Vännäs kommunfullmäktiges ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen i vår kommun är inte beredd på att fullt ut acceptera vårt påstående att VA-fakturan är felaktig. Och detta trots att chefen för förvaltningen, Tore Forsberg, i ett e-brev meddelat att kommunen valt att följa vår tolkning av VA-taxan för år 2018. Nu har det dock visat sig, att man inte avser att göra det på en viktig punkt.

Nu finns det mycket goda skäl att avkräva ansvar från kommunfullmäktige i frågan. Där antog man taxan, som på åtminstone en punkt innehåller ett odiskutabelt fel, ett fel som nu lett till en felaktig faktura. Det måste nu åligga kommunfullmäktige, i praktiken dess verkställande tjänsteperson, att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen hitta ett godtagbart sätt att ytterligare reducera fakturan trots att felet i taxan gör detta mer eller mindre omöjligt. Någon slags kompromiss måste till.

Vari ligger då det fel som vi påpekade för kommunen vid ett möte den 26 maj, en tolkning som alltså samhällsbyggnadschefen skriftligen sagt att kommunen valt att följa, men inte följer?

Kostnaden för två olika poster i taxan, ”framdragning av varje uppsättning av serviceledningar” och ”upprättande av förbindelsepunkter” anges med ett klumpbelopp på 61 618 kronor. Så långt finns igen att anmärka på, men…

Längre fram i taxan anges att dessa poster i vårt fall skall reduceras med två olika procentsatser! Detta låter sig givetvis inte göras, när det bara finns en klumpsumma för båda dessa poster.

En viss ledning för en sådan beräkning, skulle kommunen dock kunna hitta, om man ser hur frågan är löst i 2020 års VA-taxa.

Denna omöjlighet är så uppenbar, att de ansvariga för fakturan måste få hjälp med att inse detta från kommunledningen. Men eftersom det ju är omöjligt att räkna fram reduceringens storlek, ligger det ju som sagt närmast till hands att komma fram till en slags kompromiss.

Jag kan inte låta bli att göra följande ”äpplen och päronjämförelse”:

Om en affär vid en stor påse fylld med äpplen och päron anger ett kilopris på 40 kronor, anger att äpplena rabatteras med 10 % och päronen med 20 %, men inte anger grundpriset för respektive frukt eller vikten på respektive frukt, hur vet jag då vad påsen kommer att kosta? Och hur klarar kassörskan av att få fram rätt pris?

Kunden och kassörskan har ungefär samma problem här, som vi och kommunen har inför uppgiften att ta betalt. Butiken inser direkt, att man måste göra något åt pris- respektive rabattangivelsen. Kommunen borde lika självklart göra det också för sin del.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.