samtliga verksamheter och ta nödvändiga beslut kopplat till det ekonomiska utrymmet nu och fullmäktiges långsiktiga mål om en hållbar ekonomi. Så gör man i ett hushåll eller i ett företag när pengarna inte räcker till allt man önskar sig. Att se över sina verksamheter och ifrågasätta måste också en kommun göra när ekonomin är begränsad. För närvarande ligger det yttersta ansvaret på s-v och mp att leda och styra verksamheterna för att möta de ekonomiska utmaningarna som alla partier är överens om. Ansvaret fick de partierna av väljarna i valet 2014. Att nå ordning och reda i ekonomin ligger alltså än så länge på s-v och mp. Centerpartiet har och är beredda att ta ett ansvar och delta i det arbetet oavsett vilka majoriteter som kommer att styra kommunen.nästa mandatperiod men då måste också alla vara beredda att lyssna på varandras förslag på lösningar utan ideologiska låsningar ända fram till beslut,

 2. Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

  Tack för din långa kommentar, som jag förstås (!) inte kan låta bli att kommentera på ett par punkter.
  Det förvånar att du inte inser dig ha full insyn i den kommunala verksamheten, trots din roll som kommunalråd med både eget kontor och tjänstgöringstid. Till och med jag skulle kunna nå mycket långt för att få den och det då bara med stöd av offentlighetsprincipen, som självfallet också gäller dig.
  Du verkar mena att bara tala om vilka områden som C tycker skall omprövas, är detsamma som att minska de områdenas del av den kommunala budgeten. Då lägger du en helt ny betydelse av ”ompröva”.
  Det känns nästan genant för mig att påpeka att en omprövning mycket väl skulle kunna leda till en insikt för Centerpartiet att tidigare beslut om verksamhetens betydelse för kommunmedborgarna och att dess del av budgeten därmed är helt OK. Att ”ompröva” något är inte detsamma ändra på något i det som omprövas, utan bara ta sig en ny fundering på om något eventuellt bör ändras.
  Och att några få veckor före för oss väljare tala om vilka områden Centerpartiet sneglar misstänksamt på, skulle vara hederligt av partiet.

 3. Ulf Eriksson

  Det skulle förvåna mig, oavsett vem som sitter i den politiska ledningen, om oppositionen hade full insyn. Du antyder att jag, i min roll som kommunalråd och med eget kontor, borde ha full insyn. Det tyder på att du inte har insikt om uppdraget och hur det fungerar mellan att vara i majoritet och opposition. Du åberopar offentlighetsprincipen som ett argument för insyn. Allt protokollförs inte. Min möjlighet till att få full information av tjänstemännen är begränsad då dessa ”lyder” under den politiska ledningen. Min information får jag i huvudsak av kommunalrådet som givetvis bestämmer över vad som oppositionens ska informeras om eller inte. En informationskälla som jag inte har några klagomål på. Givetvis får inte oppositionen all information om vad som avhandlats i möten mellan den politiska ledningen och ledande tjänstemän och vilka politiska direktiv som där getts vilket jag respekterar då vi har olika roller under mandatperioden. Gällande anpassning/ompröva så sa jag följande fullmäktige citat ”handlingsplanen ska kompletteras med en genomlysning av samtliga verksamheter utifrån vad som är lagstadgat och inte lagstadgat för en anpassning av kommunens verksamheter till det ekonomiska utrymmet nu och långsiktigt”. I mina tankar är en genomlysning av verksamheterna steg ett i en översyn. Därefter kommer steg två som blir att ompröva våra verksamheter utifrån det ekonomiska utrymmet. Innan en genomlysning är gjord är det oklokt att peka ut vilka områden som ska omprövas för en anpassning.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Bra Ulf! Nu har du gjort precis vad jag tycker att alla politiker skall göra, nämligen lyssna till dem som undrar och sedan anstränga sig med att förklara. Så långt är jag helt nöjd och ser ingen anledning att ifrågasätta det du skriver. Ingen vet bättre än du själv vad du avser med vad du säger och skriver. Att jag ändå ser det som litet politiskt fegt att inte berätta vilka områden, som Centerpartiet misstänker att det finns pengar att spara inom, står du säkert ut med.
   Utan vidare medger jag f.ö. att jag inte alls begriper vad det innebär att vara i opposition och inte få den fullständiga insyn, som man vill ha. Bra f.ö. att du är nöjd med den informationskälla, som kommunalrådet utgör.

 4. Jan Nilsson

  Tror att jag skulle ha lagt in min kommentar till förrförra inlägget här istället. Men, skriver en ny.
  Om majoriteten som har all tänkbar info tar initiativ till en genomlysning av verksamheten för att vi ska se varför vi inte klarar det jämförbara kommuner klarar, då bör vi vänta på den och titta noga på vad som kommer fram.
  Det finns enormt många nyanser i ord, bilder och verksamheter. Det finns mer än effektiv och ineffektiv t.ex. Man kan behöva förändra delar för att få en helhet att gå ihop.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Förändringar och effektiviseringar i en verksamhet tror jag nog inte att politiker kan åstadkomma. Däremot kan verksamhetens chefers och dess medarbetare göra det. Jag har svårt att komma ifrån den tanken baserat på min egen anställningstid i kommunen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.