Förvaltningslagens krav på motivering av beslut

Krav enligt förvaltningslagen på motivering av myndigheters beslut finns. Hur detta uppfylls, när Vännäs kommunen på måndag sannolikt kommer att anta komunstyrelsens förslag på VA-taxa, är en fråga värd att närmare fundera över.

Även om det borde vara ett glasklart faktum, att kommunens beslut om en förtydligad VA-taxa måste vara begripligt för alla, har jag ägnad viss tid åt att hitta lagstöd för detta glasklara faktum. Vad jag funnit är att just detta är så självklart att det helt enkelt inte finns några lagstadgade krav. Kommunala beslut, där krav på dokumentation via protokoll finns, måste vara presenterade på ett begripligt sätt, såväl för beslutsfattare, handläggande tjänstepersoner som för den allmänhet som berörs av besluten. För det behövs ingen särskild lagstiftning. Sunt förnuft anses räcka.

Förslaget på VA-taxa för Vännäs kommun är så långt ifrån glasklart man kan tänka sig. Sjävla beslutet om att taxan skall antas är förstås klart. Taxan är det inte.

Frågor till såväl ansvariga förslagställare som till beslutsfattare har inte lett till en begriplig motivering till delar i taxeförslaget. Här kommer följande citat från Förvaltningslagens 32 §, som gäller från 2018-07-01, väl till pass:

”Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.”

Här väcks givetvis frågan, vad som måste motiveras i själva ärendet. Alla som läser kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige förstår givetvis att motiveringen till beslutet helt enkelt är att kommunen måste ha en VA-taxa.

Vilken motivering kommunen har för att anta en till vissa delar obegripligt VA-taxa är däremot omöjligt att förstå. Att förslaget till stora delar är identiskt med Umeå kommuns taxa, fritar på inget vis Vännäs kommuns ansvar för att förklara de olika delarna i förslaget. Det gör inte heller den omständigheten att Svenskt Vatten utan begriplig motivering anger vilka komponenter som bör ingå i taxan.

Intressant i sammanhanget är att jag väntat i mer än åtta månader på kommunens faktura för min anslutning till VA-systemet. Kan det möjligen bero på att kommunen helt enkelt inte kunna fakturera beloppet, eftersom VA-taxan från 2018 inte varit begriplig ens för kommunen själv? Det är f.ö. den taxan som nu skall ”förtydligas” i kommunfullmäktige den 10 juni.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.