Återanvänt blogginlägg

Kan TV köra med sina repriser, d.v.s. återanvända filmer m.m., kan väl jag återanvända gamla blogginlägg. Det här skrev för flera år sedan om att vara god man.

Att vara god man

Trots min relativt korta erfarenhet som god man, vill jag gärna berätta litet om det. Jag inser att mina hittills så positiva erfarenheter, kan komma att förmörkas att saker som kan hända i framtiden. Men just nu känns det mycket bra.

Vad är det då som känns så bra? För mig är det mer än en sak. Kanske är det främst känslan av att än en tid kunna göra nytta för fler än bara mina närmaste. Känslan av att inse, att kunskaper och erfarenheter från mitt tidigare yrkesverksamma liv, ännu inte har blivit oanvändbara på grund av egen glömska och allmän ”rost”, gör mig så gott. Det samma gäller de reaktioner av tacksamhet och förtroende som jag får från inte bara huvudmännen utan också från andra personer, som är mer eller mindre inblandade. ”Huvudmän” kallas de som jag är god man för.

Att jag nu som nybliven pensionär med erfarenheter från minst 25 års arbete inom kommunens äldre- och handikappomsorg som den enskildes företrädare få efterfråga hjälp och stöd från kommunens socialtjänst, är en spännande och annorlunda erfarenhet. Bl.a. inser jag att det verkligen finns skäl att ifrågasätta mycket av den kritik man ofta hör angående den påstått dåliga äldreomsorgen. Hittills har jag bara fått uppleva en effektiv handläggning av ”mina” frågor såväl från vårdcentralens distriktssköterska som från företrädare för  kommunens äldreomsorg.

Erfarenheter hittills av uppdraget som god man har på ett mycket tydligt sätt fått mig att inse hur oerhört svårt livet måste vara för många äldre, sedan deras förmågor av skilda slag gått förlorade. Dagens samhälle är inte lätt att förstå sig på, ibland inte heller för oss yngre, men förstås än svårare för de riktigt gamla. Ta bara all slags post som skickas ut via myndigheters datasystem! Alla som vill fråga om något och sedan provat att ringa t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan eller någon annan större organisation, förstår vad jag menar.

Obetalda räkningar, ej uppsagda avtal, felaktigt betalda räkningar, missade sjukhusbesök m.m., m.m. blir en naturlig följd när alla krångligheter kombineras med en varierad grad av demens. Då blir det svårt att inse vad som behöver göras med post som är mer eller mindre obegriplig för mottagaren. Sannolikt finns det många äldre i samhället som saknar hjälp från anhöriga eller andra, där förordnande av god man verkligen skulle behövas.”

De positiva erfarenheterna förmörkades ”i framtiden”, precis som jag befarade. Vad jag nu tänker på är när överförmyndarnämnden mot bättre vetande anklagade mig för ett felaktigt sätt att sköta mitt godemansuppdrag och drev frågan ända upp i hovrätten för att där få veta att nämnden hade fel och jag rätt.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.