Smittspridningen

Vad som egentligen gäller för smittspridningen och hur den skall minimeras, är inte så lätt att förstå. Främst tänker jag nu på användandet av ansiktsmasker.

Som bekant dröjde det länge, innan sådana rekommenderas av myndigheterna i Sverige. Jag vill här bara redovisa min syn på maskernas användning, säkert inte speciellt intressant för de flesta, men ändå viktigt för mig att få redogöra för den.

För ca en vecka sedan flög vi från Umeå till Chicago. Under denna långa flygresa samt tiden på Arlanda, Kastrup och O´Hare i Chicago upplevde jag många saker, som ytterligare fick mig att tvivla på dessa maskers egentliga värde för smittspridningen. Det samma gäller iakttagelser som jag dagligen gör här i Michigan.

I Sverige används ofta ”munskydd” som benämning på maskerna men här i USA kallas de ”face masks”, som ju de facto är en benämning som borde få folk att begripa, hur de skall sättas på.

På alla de flygplatser vi passerade fanns det krav på att masker skulle användas för alla, oberoende av vaccinationsstatus. Det samma gällde under flygturerna. Men långt ifrån alla bar mask på flygplatserna och ingen av personalen där tycktes bry sig om det. Många som faktiskt bar mask, använde dem som just munskydd och lät näsan vara fri för såväl utfart som infart av det virus de väl avsåg att skydda sig själva och andra mot!

Mång varuhus och andra ställen här har skyltar vid entrén, som uppmanar till bärande av ”face mask” för alla som inte fått sina två vaccinationer. Men ingen ombeds att visa något slags bevis för det. Jag förstår att det nog inte finns något krav enligt gällande lag att göra det.

I vårt län (Berrien County) är alla inom skolväsendet och förskolan beordrade av länets hälsomyndighet, såväl personal som elever över fyra år, att bära ansiktsmask. Men om de kommer att användas på samma felaktiga sätt, som jag nyss beskrev, borde fler än jag tvivla på nyttan av dem.

Vi bär för vår del masker ”överallt” inomhus med många människor och täcker noggrant också våra näsor. Jag inbillar mig dessutom, att jag blir mycket snyggare, när min potatisnäsa är täckt. Ytterligare ett skäl för mig att bära masken på rätt sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.